Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321005 Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
Špecialisti
2141017 Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141018 Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141019 Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
2141016 Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Technici a odborní pracovníci
3122005 Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543004 Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva
7233003 Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
7523000 Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
7521002 Operátor sušiarne dreva
7317999 Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený
7521999 Spracovateľ dreva inde neuvedený
7522003 Stolár, výrobca drevených konštrukcií
7522001 Stolár, výrobca nábytku
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
7317002 Umelecký rezbár
7317001 Umelecký stolár, drevomodelár
7312001 Výrobca a opravár hudobných nástrojov
7521001 Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
Operátori a montéri strojov a zariadení
8219005 Montážny pracovník drevených konštrukcií
8219004 Montážny pracovník vo výrobe nábytku
8172003 Operátor impregnácie dreva
8172001 Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
8172006 Operátor stroja na rezanie dreva
8172005 Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
8172004 Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
8172002 Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
8172999 Operátor zariadenia na spracovanie dreva inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329005 Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe