<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

30Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality
12Celulózo-papierenský priemysel
14Chemická výroba a farmácia
27Doprava
11Drevospracujúci priemysel
19Elektrotechnika
20Energetika, plyn a elektrina
25Gastronómia
3Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
15Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo
29IT a telekomunikácie
31Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo
10Lesné hospodárstvo
28Logistika, skladovanie a poštové služby
1Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
24Obchod, marketing a reklama
9Obuvníctvo a spracovanie kože
22Odpadové hospodárstvo a životné prostredie
34Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci
2Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
5Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo
13Polygrafia
7Potravinárstvo
18Predaj a servis motorových vozidiel
41Remeslá a osobné služby
36Samospráva
16Sklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálov
40Sociálne služby
23Stavebníctvo
17Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)
37Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
35Štátna správa
6Ťažba a úprava surovín, geológia
4Technické a manuálne prierezové zamestnania
8Textilná a odevná výroba
26Ubytovanie, cestovný ruch a hazard
32Veda a výskum
21Vodné hospodárstvo a vodárenstvo
33Výchova, vzdelávanie a šport
38Zdravotné a sociálne poistenie
39Zdravotníctvo
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.