<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

30Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1346001Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
1346002Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve
1346003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia
1346006Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania
1346007Riadiaci pracovník v oblasti kapitálového trhu
1439003Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
1439004Riadiaci pracovník(manažér) pre správu nehnuteľností
Špecialisti
2120002Aktuár špecialista (poistná matematika)
2120003Špecialista menovej a finančnej štatistiky
2120999Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky inde neuvedený
2412001Finančný poradca
2412002Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
2412003Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
2412004Finančný agent
2413001Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
2413002Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve
2413003Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
2413004Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve
2413005Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
2413006Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
2413007Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
2413008Špecialista pre správu poistných zmlúv
2413009Špecialista pre bankopoistenie
2413010Špecialista pre zaistenie
2413011Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík
2413012Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
2413013Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
2413014Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
2413015Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov
2413016Špecialista pre majetkové účasti
2413017Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
2413018Finančný analytik pre úverové portfólio
2413019Špecialista menovej politiky
2413020Špecialista pre správu zásob peňazí
2413021Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu
2413022Špecialista platidiel
2413023Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
2413024Špecialista pre dôchodkové sporenie
2413025Špecialista operácií na finančných trhoch
2413026Špecialista obchodník na finančných trhoch
2413027Špecialista regulácie finančného trhu
2413028Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva
2413029Hypotekárny špecialista v bankovníctve
2413030Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
2413031Úverový špecialista v bankovníctve
2413032Špecialista pre obchodné financovanie
2413999Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3311001Odborný pracovník portfólia podielových fondov
3311002Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
3311003Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve
3311004Odborný pracovník platidiel
3311005Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
3311006Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu
3311007Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov
3311999Odborný pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi inde neuvedený
3312001Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb
3312002Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov
3312003Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
3312004Odborný pracovník pre bankopoistenie
3312005Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
3312006Odborný pracovník splátkového predaja
3312007Lízingový poradca
3312008Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
3312999Odborný pracovník v oblasti úverov a ostatných bankových produktov inde neuvedený
3314001Odborný pracovník aktuár (poistná matematika)
3315001Odhadca škôd
3315002Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
3315003Odhadca hodnoty majetku
3315999Odhadca a likvidátor škôd inde neuvedený
3321001Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb
3321002Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve
3321003Odborný pracovník pre upisovania poistných rizík
3321004Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
3321005Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
3321006Revízor v poisťovníctve
3321007Odborný pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
3321008Odborný pracovník pre zaistenie
3321009Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
3321999Odborný pracovník v oblasti predaja poistenia inde neuvedený
3334000Realitný maklér
Administratívni pracovníci
4211002Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve
4211003Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
4211004Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
4213000Pracovník v záložni, veriteľ
4312002Administratívny pracovník v bankovníctve
4312003Administratívny pracovník v poisťovníctve
4312004Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
4312005Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu
Pracovníci v službách a obchode
5153004Pracovník v oblasti správy nehnuteľností
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.