Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321012 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
Špecialisti
2144008 Koordinátor zvárania
2149005 Špecialista metrológ
2144004 Strojársky špecialista automatizácie
2144999 Strojársky špecialista inde neuvedený
2144003 Strojársky špecialista konštruktér, projektant
2144007 Strojársky špecialista riadenia výroby
2144002 Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)
2144005 Strojársky špecialista v oblasti kvality
2144006 Strojársky špecialista v oblasti údržby
Technici a odborní pracovníci
3122012 Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
3115006 Programátor CNC strojov
3115007 Strojársky laborant
3115002 Strojársky technik automatizácie
3115999 Strojársky technik inde neuvedený
3115003 Strojársky technik kontroly kvality
3115004 Strojársky technik v oblasti údržby
3115001 Strojársky technológ (okrem zvárania)
3115005 Technik v oblasti zvárania
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7412002 Autoelektrikár
7224002 Brúsič nástrojov
7213003 Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára)
7543012 Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
7132006 Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
7224999 Leštič, brúsič a ostrič kovov a nástrojov inde neuvedený
7132005 Miešač farieb (výroba motorových vozidiel)
7215000 Montér lán a zdvíhacích zariadení
7223001 Nastavovač CNC strojov
7223999 Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený
7223002 Nastavovač priemyselných robotov
7222004 Nástrojár
7223003 Obrábač kovov
7132004 Operátor povrchových úprav (výroba motorových vozidiel)
7222002 Prevádzkový zámočník (údržbár)
7214000 Prípravár a montér kovových konštrukcií
7212001 Rezač kovov
7212004 Spájkovač
7222001 Strojný zámočník (okrem banského)
7311999 Výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený
7311003 Výrobca, opravár chirurgických nástrojov
7311004 Výrobca, opravár meteorologických nástrojov
7222999 Zámočník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený
7212005 Zoraďovač zvárania
7212999 Zvárač a rezač kovov inde neuvedený
7212002 Zvárač kovov
7212003 Zvárač plastov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329013 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe