<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

19Elektrotechnika
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321013Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
Špecialisti
2151001Špecialista elektrotechnik technológ
2151002Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
2151003Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
2151004Elektroinžinier projektant
2151005Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
2151006Špecialista mechanických častí v elektrotechnike
2151008Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení
2151020PLC programátor
2151999Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený
2152000Špecialista elektronických zariadení
2433002Špecialista predaja elektrotechnických systémov
Technici a odborní pracovníci
3113001Technológ káblovej výroby
3113002Technik merania káblových trás
3113003Prevádzkový technik elektroúdržby
3113004Elektrotechnik podpory inžinieringu
3113005Elektrotechnik automatizovanej výroby
3113006Materiálový technológ v elektrotechnike
3113007Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
3113999Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
3114001Konštruktér neštandardných meracích systémov
3114003Skúšobný technik elektronických zariadení
3114004Technik oznamovacích systémov
3114005Technik zabezpečovacích a poplachových systémov
3114999Elektronik inde neuvedený
3122016Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233010Mechatronik
7311005Mechanik, opravár metrologických prístrojov
7412001Elektromechanik (okrem banského)
7421001Mechanik, opravár elektronických zariadení
7421002Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
7421003Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
7421004Mechanik rádiometrie a spektrometrie
7421005Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
7421006Mechanik, opravár kancelárskej techniky
7421007Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
7421999Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedený
7543013Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester
Operátori a montéri strojov a zariadení
8212001Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení
8212002Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
8212003Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov
8212999Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329015Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.