<<< Späť

Vyriešené požiadavky všetkých používateľovSK ISCO-08Pracovná oblasťNázov zamestnaniaOpis činností
2635001 Sociálny pracovníkSociálne službySociálny pracovník v Zariadení pre seniorovOrganizácia a výkon sociálnej práce v súlade so zákonom o sociálnych službách. Organizácia výkonu sociálnej rehabilitácie. Riadenie procesu prijímania klientov, adaptácie klientov pri nástupe do zariadenia, komunikácia s príbuznými. Spolupráca na posudzovaní sociálnej odkázanosti žiadateľa o poskytovanie sociálnych služieb, riešenie požiadaviek a potrieb klientov\r\nVýkon, riadenie a vedenie príslušnej agendy. Aktívna komunikácia s príbuznými klienta.\r\n\r\nUzavierka prihlášok 10.1.2016\r\n
2412004 Finančný agentBankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a realitySamostatný finančný sprostrdkovateľServis a služby klientom. Optimalizácia nákladov, analýza potrieb klienta, vedenie agendy, riešenie reklamácií v zmysle firemných predpisov a nariadení. Budovanie kvalitných vzťahov s klientmi a obchodnými partnermi za účelom zabezpečenia predaja produktov a upevňovania trhovej pozície spoločnosti, vybavovanie klientov telefonicky, osobným stretnutím, mailom k spokojnosti klienta.
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastovneuvedenáOperátor výrobyVýroba technických kief.\r\n- Manuálna zručnosť \r\n- Výroba plastových výliskov a technických kief
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)vedúci výroby lisovneúdržba a starostlivosť o lisy, riešenie a odstránenie vzniknutých problémov na lisoch, komunikácia v anglickom a kórejskom jazyku
6121003 Dojič kráv, oviec a kôzPoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvodojičDOJENIE KRÁV
4322000 Administratívny pracovník vo výrobeChemická výroba a farmáciaAdministratívny pracovník
2511001 IT konzultantIT a telekomunikácieKonzultant v oblasti IT rieseni - SiebelPoskytovanie odborných a konzultačných služieb pri analýze, návrhu, vývoji, testovaní, dododávke a údržbe IT aplikácií pre IBM zákazníkov.
8342001 Operátor stavebných strojovDopravavodič špeciálneho motoroveho vozidlavedenie a práca s JCB 3CX, bagertraktory
5312001 Pracovník s mládežouneuvedenávychovávateľvýchovno vzdelávacia práca s mládežou
7233004 Mechanik, opravár textilných a odevných strojovTextilná a odevná výrobazoraďovač textilných strojov-údržba strojov (napr.sukacích, snovacích a pod.), ich oprava
2144007 Strojársky špecialista riadenia výrobyStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Procesný inžinier montáže- V rámci koncernu zastupovanie výroby v procese vzniku produktu. Definovanie a spolupráca pri integrácii výrobných procesov vo výrobe účasť na procese simultánneho inžinieringu\r\n- Definovanie a priebežná optimalizácia výrobného procesu pri zohľadnení existujúcich a potrebných zdrojov na zabezpečenie nákladovo optimálnej a vysoko kvalitnej výroby produktu\r\n- Zodpovednosť za optimalizáciu kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov existujúcich a nových technológií\r\n
3111006 Technik metrológStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Pracovník pre rekvalifikáciu a kontrolu a evidenciu skúšobných prostriedov- Kontrola a evidencia skúšobných prostriedkov: Zabezpečenie, aby skúšobné prostriedky používané v celom závode boli spôsobilé na použitie \r\n- Rekvalifikácia - Iniciovanie preskúšania (vrátane obstarania vzoriek), kontrola termínov rekva-lifikačných skúšok\r\n
3323001 Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanieStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Disponent zákazníckych obalovPríprava, odsúhlasenie, spracovanie a zabezpečenie obalových materiálov, (jedno a viacúčelových), polotovarov vlastnej výroby a nakupovaných dielov,inventarizácia obalových pomôcok, zabezpečenie čistoty a poriadku v sklade obalových materiálov\r\n
3115007 Strojársky laborantStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Technik laboratória spoľahlivostných skúšok - Vykonávanie technických skúšok materiálov, komponentov a hotových dielcov\r\n
3115003 Strojársky technik kontroly kvalityStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)TECHNIK KVALITY PRE SPRACOVANIE ZÁK. POŽIADAVIEK A FMEA- Preskúmanie a formulovanie systémových požiadaviek odvodených od zá-kazníckych požiadaviek na produkt určený na vývoj\r\n- Transparentné popísanie relevantných interných a externých požiadaviek na produkt a na vývoj produktu a jeho systémové (systémová architektúra) a odborné zatriedenie\r\n- Vykonávanie a moderovanie preskúmania požiadaviek spolu s projektovými tímami\r\n- Projekt presahujúce zabezpečenie kvality (konzistentnosti dát) a aktuálnosti dát\r\n- Využívanie centrálnej databázy určenej pre všetky pobočky\r\n- Moderovanie FMEA s účelom zhodnotenia a analýzy možných chýb resp. opakovaných chýb pri vývoji a výrobe produktu, aby im bolo možné vhod-nými opatreniami predchádzať
6113003 Záhradník krajinárPoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvozávlaharnávrh a realizácia zavlažovacieho zariadenia
5131001 Čašník, servírkaGastronómiaKaviareň U šálky PrievidzaČašníčka -obsluha zákazníkov, príprava káv, čajov, bruschety, ponuka alko-nealko, pravá topená čokoláda, pralinky...
9612001 Triedič odpadovneuvedenátriedič odpadutriedenie odpadu na obecnej skládke odpadu
5419999 Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedenýneuvedenáobecné hliadkyhliadky v obci na území cintorína, školy počas dňa resp. večer a v nočných hodinách
2166003 Web dizajnérIT a telekomunikácieHTML koderTvorba a úprava webových stránok - kódovanie responzívnych HTML šablón z grafických podkladov (psd).
