<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

19Elektrotechnika
Špecialisti
2151999Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený
2151004Elektroinžinier projektant
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7412001Elektromechanik (okrem banského)
Technici a odborní pracovníci
3114999Elektronik inde neuvedený
3113999Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
3113005Elektrotechnik automatizovanej výroby
3113004Elektrotechnik podpory inžinieringu
3114001Konštruktér neštandardných meracích systémov
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7543013Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester
Technici a odborní pracovníci
3122016Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
3113006Materiálový technológ v elektrotechnike
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7421999Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedený
7421004Mechanik rádiometrie a spektrometrie
7421001Mechanik, opravár elektronických zariadení
7421002Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
7421006Mechanik, opravár kancelárskej techniky
7421003Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
7311005Mechanik, opravár metrologických prístrojov
7421007Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
7421005Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
7233010Mechatronik
Operátori a montéri strojov a zariadení
8212001Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení
8212002Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
8212003Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov
8212999Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený
Špecialisti
2151020PLC programátor
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329015Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe
Technici a odborní pracovníci
3113003Prevádzkový technik elektroúdržby
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321013Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
Technici a odborní pracovníci
3114003Skúšobný technik elektronických zariadení
Špecialisti
2152000Špecialista elektronických zariadení
2151001Špecialista elektrotechnik technológ
2151003Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
2151002Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
2151008Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení
2151006Špecialista mechanických častí v elektrotechnike
2433002Špecialista predaja elektrotechnických systémov
2151005Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
Technici a odborní pracovníci
3113002Technik merania káblových trás
3114004Technik oznamovacích systémov
3113007Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
3114005Technik zabezpečovacích a poplachových systémov
3113001Technológ káblovej výroby
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.