<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

7Potravinárstvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321001Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
Špecialisti
2141001Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
2141002Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
2141003Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárskej výrobe
2141004Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
2141005Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
Technici a odborní pracovníci
3122001Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
3142006Technológ v potravinárskej výrobe
3142007Technik kontroly v potravinárskej výrobe
3142008Technik údržby v potravinárskej výrobe
3142999Technik v poľnohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený
3257004Inšpektor kontroly potravín
Pracovníci v službách a obchode
5246003Zmrzlinár
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7511001Porážač, vykosťovač
7511002Mäsiar, údenár
7511003Lahôdkar
7511004Spracovateľ rýb
7511005Spracovateľ hydiny
7511999Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený
7512001Pekár
7512002Cukrár
7512003Cukrovinkár
7512004Cestovinár
7512005Medovnikár
7513001Spracovateľ mlieka
7513002Výrobca syra a bryndze
7513003Výrobca masla
7513004Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla)
7514001Spracovateľ ovocia a zeleniny
7514002Spracovateľ obilia (mlynár)
7514003Spracovateľ strukovín a okopanín
7514004Sladovník a pivovarník
7514005Spracovateľ olejnín, lisovač
7514006Spracovateľ čaju
7514007Spracovateľ korenín a húb
7514008Spracovateľ hrozna, vinár
7514009Liehovarník
7514999Spracovateľ rastlinných produktov inde neuvedený
7515001Degustátor potravín a nápojov
7515002Kvalitár potravín a nápojov
7516000Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8160001Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
8160002Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
8160003Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
8160004Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
8160005Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov
8160006Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
8160007Operátor zariadenia na výrobu cukru
8160008Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
8160009Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
8160010Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá
8160011Operátor zariadenia na výrobu piva
8160012Operátor zariadenia na výrobu vína
8160013Operátor zariadenia na výrobu liehovín
8160014Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
8160015Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov
8160999Operátor zariadenia na výrobu potravín a podobných výrobkov inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329001Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.