<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

29IT a telekomunikácie
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1223003Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
1330001Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
1330002Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií
1330003Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
1330999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
Špecialisti
2153001Hlasový, dátový a sieťový špecialista
2153002Špecialista bezdrôtových sietí
2153003Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
2153004Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
2153005Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
2153006Špecialista inovácie telekomunikačných procesov
2153999Špecialista v oblasti telekomunikácií inde neuvedený
2165003Špecialista geografického informačného systému
2166001Grafický dizajnér (grafik)
2166002Projektant multimediálnych systémov
2166003Web dizajnér
2166004Dizajnér hier
2166005Animátor (tvorca animácie)
2434000Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
2511001IT konzultant
2511002IT architekt, projektant
2511003Analytik informačných a komunikačných technológií
2511004Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb
2511999Systémový analytik inde neuvedený
2512001Systémový programátor
2512002Softvérový architekt, dizajnér
2513001Vývojár multimediálnych aplikácií
2513002Vývojár web stránok, internetu, intranetu
2514000Aplikačný programátor
2519001IT tester
2519999Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený
2521001Databázový dizajnér
2521002Správca databáz
2521003Databázový analytik
2522001Správca informačného systému
2522002Správca siete
2523000Špecialista v oblasti počítačových sietí
2529001Špecialista bezpečnosti IT
2529002Špecialista ITMS
2529003Špecialista klientskej podpory a prevádzky informačných a komunikačných technológií
2529999Iný špecialista v oblasti databáz a počítačových sietí inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3511001Technik prevádzky informačných technológií
3511002Operátor klientskej podpory informačných a komunikačných technológií
3511003Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry
3511999Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií inde neuvedený
3512000Technik užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií
3513000Technik počítačových sietí a systémov
3514000Webový technik
3522000Technik v oblasti telekomunikačných zariadení
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7422001Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT)
7422002Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení
7422003Mechanik počítačových sietí
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.