Návrh na revíziu SK ISCO-08

Aktualizovaná verzia Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 nadobudla účinnosť 1.1.2016 formou vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.

Návrhy a pripomienky na skvalitnenie SK ISCO-08 sú permanentne zberané a v pravidelných intervaloch posudzované.