5223011 Predajca motorových vozidielneuvedenápredajca autpredaj novych vozidiel
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkovDrevospracujúci priemyselStolárVýroba a montáž drevených a drevohliníkových okien a dverí
3119023 Servisný technik v autoservisePredaj a servis motorových vozidielservisný technik motocyklovServis a pneuservis motocyklov
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeStavebníctvopredavačkapredavačka stavebného materiálu
2222001 Pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctveZdravotníctvoPôrodná asistentkapôrodná asistentka špecialistka na lôžkovom oddelení.
2634002 Poradenský psychológneuvedenápsychologpráca s detmi sporuchami ADHD
2634002 Poradenský psychológneuvedenápsychologpraca s detmi s poruchami ADHD
3343000 Odborný administratívny asistentGastronómiaasistent v administratívepríprava podkladov pre účtovníka, spracovanie objednávok, prijímanie telef. rozhovorov
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)neuvedenástrážnikstráženie budovy v čase mimo prevádzky
2359005 Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)Sociálne službyvychovávateľ (samostatný vychovávateľ) v detskom domove- výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná detí v rámci samostatnej skupiny - vypracovanie a vyhodnocovanie mesačných individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa - poznať pedagogické zásady, prostriedky a metódy, vhodne ich využívať - pomáhať deťom v príprave na vyučovanie, spolupracovať s učiteľmi a ďalšími odborníkmi - rozvíjanie tvorivých schopností detí a mladých dospelých v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied, vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3253002 Rómsky asistentSociálne službypomocný rómsky asistentdoprovod detí do a zo školy, pomoc pri nastupovaní do autobusu, dozor v škole na chodbe,
8332005 Vodič kamiónuDopravavodič medzinárodnej kamiónovej dopravyvodič nákladnej dopravy
2144005 Strojársky špecialista v oblasti kvalityStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Inžinier Kvality• Koordinácia a príprava dokumetnácie kvality pri nových/zmenených produktoch, zavádzaní a realizácii predsériovej i sériovej výroby\r\n• Zodpovednosť za komunikáciu so zákazníkom\r\n• Analýza a spracovanie zákazníckych reklamácii\r\n• Koordinácia plánovania a realizácie kvalitatívnych skúšok vo výrobe\r\n• Kontrola a účinnosť zavedených opatrení\r\n• Spracovávanie záznamov, protokolov, evidencií - vedenie archívu\r\n• Reportovanie priamemu nadriadenému – vedúcemu kvality\r\n• Koordinácia vzdelávacích činností a metodické riadenie tímu zmenových kvalitárov\r\n• Štatistické vyhodnocovanie a analýzy kvalitatívnych ukazovateľov\r\n• Navrhovanie opatrení pre neustále zvyšovanie systému kvality\r\n• Úzka spolupráca s výrobou, údržbou a logistikou\r\n
5322001 Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréneZdravotníctvosestra v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivostiošetrovanie pacientov v domácom prostredí
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastovTechnické a manuálne prierezové zamestnaniaVýroba okien a dveríVýroba okien a dverí z PVC a AL profilov
8122999 Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedenýStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)kaličkalenie kovových dielov
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadeníPoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvoservisný technikservis a oprava poľnohospodárskych strojov
6113001 Záhradník a pestovateľ sadbového materiáluPoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvoOperátor záhradníckych strojov a zariadeníVykonávanie záhradníckych a sadovníckych prác malou záhradníckou a poľnohospodárskou technikov,\r\npráce pri pestovaní a pokládke trávnych kobercov. \r\nPožiadavky: vod. preukaz B, oprávnenie na používanie motorovej záhradnej techniky alebo motorových vozíkov, vod.oprávnenie T -výhodou.\r\nPráca možná aj na skrátený pracovný úväzok.
2422023 Špecialista pre územné plánovanieneuvedenáreferent územného plánovaniakonzultačná činnosť a spolupráca pri tvorbe politiky verejných priestorov, spracovanie územných stratégií a rozvojových koncepcií, urbanistických a architektonických štúdií
2342001 Učiteľ v materskej školeVýchova, vzdelávanie a športpedagógučieteľ, padagóg
5169002 Animátor voľného časuneuvedenáAnimátor v škole v prírodeRealizácia programu pre deti v škole v prírode,vedenie rôznych záujmových krúžkov.
