<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

27Doprava
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1324001Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
1324002Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
1324003Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
1324004Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
1324005Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
1324006Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave
1324007Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
1324999Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách inde neuvedený
Špecialisti
2149010Technický špecialista v železničnej doprave
2149011Technický špecialita v železničnej infraštruktúre
2149012Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
2149013Technický špecialista v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
2149014Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
2149015Špecialista pre správu a údržbu diaľničnej a cestnej infraštruktúry
2149016Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
2149017Technický špecialista v leteckej doprave
2149018Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre
2149019Technický špecialista vo vodnej doprave
2149028Špecialista štátneho odborného dozoru a regulácie dopravy
2149029Špecialista štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravnej infraštruktúry
2149999Iný technický špecialista inde neuvedený (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
2164002Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach
2164003Špecialista pre integrovanú dopravu
2164999Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
2634004Dopravný psychológ
Technici a odborní pracovníci
3119001Dispečer, výpravca v železničnej doprave
3119002Technik, kontrolór v železničnej doprave
3119003Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
3119004Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)
3119005Technický pracovník cestnej infraštruktúry
3119006Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
3119007Dispečer mestskej hromadnej dopravy
3119008Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
3119020Technik vozového parku
3119032Operátor v cestnej infraštruktúre
3119033Pracovník technickej údržby tunela
3119034Technik cestnej dopravy
3151001Dispečer lodnej dopravy
3151002Dispečer prekladiska lodnej dopravy
3151003Technik údržby lodnej dopravy
3151999Lodný technik inde neuvedený
3152001Kapitán lode
3152002Kapitán kompy
3152003Lodivod
3152004Kapitán plávajúceho stroja
3152999Kapitán a lodivod inde neuvedený
3153001Pilot
3153002Letecký navigátor
3153003Letecký palubný technik
3153004Letový inštruktor
3153999Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedený
3154001Riadiaci letovej prevádzky
3154002Dispečer leteckej prevádzky
3154003Dispečer letiskovej prevádzky
3154004Technik letiskových elektronických systémov
3154999Odborný pracovník v leteckej doprave inde neuvedený
3155001Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
3155002Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb
3155999Technik bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave inde neuvedený
3331001Agent a disponent prepravy
3331002Colný deklarant
Administratívni pracovníci
4323001Administratívny pracovník v železničnej doprave
4323002Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)
4323003Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
4323004Administratívny pracovník v leteckej doprave
4323999Administratívny pracovník v doprave inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5111001Palubný sprievodca v leteckej doprave
5111002Palubný sprievodca, stevard v lodnej doprave
5111003Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
5111999Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave inde neuvedený
5112001Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave
5112002Stevard v osobnej železničnej doprave
5112004Revízor vo verejnej osobnej doprave
5112999Sprievodca v osobnej doprave inde neuvedený
5230004Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
5414010Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7232002Pracovník technickej obsluhy lietadiel
7232003Pracovník opravy a údržby lietadiel
7233008Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov
7233009Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)
Operátori a montéri strojov a zariadení
8311001Rušňovodič v železničnej doprave
8311999Rušňovodič inde neuvedený
8312001Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
8312002Operátor v železničnej doprave
8312003Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
8312004Tranzitér
8312005Vozmajster
8312999Posunovač, signalista, výhybkár inde neuvedený
8322001Vodič osobného motorového vozidla
8322999Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka inde neuvedený
8331001Vodič autobusu
8331002Vodič trolejbusu
8331003Vodič električky
8332001Vodič nákladného motorového vozidla
8332003Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
8332004Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla
8332005Vodič kamiónu
8350001Kormidelník člna
8350002Kadet loďmajster
8350003Lodník
8350004Lodný strojník
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9331000Vodič vozidla na ručný alebo nožný pohon
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.