<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

21Vodné hospodárstvo a vodárenstvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321018Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
1321019Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve
Špecialisti
2133006Špecialista na ochranu vodných tokov
2143001Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
2143002Špecialista kontroly kvality vôd
2143004Hydrológ
2149022Špecialista vo vodnom hospodárstve
2149023Technický špecialista vodárenských koncepcií
2149024Špecialista pre čistenie odpadových vôd
2149025Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
Technici a odborní pracovníci
3116005Laborant pitných a odpadových vôd
3116006Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd
3119037Technik vodohospodárskeho rozvoja
3132004Technik merania a regulácie vo vodárenstve
3132005Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách
3132006Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
3132007Technik prevádzky kanalizácií a čistiarne odpadových vôd
3132008Technik prevádzky vodovodov
3132009Majster (supervízor) vo vodárenstve
3132010Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
3132011Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve
3132012Technik podpory dispečingu vo vodárenstve
3132013Vodohospodársky dispečer
3132014Hrádzny, hatiar
3132015Technik pre správu vodného toku
3132016Technik ochrany vodných zdrojov
3132017Technik diagnostikovania distribučnej siete
3132999Dispečer a technik v spaľovniach, vo vodnom hospodárstve a vodárenstve inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5419004Poriečny
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7126003Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
7311002Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
Operátori a montéri strojov a zariadení
8189002Strojník vodohospodárskych zariadení
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9312002Pomocný pracovník vo vodárenstve
9312003Čistič kanalizačných zariadení
9312004Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
9312006Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami
9623001Odpočtár meracích prístrojov
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.