5169002 Animátor voľného časuVýchova, vzdelávanie a športAnimátor v škole v prírodeRealizácia programu pre deti v škole v prírode
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeneuvedenápredavačkapredavačka v obchode
3115001 Strojársky technológ (okrem zvárania)Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Technológ strojárskej výroby - obrábanie /CAM Programátor Zabezpečenie a organizovanie technologickej prípravy strojárskej výroby, toku materiálu, nadväznosti pracovísk a ostatných technických podmienok\r\n- Návrh technických prostriedkov a ich počtu, druhu a typu strojov a strojného zariadenia na výrobu na základe stanoveného postupu a cieľovej kapacity\r\n- Vypracovanie technologických predpisov, noriem spotreby práce, kapacitných noriem a v spolupráci s oddelením strategického nákupu vytvára cenové kalkulácie\r\n- Kontrola existujúcich technologických postupov, porovnanie skutočných a plánovaných výrobných časov, spolupráca s výrobou pri riešení technických problémov\r\n- Optimalizácia technologických postupov za účelom skracovania časov a znižovania výrobných nákladov, zmeny technologických postupov\r\n- Zabezpečenie technickej prípravy zmien sortimentu a zavádzanie nových produktov\r\n- Organizácia spolupráce na riadení kvality produkcie strojárskej výroby\r\n- Preverenie možnosti výroby podľa objednávky v požadovanom termíne vzhľadom na výrobné kapacity a potrebu materiálov\r\n- Sledovanie priebehu výroby zákaziek\r\n- Sledovanie dodržania potvrdených termínov výroby\r\n- Zodpovednosť za správnosť údajov vo všetkých podkladoch pre výrobu\r\n- Zodpovednosť za optimálne plánovanie výroby v prevádzke\r\n- technické zhodnotenie potreby využitia CAM programovania\r\n- tvorba CAM programov za účelom zabezpečiania efektívneho využitia zdrojov\r\n- revidovanie existujúcich technologických postupov za účelom zefektívnenia výroby + posúdenie maximálneho využitia CAM programovania\r\n- Dodržiavanie BOZP pravidiel, iné podľa pokynov vedúceho zamestnanca
9629999 Iný pomocný pracovník inde neuvedenýUbytovanie, cestovný ruch a hazardObluha wellnesObsluha wellnes technológii /bazén,jacuzzi,sauny,posilňovňa/
2113003 Analytický chemikChemická výroba a farmáciachemikchemik
2611003 Advokátsky koncipientneuvedenáAdvokátsky koncipientVypracovanie podaní na súdy, štátne a správne orgány, tvorba a pripomienkovanie zmlúv, spracovanie stanovísk a analýz, zastupovanie na súdoch, účasť pri úkonoch trestného konania, vedenie príslušnej administratívnej agendy, ďalšie činnosti podľa pokynov advokáta.
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkStavebníctvoreferentadministratívna činnosť v stavebníctve
3112001 Stavebný technik kontroly kvality, laborantStavebníctvotechnický pracovníkkvalita
2431003 Špecialista v oblasti reklamy a propagácieObchod, marketing a reklamamarketingový pracovníkbude vykonávať marketingovú a reklamnú činnosť, spracovávať a vytvárať reklamné materiály ako sú letáky, katalógy, vytvárať ich grafický dizajn, bude zabezpečovať vyhotovovanie fotografických návodov na použitie zdravotných pomôcok, ktoré budú umiestnené na web stránke firmy, vytvárať reklamu prostredníctvom bannerov, spravovať internetovú stránku firmy\r\n\r\nPotrebujem vedieť zistiť SK ISCO-08
2523000 Špecialista v oblasti počítačových sietíVýchova, vzdelávanie a športinformatikkoordinovanie špecializovaných odborných informačných činností vo väzbe na vedecko technické a ekonomické zdroje
5131001 Čašník, servírkaGastronómiačašníkpohostinská činnosť
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budovStavebníctvopomocný robotníkpomocné práce pri stavebných a dokončovacícprácach v interieri
8189999 Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedenýneuvedenáoperátor výrobnej linky - ohýbanie rámikovobsluha stanice prikladania ramikov, butylovanie, sypanie molekulového sita, obsluha ohýbačky rámikov
8344000 Operátor vysokozdvižného vozíkaneuvedenáPracovník skladu - vodič vysokozdvižného vozíkaPracovník skladu - vodič vysokozdvižného vozíka
5249003 Pracovník expedície tovaruneuvedenáPracovník skladu – vychystávanie tovaru Pracovník skladu – vychystávanie tovaru
7112002 MurárStavebníctvovodár, murárstavebné a dokončovacie práce
4321001 Pracovník v sklade (skladník)neuvedenáinventarizačný pracovníkinventarizácia tovaru a majetku, mobilný zber dát a skladové práce
7126001 InštalatérStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)inštalermontaž, rekonštrukcia a udržba vyhradenych technickych zariadeni\r\ncharakteristika prace: inštalaterske, ventilaciiske, kuriace, klimaticke a kanalizaciiske prace
5131001 Čašník, servírkaGastronómiačašníčkaobsluha, čapovanie, práca s registračnou pokladňou
8342002 Operátor ťažkej mechanizácieŤažba a úprava surovín, geológiaOperátor ťažkej mechanizácieobsluha rýpadiel, vodič rýpadla, vodič nakladača, vodič bagra
5223011 Predajca motorových vozidielObchod, marketing a reklamaobchodný predajcapredaj náhradných dielov na JCB
4311002 Administratívny pracovník správy a evidencie majetkuneuvedenáinventarizačný pracovníkide o brigádnicku pozíciu (spolupráca vo forme dohody o brigádnickej práci študenta alebo dohody o vykonaní práce). Brigádnik vykonáva pre spoločnosť inventarizáciu tovaru, príp. majetku, mobilný zber dát, skladové práce a ďalšie obdobné a súvisiace činnosti.
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)8211000vývoj, projektovanie a výroba strojár. súčiastoka konštrukcií
2411001 Hlavný účtovníkStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)2411001vedenie miezd, účtovníctva, poradenská činnosť pri tvorbe výroby
3119021 Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciSamosprávatechnik BOZP a POrobia školenia bezpečnosti práce, požiarne dokumenty
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeGastronómiapredavačkapredavačka potravinárskeho tovaru
8183000 Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovaniePotravinárstvoPrevádzkový pracovníkPráca v potravinovom sklade, obsluhu baliaceho stroja.
