<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

15Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321011Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
Špecialisti
2146013Špecialista riadenia kvality v hutníctve
2146014Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
2146015Hutnícky špecialista technológ
2146016Metalograf
2146017Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji
2146018Zlievarenský špecialista technológ
2146019Zlievarenský špecialista riadenia kvality
2146020Zlievarenský špecialista projektant
2146021Zlievarenský špecialista metalurg
2146999Špecialista v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3117006Technický pracovník v hutníctve
3117007Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
3117008Zlievarenský technik technológ
3117009Zlievarenský technik kontroly kvality
3117010Zlievarenský technik normovač
3117011Zlievarenský technik modelár
3117012Zlievarenský technik metalurg
3121004Majster (supervízor) v hutníctve
3121005Majster (supervízor) v zlievarenstve
3122017Majster (supervízor) v kováčstve
3122999Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený
3135000Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7211001Zlievač, formovač
7211002Jadrár
7211003Zlievarenský modelár
7211004Práškový metalurg
7211005Odlievač kovov
7211999Zlievač a jadrár inde neuvedený
7221001Ručný priemyselný kováč
7221002Kováč pre strojné kovanie
7221003Podkúvač
7221999Kováč inde neuvedený
7316005Dekoratér keramiky a porcelánu
7319001Umelecký kováč
7319005Umelecký kovolejár a kovotepec
7543011Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
Operátori a montéri strojov a zariadení
8121001Tavič
8121002Operátor stroja na valcovanie kovov
8121003Koksár
8121004Hutník operátor, údržbár
8121005Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov
8121006Hutník oceliar
8121007Hutník vysokopeciar
8121008Operátor lisovacích strojov kovov
8121009Operátor tvárniaceho zariadenia
8121010Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
8121011Operátor redukovne vo valcovniach
8121012Peciar
8121013Apretovač
8121014Hutník neželezných kovov
8121015Operátor zlievarenských strojov a zariadení
8121999Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
8122001Morič
8122002Galvanizér
8122003Operátor pokovovania
8122999Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329014Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.