<<< Späť

KontaktyKontaktné osoby ISCP

Iveta Murčová, tel: 02/ 333 222 20, email: [email protected]
Skupina SK NACE: (veľkoobchod a maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie slžby; odborné, vedecké a technické činnosti)


Sandra Halásová, tel: 02/ 333 222 08, email: [email protected]
Skupina SK NACE: (priemyselná výroba; stavebníctvo; dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd; činnosti v oblasti nehnuteľností)


Ladislav Mihály, tel: 02/ 333 222 03, email: [email protected]
Skupina SK NACE: (pôdohospodárstvo; ťažba a dobývanie; priemyselná výroba)


Ing. Peter Adamica, tel: 02/ 333 222 66, email: [email protected]
Skupina SK NACE: (administratívne a podporné služby; verejná správa)


Realizačný tím ISTP

Ing. Oliver Kovťuk, [email protected]
Ing. Jozef Krabáč, [email protected]
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.