7534001 Čalúnnik (okrem umeleckého)Remeslá a osobné službyčalúnnikčalúnenie sedacích súprav
3423003 Inštruktor fitnessRemeslá a osobné službypracovník vo fit centrepracovník sa stará o objednávanie, cvičenie a konzultácie vo fit centre
3322000 Obchodný zástupcaStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)referent obchodného oddeleniaPríjem tovaru do obchodného SW, fakturácia tovaru, práca s registračnou pokladňou,\r\ninventúra tovaru, preceňovanie tovaru
5246001 Predavač rýchleho občerstveniaObchod, marketing a reklamaSulír Marekpredavč
9312999 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde neuvedenýStavebníctvopomocný pracovník na stavbevykonávanie ručných výkopových prác pri realizovaní inžinierskych sietí - vodovodné, plynové a kanalizačné prípojky k rodinným domom, ručná úprava terenu pri stavebných prácach
3122005 Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobeDrevospracujúci priemyselkoordinátor / manažér stavieb koordinácia a manažovanie stavieb - zameranie stavebných otvorov, komunikácia na stavbe s klientmi, montážnikmi, príprava podkladov do výroby po zameraní stavby
3214002 Ortopedický technikZdravotníctvoprotetický technikmeranie,výroba, skúšanie, odovzdávanie protetických pomôcok na mieru
2631002 Ekonomický analytik, prognostikneuvedenáFinančný analytik so skúsenosťami v IT sektore•Analytická podpora pri vyhľadávaní, identifikácii a vyhodnocovaní investičných príležitostí;\r\n•kvantitatívny a kvalitatívny výskum v oblasti priemyselných sektoru;\r\n•zhromažďovanie a analýza prevádzkových a finančných informácii spoločnosti;\r\n•prieskum makro - ekonomických a iných finančných a nefinančných ukazovateľov za účelom sledovania trendov na trhu;\r\n•vytváranie a údržba informačných databáz\r\n• komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi
1213001 Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiuneuvedenáOperačný manažérOperačný manažér riadi, spravuje a koordinuje interné prevádzkové činnosti spoločnosti v súlade so zásadami a cieľmi stanovenými generálnym riaditeľom. Pomáha generálnemu riaditeľovi vo vývoji politiky a cieľov organizácie.\r\nNáplň práce:\r\n• Riadenie vnútorného chodu spoločnosti na dosiahnutie plánovaných výsledkov a iných finančných kritérií; zabezpečenie zachovania kapitálových prostriedkov investovaných do podniku;\r\n• podieľanie sa na vývoji a príprave krátkodobých i dlhodobých plánov a rozpočtov založených na organizačných cieľoch a zámeroch. Odporúčanie ich prijatia generálnym riaditeľom;\r\n• riadenie rozvoja a implementácie postupov a kontrol na podporu komunikácie a toku informácií; kontrola riadenia a smerovania podniku;\r\n• vývoj a zavádzanie prevádzkovej politiky v súlade s hlavnými princípmi a cieľmi spoločnosti;\r\n• pravidelné a systematické hodnotenie výsledkov celkovej činnosti a reportovanie výsledkov generálnemu riaditeľovi\r\n• zabezpečovanie všetkých činností a operácií v súlade s príslušnými miestnymi, národnými a európskymi predpismi a zákonmi
9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobeneuvedenáAN - KosecAlternatívny názov k: \r\n9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe alebo\r\n9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve (zakladanie a udržiavanie zelene)\r\n1. Kosec - ručný: clovek, ktory ručne kosi s krovinorezom zelen \r\n2. Kosec - na Kubote (malý traktor)
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadeníVodné hospodárstvo a vodárenstvovodohospodársky robotníkpráce pri údržbe vodných tokov, zhotovovanie norných stien, obsluha drobnej mechanizácie /ručná motorová píla, krovinorez, lanový naviják/, práce vykonávané pri povodňovej aktivite, ekologických haváriách, realizácia a údržba vegetačného opevnenia brehov
7531001 Krajčír (okrem umeleckého)Textilná a odevná výrobakrajčírkavýroba pánskej a dámskej konfekcie
7212002 Zvárač kovovneuvedenázváračzváranie kovov, hliníka
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budovStavebníctvopomocný pracovník na stavbepomocné práce na stavbe rodinných domov
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)Personalistika, administratíva a služby zákazníkommzdová účtovníčkaspracovanie miezd
2651001 Umelecký reštaurátorStavebníctvoreštaurátor historických budovreštaurátorské a dokončovacie práce na historických budovách
8189999 Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedenýneuvedenástrojník v kafilerickej výrobespracovávanie vedľajších živočíšnych produktov
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiapomocná sila v kuchynipomoc pri príprave teplých a studených pokrmov, umývanie riadov
9329007 Pomocný pracovník v polygrafickej výrobePolygrafiapomocný knihárPOMOCNÝ KNIHÁR\r\nVýkon pomocných kníhviazačských prác v Chránenej dielni sv. Jozefa \r\n
3422004 Tréner športovej školy a tréner športovej triedyManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaZacinajúci trenerTrénovanie športovcov.
3422004 Tréner športovej školy a tréner športovej triedyManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaZacinajúci trenerTrénovanie športovcov.
2342002 Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom predškolskom zariadeníVýchova, vzdelávanie a športasistent dieťaťaasistencia k dieťaťu v materskej škole v dopoludňajších, prípadne aj odpoludňajších činnostiach.
8122999 Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedenýStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)pieskovačPieskovanie otryskávaním v pieskovacej kabíne.
7112002 Murárneuvedenámurárstavebné práce
3323001 Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanieStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Referent oddelenia manažmentu nástrojovPodporné činnosti oddelenia manažmentu nástrojov vstrekovacích foriem\r\ntýkajúcich sa ukladania dát v APS, zmien nástrojov, vzorkovaní a preskladňovaní foriem, komunikácia s dodávateľmi nástrojov, vystavovanie objednávok zmien foriem, koordinácia a objednávanie externých vzorkovaní (vrátane prototypov) podľa zadaných termínov, podpora TEM so zakladaním kmeňových dát do APS systému ako aj aktualizácia systému APS, zabezpečenie materiálu pre dodávateľov.
