<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

41Remeslá a osobné služby
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1349999Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách inde neuvedený
1439001Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
1439002Riadiaci pracovník (manažér) servisu
1439005Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo
1439006Riadiaci pracovník (manažér) v pohrebných službách
1439007Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
1439999Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách inde neuvedený
Špecialisti
2643001Prekladateľ cudzích jazykov
2643002Tlmočník cudzích jazykov
Technici a odborní pracovníci
3112004Revízny technik komínov
3339999Iný sprostredkovateľ služieb inde neuvedený
3432002Aranžér, dekoratér
Administratívni pracovníci
4213000Pracovník v záložni, veriteľ
Pracovníci v službách a obchode
5141000Kaderník
5142001Kozmetik
5142002Pedikér
5142003Manikér
5142004Nechtový dizajnér
5142005Vizážista, kolorista
5142006Pracovník obsluhujúci solárium
5142007Pracovník permanentného mejkapu
5142008Tetovač tela
5142009Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
5142999Kozmetik a podobný pracovník inde neuvedený
5152000Správca domácnosti, gazdiná
5161000Astrológ, jasnovidec a podobný pracovník
5162001Spoločník, sluha (komorník)
5163001Pracovník krematória
5163002Organizátor pohrebov (obradník, aranžér)
5163003Balzamovač ľudských tiel
5163999Pracovník pohrebnej služby a balzamovač inde neuvedený
5165000Inštruktor autoškoly
5169003Spoločenský doprovod
5169004Pracovník kľúčovej služby
5169005Pracovník fotoslužby
5169999Iný pracovník v osobných službách inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7112003Kachliar
7113000Kamenár
7133002Kominár
7234000Opravár bicyklov a podobných vozidiel
7311001Hodinár - výrobca, opravár
7311004Výrobca, opravár meteorologických nástrojov
7311005Mechanik, opravár metrologických prístrojov
7311006Výrobca, opravár strelných zbraní
7311999Výrobca a opravár presných prístrojov inde neuvedený
7312001Výrobca a opravár hudobných nástrojov
7312002Ladič hudobných nástrojov
7313001Zlatník, klenotník
7313002Šperkár
7314001Umelecký keramikár, hrnčiar
7316003Rytec kameňa (gravírovanie)
7316005Dekoratér keramiky a porcelánu
7316006Rytec kovu (gravírovanie)
7317001Umelecký stolár, drevomodelár
7317002Umelecký rezbár
7317003Korytár (výrobca dlabaného riadu)
7317004Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
7318002Čipkár
7318003Ručný tkáč
7318004Remeselník spracúvajúci kožu (okrem obuvníka)
7319001Umelecký kováč
7319002Umelecký drotár
7319003Umelecký zámočník
7319007Výrobca kraslíc
7319008Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
7319999Iný umelecký remeselník inde neuvedený
7421001Mechanik, opravár elektronických zariadení
7421002Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
7422001Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT)
7512005Medovnikár
7549001Pracovník servisu športových potrieb (okrem bicyklov) 
7549999Iný remeselník inde neuvedený
Operátori a montéri strojov a zariadení
8157000Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni
8322003Vodič taxislužby
8322005Vodič pohrebného motorového vozidla
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9111000Pomocník v domácnosti
9121001Ručný práč
9121002Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)
9121003Žehliar
9121004Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
9510999Pomocný pracovník v pouličných službách inde neuvedený
9629001Hrobár
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.