<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

1Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120001Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti)
1120002Výkonný riaditeľ
1120003Člen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoločnosti
1120999Prezident a generálny riaditeľ podniku a organizácie inde neuvedený
1211001Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
1211002Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
1211003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
1211004Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
1211005Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
1211999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený
1213001Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
1213002Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)
1213003Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
1213004Hlavný projektový manažér
1213999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde neuvedený
1219004Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu
1219005Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
1346008Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
1346999Riadiaci pracovník (manažér) vo finančníctve a poisťovníctve inde neuvedený
Špecialisti
2120004Špecialista v oblasti matematiky (okrem poistnej matematiky)
2120005Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
2120999Špecialista v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky inde neuvedený
2411001Hlavný účtovník
2411002Špecialista účtovník
2411003Audítor
2411004Finančný kontrolór
2411005Metodik účtovníctva
2411006Špecialista reportingu v účtovníctve
2411007Daňový špecialista
2411008Špecialista v oblasti rozpočtu
2411009Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
2411011Špecialista podnikový ekonóm
2411999Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde neuvedený
2421003Projektový špecialista (projektový manažér)
2421005Špecialista kontrolingu
2421006Špecialista v oblasti vnútorného auditu
2421007Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
2421999Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený
2422001Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
2422002Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
2422003Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
2422013Strategický nákupca
2422999Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
2619003Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
2631001Špecialista v oblasti národného hospodárstva
2631002Ekonomický analytik, prognostik
2631003Špecialista ekonomiky zdravotníctva
2631999Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3313001Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
3313002Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
3313003Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
3313004Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)
3313005Asistent audítora
3313007Asistent daňového poradcu
3313999Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
3314002Odborný pracovník v oblasti štatistiky
3314999Štatistik, matematik a podobný odborný pracovník inde neuvedený
3339007Odborný pracovník pre kooperácie
Administratívni pracovníci
4214001Pracovník v oblasti vymáhania pohľadávok
4311001Fakturant
4311999Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený
4312999Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva inde neuvedený
4313000Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.