3313003 Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávokneuvedenávymáhanie pohľadávokKomunikácia s ľudmi, terenná návšteva konkretných ludí, administratíva
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkovDrevospracujúci priemyseltechnik prípravy výroby príprava výrobných listov do výroby podľa zamerania na stavbe , príprava a spracovanie technických výkresov k produktom firmy, príprava a spracovanie výkresovej dokumentácie atypických výrobkov firmy (výroba eurookien, dverí, zimných záhrad a pod.)
1311003 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstvePoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvoriadiaci pracovník- manažer v poľnohospodárstveSKISCO-08 1311003\r\n\r\nKZAM 221309\r\n\r\n\r\nProsím Vás o posúdenie či zamestnanec na horeuvedenej pozícii môže byť takto zaradený.\r\n\r\nďakujem za vybavenie
7223003 Obrábač kovovneuvedenáobrábač kovovObrábanie kovov
4322000 Administratívny pracovník vo výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Referent oddelenia manažmentu nástrojovPodporné činnosti oddelenia manažmentu nástrojov - vstrekovacích foriem\r\nPodporné činnosti oddelenia manažmentu nástrojov týkajúce sa ukladania dát v APS, zmien nástrojov, vzorkovaní a preskladňovaní foriem (transport):\r\n- komunikácia s dodávateľmi nástrojov\r\n- vystavovanie objednávok zmien foriem\r\n- koordinácia a objednávanie externých vzorkovaní (vrátane prototypov)podľa zadaných termínov\r\n- podpora TEM so zakladaním kmeňových dát do APS systému ako aj aktualizácia systému APS\r\n- zabezpečovanie materiálu pre dodávateľov
3119018 Skladový majster (vedúci skladu)Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)VEDÚCI INVENTURNEHO TEAMU A SYSTEMOVÝCH SPECIALISTOVRiadenie inventúrneho tímu, koordinovanie denných aj koncoročných inventúr.\r\nSystémové opracovávanie skladov.\r\nDenné sledovanie chybových hlásení, úpravy skladov a iné systémové suporty.\r\nLogistický a systémový suport v systéme Expert. \r\nDenne sledovanie chybových transakcii, spracovanie a následné hľadanie chyb a anomálii v procese.\r\nOrganizácia pred sériového skladu, riadenie skladníkov pri stanovení miesta na uskladnenie pred sériových materiálov v sklade. Vychystávanie a systémové spracovanie požiadavkou výroby a iných oddelení. \r\nVystavovanie šrotačných protokolov.\r\nKomunikácia s Dispo ohľadom rotácie. Vystavenie rotačných protokolov a organizácia fyzického šrotovania.\r\nAdministratíva, vybavenie všetkých požiadaviek z výroby a iných oddelení na inventúru. Komunikácia z externými skladmi, organizovanie inventúr, zadá-vanie správnych dát a nových zariadení do systému Xpert \r\n
7412001 Elektromechanik (okrem banského)Remeslá a osobné službyservisný technik - opravy kosačiek , motorových píl, elektrického náradiaOprava elektrických a benzínových strojov a náradia , skladová činnosť
7412001 Elektromechanik (okrem banského)Remeslá a osobné službyservisný technik - opravy kosačiek , motorových píl, elektrického náradiaoprava mosačiek , motorových píl , elektrického ručného náradia
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeStavebníctvopredajca strešných krytínpredaj strešných krytín, plastových okien
2411011 Špecialista podnikový ekonómUbytovanie, cestovný ruch a hazardekonómúčtovníctvo a personalistika
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkePotravinárstvopredavačkapredaj potravinárskeho tovaru
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budovStavebníctvopomocník pri inštalačných prácach,kúrenie,voda,odpadPomocné prace pri inštaláciách,presun materiálu na stavbe,pílenie,brúsenie,kotvenie,vŕtanie do betónu
8121008 Operátor lisovacích strojov kovovneuvedenáoperátor lisov-obsluha lisovacích zariadení\r\n-obsluha strojov a zariadení vo výrobnom procese
7212002 Zvárač kovovStavebníctvozváračzváranie
8322001 Vodič osobného motorového vozidlaDopravavedenie dzudzieho motoroveho vozidlaSZCO poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
2411001 Hlavný účtovníkBankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a realityvedenie účtovníctva, miezd ekonomický poradcavedenie účtovníctva, miezd ekonomický poradca
5230003 Pokladník v predajnineuvedenápokladníkpredaj skipasov
3118000 Technický kresličDrevospracujúci priemyselkresličkreslenie technických výkresov do nábytkárskej výroby
3343000 Odborný administratívny asistentSamosprávaadministratívny pracovníksociálna starostlivosť\r\nstarostlivosť o kultúrne pamiatky
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeneuvedenápredavačkapredaj tovaru v maloobchodnej predajni
2643002 Tlmočník cudzích jazykovDopravatlmočníktlmočenie komunikácie s arabskými zákazníkmi
3313002 Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)cenový kalkulant/kalkulantvypracovanie cenových kalkulácii na výrobky v strojárskej výrobe. Cenotvorba, kalkulácie výrobkov z kovu, plechu.
5312000 Pomocný vychovávateľneuvedenávychovávateľ, učiteľvedenie tanečných klubov, realizácia podujatí, aktivít vo voľnom čase, kreatívne činnosti
9629004 Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadeníKultúra, umenie, TV a vydavateľstvouvádzačkausádzanie divákov, odkladanie kabátov do šatne, kontrola vstupeniek
4213000 Pracovník v záložni, veriteľChemická výroba a farmáciaZáložnikPráca záložne, ocenenie zlata
8332001 Vodič nákladného motorového vozidlaDopravaVodič medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej dopravyVodič medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej prepravy vozidlom do 12 ton
5312001 Pracovník s mládežouVýchova, vzdelávanie a športPomocný komunitný pracovníkPomocné práce pre komunitu študentov KU: pomoc pri organizovaní kultúrnych a duchovných aktivít, pomoc pri organizovaní športových akcií, vedenie tvorivých dielní a iných záujmových krúžkov, mimoškolská činnosť študentov
2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)neuvedenáprojektový manažérzabezpečovanie študentských, učiteľských a zamestnaneckých mobilít v rámci programu Erasmus+ a CEEPUS
4211001 Pracovník pri priehradke na pošteneuvedenázamestnanec pokladničných služiebpokladník pošty
7111000 Stavebný montážnik jednoduchých staviebStavebníctvoservisný technik na okná a dvereoprava okien a dverí (nastavovanie, výmena súčiastok,...)
