<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

10Lesné hospodárstvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1311005Riaditeľ závodu v lesníctve
1311006Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve
1311007Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby
1311008Riadiaci pracovník (manažér) odboru v lesníctve
1311009Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve
1311999Riadiaci pracovník (manažér) v poľnohospodárstve a lesníctve inde neuvedený
Špecialisti
2132005Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
2132006Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve
2132007Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
2132008Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
2132009Špecialista pre správu lesného majetku
2132010Špecialista, odborný lesný hospodár
2132999Špecialista v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry inde neuvedený
2133005Špecialista ochrany lesa
Technici a odborní pracovníci
3143001Vedúci lesného obvodu
3143002Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
3143003Majster (supervízor) v lesníctve
3143004Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
3143005Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
3143006Technik pre správu lesného majetku
3143007Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
3143008Technológ lesníckej výroby
3143009Technik operačného nasadenia lesnej techniky
3143010Technik pre údržbu lesnej techniky
3143012Poľovný hospodár
3143013Technik pre zisťovanie stavu lesa (taxátor)
3143014Vyhotoviteľ programov starostlivosti o les
3143015Technik pre správu lesného reprodukčného materiálu
3143999Technik v lesníctve a akvakultúre inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5419001Pracovník stráže prírody a lesnej stráže
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
6210001Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík
6210002Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
6210003Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
6210004Pracovník údržby lesných stavieb v lesnom hospodárstve
6210005Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
6210999Pracovník v lesníctve inde neuvedený
6224000Pracovník v poľovníctve
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233002Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Operátori a montéri strojov a zariadení
8341004Operátor lesných traktorov
8341005Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
8341006Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
8341999Operátor poľnohospodárskeho a lesníckeho pojazdného zariadenia inde neuvedený
8343005Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9215001Pomocný pracovník v lesníctve
9215002Pomocný pracovník v poľovníctve
9624000Zberač vody a palivového dreva
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.