<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

34Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci
Príslušníci ozbrojených síl
0110001Generál – náčelník generálneho štábu
0110002Generálporučík - prvý zástupca náčelníka generálneho štábu
0110003Generálmajor - druhý zástupca náčelníka generálneho štábu, veliteľ síl a jemu na roveň postavený
0110004Brigádny generál – náčelník štábu na generálnom štábe, zástupca veliteľa síl a jemu na roveň postavený
0110005Plukovník - veliteľ brigády, veliteľ pluku, riaditeľ úradu, náčelník odboru na generálnom štábe a jemu na roveň postavený
0110006Podplukovník - veliteľ práporu, náčelník oddelenia na generálnom štábe a jemu na roveň postavený
0110007Major – náčelník oddelenia veliteľstva síl, dôstojník špecialista generálneho štábu a jemu na roveň postavený
0110008Kapitán - veliteľ roty, dôstojník štábu velenia brigády až generálneho štábu a jemu na roveň postavený
0110009Nadporučík - odborný náčelník vojenských systémov, dôstojník štábu práporu a jemu na roveň postavený
0110010Poručík - veliteľ čaty a jemu na roveň postavený
0110999Dôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
0210004Štábny nadrotmajster – hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
0210005Nadrotmajster - veliteľ (náčelník) zbraňového systému bojového použitia, starší inštruktor výcviku a jemu na roveň postavený
0210006Rotmajster – veliaci poddôstojník čaty, inštruktor výcviku, špecialista vojenskej odbornosti a jemu na roveň postavený
0210007Rotný - veliteľ družstva a jemu na roveň postavený
0210008Čatár - zástupca veliteľa družstva, veliteľ malej bojovej skupiny (tímu), náčelník pracoviska a jemu na roveň postavený
0210999Poddôstojník ozbrojených síl inde neuvedený
0310001Desiatnik- starší operátor zbraňového systému, vodič špeciálnej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310002Slobodník - operátor zbraňového systému, vodič ťažkej vojenskej techniky a jemu na roveň postavený
0310003Vojak 2. stupňa - strelec, vodič ľahkej vojenskej techniky, obsluha zbraňového systému a jemu na roveň postavený
0310004Vojak 1. stupňa - kadet vojenskej vysokej školy, vojak prípravnej služby
0310005Vojak 1. stupňa – čakateľ, vojak prípravnej služby
0310999Mužstvo ozbrojených síl inde neuvedené
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1112004Najvyšší predstaviteľ štátneho orgánu v oblasti bezpečnosti a ochrany
1349001Riadiaci pracovník v polícii a spravodajských službách
1349003Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže
1349004Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek
Špecialisti
2149006Špecialista civilnej ochrany a obrany
2149007Špecialista požiarnej ochrany
2149027Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
Technici a odborní pracovníci
3112005Technik požiarnej ochrany
3114004Technik oznamovacích systémov
3114005Technik zabezpečovacích a poplachových systémov
3119015Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
3119016Technik záchranného zboru
3355001Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
3355002Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností
3355003Vyšetrovateľ Policajného zboru
3359003Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
Pracovníci v službách a obchode
5411001Hasič závodného hasičského útvaru
5411002Hasič Hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby
5411003Hasič letiskovej záchrannej a hasičskej služby
5411004Preventivár požiarnej ochrany obce
5411005Hasič Hasičského a záchranného zboru - požiarna prevencia
5411999Hasič inde neuvedený
5412001Príslušník obecnej, mestskej polície
5412002Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
5412003Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
5412004Príslušník Policajného zboru služby ochrany objektov
5412005Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície
5412006Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia
5412007Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície
5412008Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb
5412999Príslušník polície inde neuvedený
5413001Strážny pracovník väzenskej služby
5413002Pracovník justičnej stráže
5413003Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
5413004Pedagóg väzenskej služby
5413005Režimový pracovník väzenskej služby
5413006Pracovník väzenskej služby - čakateľ
5413999Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže inde neuvedený
5414001Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414002Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414003Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
5414004Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
5414005Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
5414006Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
5414007Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor)
5414008Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny)
5414009Detektív
5414010Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
5414999Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti inde neuvedený
5419002Vodný záchranár, plavčík
5419003Horský záchranár
5419999Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.