1412005 Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovaniaGastronómiavedúca kuchyne v zariadení pre seniorov koordinovanie pracovníkov kuchyne, zostavovanie jedálneho lístka, objednávanie tovaru do kuchyne...
8332001 Vodič nákladného motorového vozidlaneuvedenávodič nákladných vozovvedenie motorového vozidla, údržba,
8111002 Baník, strojníkStavebníctvovodič-strojník UNC, JCBobsluha strojov, bežná údržba, príp. menšie opravy
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Logistika, skladovanie a poštové službyAdministratívo-logistický pracovníkpreberanie tovaru, evidencia v tabuľkách, odosielanie náhradných dielov k medicínskym zariadeniam
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiaPomocna sila v kuchyniPomocna sila v kuchyni
7512001 Pekárneuvedenápracovník na výrobu knedlívýroba parených knedlí
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadovOdpadové hospodárstvo a životné prostrediepomocný robotníkpomocné práce
3322000 Obchodný zástupcaneuvedenásponsorship representativepredaj sponzorskych balickov na konferencie
8189001 Operátor čerpacieho zariadenianeuvedenáčerpadlar, elektrikarČerpanie vody na stavbe ponornými čerpadlami. Vratanie napojenia a rozvodu elektrického prudu.
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobeneuvedenáOperátor výrobyobsluha strojov, čistenie hotových výrobkov
8342001 Operátor stavebných strojovElektrotechnikastrojníkvýkopy pomocou bagrov a minirýpadiel
7231001 Automechanik osobných motorových vozidielneuvedenáautomechanikautomechanik osobných motorových vozidiel
1219006 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úsekuZdravotníctvoTechnicko-prevádzkový námestníkPod jeho pôsobnosť spadá: údržba, technické a prevádzkové činnosti, MTZ, doprava, ochrana majetku a osôb
9334000 Dokladač tovaruObchod, marketing a reklamaBrigádnik/čka výpomoc na jednotlivých oddeleniach obchodného domu
2359001 Pedagogický asistentVýchova, vzdelávanie a športAsistent učiteľa v materskej školePomoc pri výchovno - vzdelávacej činnosti učiteľa materskej školy
5211001 Predavač v novinovom stánkuneuvedenápredavačka v novinovom stánkupredaj novín
3112006 Stavebný projektantStavebníctvoIng.Oto Csiba-Statika stavebných konštrukciíprojekčné práce
5242000 Predvádzač tovaru (promotér)Obchod, marketing a reklamareprezentant spoločnosti na zahraničnej výstavereprezentácia spoločnosti na výstave v zahraničí, ponúkanie vzoriek tovaru, predstavenie výrobkov firmy
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiapomocná sila v kuchyniumývanie riadov, čistenie zeleniny
8343003 Operátor lyžiarskeho vleku, lanovkyUbytovanie, cestovný ruch a hazardzasnežovačzasnežovanie lyžiarskych svahov
3115006 Programátor CNC strojovneuvedenáprográmator obrábacích strojovprogramovanie a obsluha CNC drevoobrábacieho stroja
9329013 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobeDopravapomocný automechanikpomocné práce pri oprave osobných áut
2411002 Špecialista účtovníkneuvedenáúčtovníkúčtovanie v programe SAP
7112002 MurárStavebníctvostavebný pracovníkPonúkame prácu v oblasti stavebníctva pre profesie: Murár, Obkladač, Fasádnik a Zateplovač.\r\nCharakter prác: pri stavbách a rekonštrukciách rodinných domov, administratívnych budov a bytových domov.\r\nPracovníci budú oslovení s ponukou konkrétnej práce v prípade realizácie stavebného projektu firmou MHK za účelom doplnenia stavu na rozšírenia kapacít. Miesto výkonu práce: Slovensko, výhľadovo Nemecko.\r\nKladieme vysoké nároky na pracovnú odbornosť, morálku a disciplínu, loajalitu k firme.\r\nTakíto pracovníci majú u nás dlhodobú perpektívu.\r\nVýška odmeny sa odvíja od konkrétne vykonanej práce a od pracovných okolností a podmienok.\r\nMáme záujem o pracovníkov, pracujúcich na Živnosť. Vlastné náradie je výhodou.\r\n\r\n\r\n
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeGastronómiapredavačkapredaj potravinového sortimentu,zákusky, kava, čaj, čokoláda
1412001 Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácieGastronómiaprevadzkarchod restauracie
9329002 Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobeneuvedenátriedič použitého textilutriedenie použitého šatstva
3251001 Zubný asistentZdravotníctvozdravotná sestrazdravotná sestra v zubnej ambulancii
3251001 Zubný asistentZdravotníctvozdravotná sestra v zubnej ambulanciiasistencia pri ošetrovaní pacientov
3253001 Komunitný pracovníkSamosprávaTerénny sociálny pracovníkTerénny sociálny pracovník - sociálna práca s komunitou a znevýhodnenými občanmi
7215000 Montér lán a zdvíhacích zariadeníStavebníctvoMontér výťahovDemontáž starého výťahu a montáž nového výťahu v bytovom dome.
