<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

31Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1349006Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu
1349007Riadiaci pracovník (manažér) galérie a múzea
1349008Riadiaci pracovník v cirkevnej oblasti
1431003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
1431004Riadiaci pracovník (manažér) divadla, kina
1431999Riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach inde neuvedený
1439001Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
Špecialisti
2166005Animátor (tvorca animácie)
2355001Lektor umenia
2355002Múzejný, galerijný pedagóg
2431008Špecialista filmovej distribúcie
2621001Archivár
2621002Vedecký pracovník v archívnictve
2621003Kurátor
2621004Pamiatkar
2621005Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
2621006Špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva
2621007Kustód
2621008Špecialista v oblasti umenia a štátneho jazyka
2622001Knihovník špecialista
2622002Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
2622003Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista
2622004Bibliograf špecialista
2622999Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde neuvedený
2632008Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
2633003Historik, teoretik a kritik umenia
2636001Vedecký pracovník v religionistike
2636002Arcibiskup
2636003Dekan, protopresbyter (cirkevná organizácia)
2636004Biskup, exarcha, protosynkel a synkel
2636005Duchovný správca
2636006Farár, rektor chrámu
2636007Konsenior (cirkevná organizácia)
2636008Senior (cirkevná organizácia)
2636009Farský administrátor, kaplán
2636010Rabín
2636011Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkvi
2636999Špecialista v oblasti religionistiky inde neuvedený
2641001Spisovateľ
2641002Scenárista
2641003Dramatik
2641004Básnik
2641005Hudobný textár
2641006Autor technických textov a dokumentácie
2641007Textový korektor
2642001Žurnalista, novinár
2642002Vedúci vydania (žurnalistika)
2642003Vedúci redakcie
2642004Šéfredaktor
2642005Publicista
2642006Spravodajca
2642007Vydavateľský redaktor
2642008Reportér
2642009Komentátor
2642010Výtvarný redaktor
2642999Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený
2651001Umelecký reštaurátor
2651002Umelecký sochár
2651003Umelecký maliar
2651004Scénický a kostýmový výtvarník
2651999Výtvarný umelec inde neuvedený
2652001Zbormajster
2652002Člen speváckeho zboru
2652003Sólista opery a operety
2652004Šéfdirigent
2652005Korepetítor
2652006Hudobný skladateľ
2652007Muzikológ
2652008Vedúci nástrojovej skupiny
2652009Koncertný majster
2652010Inštrumentálny sólista
2652011Člen orchestra
2652012Dirigent
2652013Diskotekár
2652014Člen hudobnej skupiny (hudobník)
2652999Hudobník, spevák a skladateľ inde neuvedený
2653002Vedúci tanečného súboru
2653003Tanečný majster (okrem baletu)
2653004Člen tanečného zboru (okrem baletu)
2653005Tanečný sólista (okrem baletu)
2653006Baletný majster
2653007Člen baletného zboru
2653008Baletný sólista
2653009Choreograf
2653999Tanečník a choreograf inde neuvedený
2654001Režisér
2654002Kreatívny producent
2654003Výkonný producent
2654004Dramaturg
2654005Hlavný kameraman
2654999Režisér, producent a dramaturg inde neuvedený
2655001Herec
2655002Mím
2656001Televízny moderátor
2656002Rozhlasový moderátor
2656999Moderátor inde neuvedený
2659001Bábkoherec
2659002Artista a cirkusový umelec
2659003Kúzelník (iluzionista)
2659004Komik (zabávač)
2659999Iný tvorivý a interpretačný umelec inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3332003Organizátor spoločenských podujatí
3332004Kultúrno-osvetový pracovník
3339001Kultúrny agent
3339002Produkčný
3413001Diakon (cirkevná organizácia)
3413002Ceremoniár (cirkevná organizácia)
3413003Mních, rádová sestra (okrem kňaza)
3413999Odborný pracovník v oblasti religionistiky inde neuvedený
3431001Fotoreportér
3431002Umelecký fotograf
3431999Fotograf inde neuvedený
3433001Muzeológ
3433002Reštaurátor (okrem umeleckého)
3433003Konzervátor
3433004Preparátor zbierkových predmetov
3433005Správca depozitára
3433006Výstavný technik
3433999Odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, archíve inde neuvedený
3435001Asistent réžie
3435002Asistent produkcie
3435003Asistent choreografie
3435005Notograf
3435006Inšpicient
3435007Zriadenec orchestra
3435008Rekvizitár, zbrojár
3435009Koordinátor garderobiérov, maskérov
3435010Garderobiér, kostymér
3435011Maskér, vlásenkár
3435012Kaskadér, dablér
3435013Komparzista
3435014Šepkár
3435015Tvorca bábok, bábkar
3435016Inšpektor, technik orchestra
3435017Technik špeciálnych efektov
3435018Majster divadelnej sály
3435019Majster javiskovej techniky
3435020Skriptér (skript)
3435021Retušér
3435022Titulkovač
3435999Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený
3521001Vedúci zvukovýroby
3521002Majster zvuku
3521003Zvukár
3521004Mikrofonista - asistent zvuku
3521005Hlavný osvetľovač
3521006Osvetľovač
3521007Kameraman
3521008Asistent kamery
3521009Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
3521010Ostrič kamery
3521011Riadiaci technológ v médiách
3521012Technik záznamu a prepisu
3521013Technik operátor štúdiovej techniky
3521014Koordinátor vysielacieho pracoviska
3521015Operátor technickej kontroly vysielania
3521016Technik operátor jednokamerového voza
3521017Operátor prenosového voza
3521018Vedúci prenosového voza
3521019Prenosový technik
3521020Technik na prepojovači
3521021Technik scény
3521022Obrazový strihač
3521023Premietač
3521024Svetelný dizajnér
3521025Zvukový dizajnér
3521999Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde neuvedený
Administratívni pracovníci
4411000Knihovník
Pracovníci v službách a obchode
5153001Správca historických pamiatok
5153005Správca prírodných pamiatok
5230005Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7316001Písmomaliar
7316004Umelecký patinér
7316999Písmomaliar, dekoratívny maliar, rytec a leptač inde neuvedený
7318001Umelecký farbiar textílií
7319004Umelecký mozaikár
7319006Dizajnér tvarovania kameňa
7536003Umelecký obuvník
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9333005Knižničný manipulant
9629002Šatniar
9629003Uvádzač, biletár v kultúrnom zariadení
9629004Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.