<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

5Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120005Predseda družstva
1311001Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
1311002Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
1311003Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
1311004Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
1311999Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde neuvedený
1312000Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
1439011Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
Špecialisti
2114002Pedológ, pôdoznalec
2131002Genetik (vedec)
2131005Botanik
2131006Zoológ
2132001Špecialista v rastlinnej výrobe
2132002Špecialista v živočíšnej výrobe
2132003Špecialista výživy a technológie výroby krmív
2132004Špecialista v oblasti záhradníctva
2132011Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)
2132012Špecialista agrochemickej kontroly
2132013Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia zvierat
2132014Špecialista priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
2132015Špecialista trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít
2132999Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený
2250001Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
2250002Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
2250003Úradný veterinárny lekár
Technici a odborní pracovníci
3141001Laborant biochemik
3141002Technik v oblasti plemenárskej biológie
3142001Vedúci strediska v poľnohospodárstve
3142002Technik v rastlinnej výrobe
3142003Technik v živočíšnej výrobe
3142004Technik v oblasti záhradníctva
3142005Fytoinšpektor
3142999Technik v poľnohospodárstve a potravinárstve inde neuvedený
3143011Technik v akvakultúre
3143999Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený
3240001Veterinárny technik
3240002Úradný veterinárny asistent
3240003Inseminačný technik
3240004Inšpektor plemenárskej inšpekcie
3240999Veterinárny technik a asistent inde neuvedený
3359026Odborný pracovník priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
3359027Odborný pracovník trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít
Pracovníci v službách a obchode
5164001Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
5164002Tréner a cvičiteľ zvierat (okrem psov a koní)
5164003Ošetrovateľ koní
5164004Tréner koní
5164005Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod
5164006Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
5164999Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
6111000Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
6112001Vinohradník
6112002Ovocinár
6112003Pestovateľ chmeľu
6112999Pestovateľ stromových a kríkových plodín inde neuvedený
6113001Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu
6113002Záhradník a pestovateľ kvetov, florista
6113003Záhradník krajinár
6113004Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
6114000Pestovateľ rôznorodých plodín
6121001Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
6121002Chovateľ ošípaných
6121003Dojič kráv, oviec a kôz
6121004Chovateľ koní
6121999Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený
6122000Chovateľ hydiny
6123000Včelár
6129001Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
6129002Chovateľ vtákov
6129003Sokoliar
6129999Chovateľ zvierat inde neuvedený
6130000Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve
6221000Pracovník v akvakultúre
6222000Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
6223000Pracovník v rybárstve na mori
6310000Farmár samozásobovateľ v rastlinnej výrobe
6320000Farmár samozásobovateľ v živočíšnej výrobe
6330000Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
6340000Samozásobovateľ v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7221003Podkúvač
7233001Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
7544001Dezinsektor
7544002Deratizér (likvidátor škodcov)
7544003Likvidátor buriny
Operátori a montéri strojov a zariadení
8341001Kombajnista
8341002Traktorista (poľnohospodárstvo)
8341003Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
8341999Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9211000Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
9212000Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
9213000Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
9214000Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
9216000Pomocný pracovník v akvakultúre
9332000Pohonič (kočiš)
9629008Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.