8122999 Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedenýneuvedenávrhač piesku (pieskovanie), metaliyácia, (šopovanie)PIESKOVANIE - odstráňovanie okují, nečistoty, hrdze z oceľových konštrukcií ako príprava povrchu pre nátery, nástreky farieb, metalizáciu - (pokovovanie, nástrek kovu)\r\nMETALIZÁCIA, alebo ŠOPOVANIE -nástrek kovovej vrstvy za účelom ochrany pred koróziou
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvomzdová účtovníčkaVedenie mzdovej a personálnej agendy.Odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, odvody dane zo miezd, vedenie príslušných štatistík súvisiacich so mzdami a personalistikou.Kontrola dochádzky zamestnancov, nahrávanie miezd, nemocenských dávok, zmien v súvislosti so ZP, SP, DÚ.Vypracovávanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia a elektronický zber údajov so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami - mesačné výkazy, ročné zúčtovanie preddavkov zdravotného poistenia. Taktiež EZÚ s daňovým úradom - mesačné výkazy preddavkov na dani, ročné zúčtovanie dane zamestnancov. Príjem nových zamestnancov, ukončenia pracovných pomerov.\r\nZrážky zo mzdy, prípadne exekučné zrážky zamestnancov.Vedenie nárokov dovoleniek, krátenie dovoleniek v prípade pracovnej neschopnosti nad 100 dní, evidencia daňového bonusu, osobných poistiek do komerčných poisťovní, zrážky za stravu,predaj poľnohospodárskych produktov v rámci spoločnosti.Vedenie štatistického zisťovania ISCP TREXIMA.Iné práce spadajúce do mzdovej a personálnej agendy.
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkovDrevospracujúci priemyseldrevovýrobapomocné práce, stolár
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkovDrevospracujúci priemyselDrevovýrobapomocné práce, stolár
7422001 Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT)Obchod, marketing a reklamaServisný technik mobilných telefónovOprava a servis mobilných telefónov, smartfónov, tabletov, noteboolpv
5419999 Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedenýneuvedenáobecné hliadkyhliadkovanie počas večerných a nočných hodín, dozeranie na verejný poriadok
8332005 Vodič kamiónuDopravavodič MKDvodič medzinárodnej kamiónovej dopravy
3343000 Odborný administratívny asistentPredaj a servis motorových vozidielasistentka servisuplánovanie príjmu zákazníkov do servisu, príjem zákazníkov servisu, aktualizácia databázy zákazníkov, zabezpečenie odvozu zákazníkov, sledovanie splatnosti faktúr, fakturácia, príjem platieb za opravy, telefonické kontaktovanie zákazníkov
3343000 Odborný administratívny asistentPredaj a servis motorových vozidielasistentka servisuplánovanie príjmu zákazníkov do servisu, príjem zákazníkov servisu, aktualizácia databázy zákazníkov, zabezpečenie odvozu zákazníkov, sledovanie splatnosti faktúr, fakturácia, príjem platieb za opravy, telefonické kontaktovanie zákazníkov
3343000 Odborný administratívny asistentLogistika, skladovanie a poštové službyAsistenka konateľkyadministratívne práce, analytická činnosť, štatistická činnosť, príprava reportov, podkladov k vyhodnotenia
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)Gastronómiakucharpráca v azijskej kuchyni ,požiadavka zvládnuť slovenské a europske jedlá
9412000 Pomocník v kuchynineuvedenápomocnikpomocne prace
7543012 Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobeTechnické a manuálne prierezové zamestnaniakontrolór kvalityhlavne pre automobilový priemysel\r\n- sortovacie / triediace práce\r\n- vstupná, medzioperačná, výstupná kontrola\r\n- opravné a baliace práce
9112000 Upratovačkaneuvedenáuklidové práceuklid ve skladu Kaufland DC Ilava
7223003 Obrábač kovovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)obsluha sústružníckych automatovobsluha krivkových a CNC sústružníckych automatov
2431003 Špecialista v oblasti reklamy a propagácieObchod, marketing a reklamaSprávca reklamných kampanínahadzovanie reklamných kampaní na web stránky, jednoduchá úprava (HTML, CSS)
3343000 Odborný administratívny asistentDopravaasistentka servisuplánovanie príjmu a príjem zákazníkov do servisu,zabezpečenie odvozu zákazníka, fakturácia, pokladňa platieb servisu, sledovanie splatnosti fa, odovzdávanie vozidiel po servise
2359001 Pedagogický asistentŠtátna správaasistent učiteľa- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,\r\n- uľahčenie adaptácie detí s poruchami učenia a zdravotným znevýhodnením,\r\n- spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,\r\n- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.\r\n
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)skladníkzaskladnenie a vyskladnenie tovaru
3322000 Obchodný zástupcaStavebníctvomanager technickej podporyorganizovanie a účasť na kontrolnej a servisnej činnosti , prijímanie oznámení o servise , rokov- anie so zástupcami klientov ohľadne prebudovanie jestvujúcich bezpečnostných systémov
7413003 Elektromontér trakčnej sieteDopravaelektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadeníelektromontér
8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadeníElektrotechnikaElektromontážnikMontér elektrických rozvodov
5142006 Pracovník obsluhujúci soláriumneuvedenáSoláriumobsluha solárií, poradenstvo pre zákazníčky ohľadom opaľovacích minút, upratovanie opaľovacích kabínok, dezinfkcia solárií, upratovanie prevádzky
