<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

3Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1219002Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
1219003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
1219006Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
1219007Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
1219999Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde neuvedený
Špecialisti
2120001Špecialista reportingu
2149005Špecialista metrológ
2149007Špecialista požiarnej ochrany
2149008Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2149009Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
2421001Špecialista optimalizácie procesov
2421002Špecialista riadenia systému kvality
2421004Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
Technici a odborní pracovníci
3111006Technik metrológ
3112005Technik požiarnej ochrany
3119019Technik hospodárskej správy a údržby majetku
3119020Technik vozového parku
3119021Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3323001Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
3323002Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
Administratívni pracovníci
4225000Informátor
4226000Recepčný (okrem hotelového)
Pracovníci v službách a obchode
5151002Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
5151999Prevádzkar (supervízor) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach inde neuvedený
5153002Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov
5153999Správca objektov inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9622000Pomocný pracovník údržby budov a areálov
9629005Vrátnik
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.