<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

8Textilná a odevná výroba
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321002Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
Špecialisti
2141006Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
2141007Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
2141008Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
2141009Špecialista technológ v textilnej a odevnej výrobe
2141010Špecialista údržby v textilnej a odevnej výrobe
2141043Špecialista konštruktér v odevnej výrobe
2145005Technológ farbiacich procesov (kolorista)
2163001Návrhár textilných materiálov
2163002Návrhár odevov
2163999Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3119014Technik v odevnej a textilnej výrobe
3119031Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
3122002Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233004Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
7318005Krajčír technickej konfekcie
7318999Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál inde neuvedený
7531001Krajčír (okrem umeleckého)
7531003Klobučník
7531004Vlásenkár (výrobca parochní)
7531005Umelecký krajčír
7532001Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
7532002Strihač textilu
7532003Modelár odevov
7533001Šička odevnej a technickej konfekcie
7533002Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe
7533003Vyšívačka
7534001Čalúnnik (okrem umeleckého)
7534002Umelecký čalúnnik, dekoratér
7543001Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8151001Operátor textilnej pariacej linky
8151002Operátor súkacieho stroja
8151003Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja
8151004Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov
8151005Operátor snovania priadze
8151006Operátor navliekania osnov
8151999Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov inde neuvedený
8152001Operátor tkacieho stroja (tkáč)
8152002Operátor stroja na pletenie (pletiar)
8153000Operátor šijacieho stroja
8154001Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
8154002Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
8159001Operátor stroja na výrobu technického textilu
8159999Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329002Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.