<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

32Veda a výskum
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1223001Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
1223002Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
1223003Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
1223999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti výskumu a vývoja inde neuvedený
Špecialisti
2111001Fyzik kryogenik
2111002Fyzik aerodynamik
2111003Astronóm, astrofyzik
2111004Fyzik hydrodynamik
2111005Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
2111006Fyzik elektriny a magnetizmu
2111007Fyzik termodynamik, akustik, optik
2111008Fyzik mechanik
2111009Fyzik dozimetrie
2111010Fyzik balistik
2111011Klinický fyzik
2111999Fyzik a astronóm inde neuvedený
2112001Letecký meteorológ
2112002Meteorológ klimatológ
2112003Hydrometeorológ
2112999Meteorológ inde neuvedený
2113001Chemik kvantovej chémie
2113002Jadrový chemik
2113003Analytický chemik
2113004Fyzikálny chemik
2113005Organický chemik
2113006Anorganický chemik
2113999Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)
2114001Geochemik
2114002Pedológ, pôdoznalec
2114003Mikropaleontológ
2114004Paleontológ
2114005Mineralóg, petrológ
2114006Vedecký pracovník v geológii
2114007Geológ (okrem banského geológa)
2114008Hydrogeológ
2114009Seizmológ
2114010Geofyzik
2114011Petrofyzik
2114999Geológ a geofyzik inde neuvedený
2131001Biológ
2131002Genetik (vedec)
2131003Fyziológ
2131004Imunológ
2131005Botanik
2131006Zoológ
2131007Biochemik
2131008Farmakológ, toxikológ
2131009Fytopatológ
2131010Biofyzik
2131999Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore inde neuvedený
2143004Hydrológ
2144001Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
2145002Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2422016Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
2632001Sociológ
2632002Antropológ
2632003Geograf
2632004Etnológ
2632005Kulturológ
2632006Archeológ
2632007Kriminológ
2632999Špecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde neuvedený
2633001Filozof
2633002Historik (okrem umenia)
2633004Politológ
2634009Vedecký pracovník v oblasti psychológie
2643007Jazykovedec (filológ, lingvista)
2643008Grafológ (písmoznalec)
Technici a odborní pracovníci
3111001Technik fyzik
3111002Technik chemik
3111003Technik geológ
3111004Technik geofyziky
3111005Technik meteorológ
3111007Technik astronóm
3111008Technik geodet
3111009Technik hydrológ
3111999Technik v chemických a fyzikálnych vedách inde neuvedený
3141001Laborant biochemik
3141999Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9129002Umývač laboratórneho skla
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.