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Logistika, skladovanie a poštové službyskladníkpríjem, pripravovanie, výdaj materiálu podľa dokladov\r\nmanipulácia s materiálom\r\nsprávne uskladnenie materiálu\r\nobsluha skladových mechanizačných prostriedkov\r\n
8342001 Operátor stavebných strojovStavebníctvoDAK s.r.o.strojník na pracovnom stroji JCB, bagrovanie, výkop jarkov, rozhŕňanie zeminy
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníciBezpečnostný pracovník SBSOchrana osôb a majetku objednávateľa
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeVýchova, vzdelávanie a športobsluha baru vo fitcentrepredavač nápojov a kávy
7111000 Stavebný montážnik jednoduchých staviebStavebníctvomontáž markízmontáž markíz
7212003 Zvárač plastovneuvedenázváranie PVC fóliízváranie PVC fólií
2133003 Špecialista ochrany prírodyneuvedenáreferent ochrany životného prostrediadokumentácia jaskýň zapísaných v UNESCO, sprevádzanie návštevníkov so stálou expozíciou Jaskyne Slovenského krasu-svetové prírodné dedičstvo
3343000 Odborný administratívny asistentneuvedenáadministratívne a pomocné činnosti KOD NACE Rev2 82.100vypracovanie cenových ponúk,komunikácia so zákazníkmi a úradmi,vyhotovenie faktúr,vedenie záznamov.príprava podkladov pre účtovníctvo,elektronická archivácia dańových dokladov
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeneuvedenápredavačpredaj tovaru
5244002 Pracovník telefonického predaja a telemarketinguObchod, marketing a reklamareferent call centra-prijímanie telefonických a mailových objednávok a nahrávanie do informačného systému\r\n-spracovanie požiadaviek zákazníkov, obchodných zástupcov, area manažérov, uspokojovanie dopytu trhu\r\n-aktívna starostlivosť o pridelených zákazníkov – spracovanie objednávok a ich požiadaviek\r\n-poskytovanie informácií zákazníkom o cenových akciách v rámci aktívneho predaja v oblasti segmentu trhu\r\n-aktívna spolupráca so fakturačným oddelením, reklamačným oddelením, dopravou a nákupom\r\n
3411001 Právny asistentSúdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblastihlavný referent (štátna služba) - asistent odd. okresného súduVedie zoznam súdnych spisov odovzdaných do registratúrneho strediska. V práci so súdnym spisom pracuje samostatne.\r\nSúdne spisy: pripravuje na prejednanie, pripája potrebné spisy, expeduje prípisy a rozhodnutia, sleduje spisy na lehotách, sleduje prípisy a podľa ich obsahu robí potrebné úkony, predkladá spisy na ďalšiu úpravu, samostatne vybavuje korešpondenciu, zakladá doručenky, prepisuje z diktafónu, vykonáva opisy, vykonáva zápisy do zverených registrov, zakladá spisy do príručnej registratúry, po skončení konania vykonáva úkony potrebné na odovzdanie súdneho spisu do registratúrneho strediska.\r\nPlní ďalšie úlohy uložené sudcom, vyšším súdnym úradníkom a súdnym tajomníkom. Spolupracuje s informačným centrom. Vyhotovuje štatistiku a výkazníctvo za zverené súdne oddelenie. Plní ďalšie úlohy podľa Spravovacieho a kancelárskeho poriadku a opisu činnosti asistentky odd. Vykonáva úkony a postupy pri anonymizácii a publikácií súdnych rozhodnutí podľa príslušných právnych predpisov.\r\n
1342999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedenýZdravotníctvomedicínsky riaditeľoprávnený riadiť výkon činnosti organizácie, najmä riadiť, koordinovať a organizovať činnosti medicínskeho úseku\r\nplní úlohy vyplývajúce z rozhodnutí rady riaditeľov
9112000 UpratovačkaPotravinárstvoupratovačkačistenie zariadenia
3322000 Obchodný zástupcaObchod, marketing a reklamaobchodný referentmaloobchodný predaj, fakturácia,spracovanie podkladov do účtovného programu, vystavovanie objednávok, príjem tovaru
9112000 UpratovačkaCelulózo-papierenský priemyselupratovačkaupratovanie kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení
2411002 Špecialista účtovníkStavebníctvoekonomučtovanie a evidencia faktur , spracovanie miezd,výkazy , komunikácia s uradmi
8153000 Operátor šijacieho strojaneuvedenávýroba autoplachietvýroba autoplachiet
4213000 Pracovník v záložni, veriteľneuvedenápracovník záložneobsluha zákazníkov záložne;\r\nukladanie tovaru do regálov;\r\nvýpomoc v záložni – čistenie zlata ultrazvukom;\r\nvykonávanie drobných administratívnych prác;\r\nvedenie evidencie;\r\nvybavovanie pošty;\r\npráca na PC;\r\npomoc pri inventúre;\r\nstarostlivosť o inventár záložne;\r\nstyk s bankou; sociálnou poisťovňou, daňovým úradom a ostatnými inštitúciami prostredníctvom telefónu, e-mailu a internetu;\r\nudržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku;\r\niné nenáročné pomocné práce
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkPersonalistika, administratíva a služby zákazníkomadministratívny pracovníkkancelárske práce, evidencia došlých, odoslaných faktúr, evidencia pošty
5223006 Predavač a aranžér kvetovObchod, marketing a reklamapredavačpredaj kvetov
9313001 KopáčKultúra, umenie, TV a vydavateľstvopomocný robotník v archeolog.prieskume-kopáčpomocné výkopové práce na archeolog.prieskume\r\nprosím uviesť č.pracovnej pozície-inak som ho dala do 9629999,ale neviem to číslo pozície.\r\nĎakujem.
5223006 Predavač a aranžér kvetovPoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvoKvetinárka/aranžérka Naša firma prevádzkuje kvetinárstvo v Bratislave, Staré Grunty 24. Hľadáme aranžérku/aranžéra s praxou minimálne 2 roky v odbore. Vyžadujeme komunikatívnosť, spoľahlivosť, chuť pracovať a zdokonaľovať sa vo vlastnom obore. \r\nNástup do zamestnania je možný ihneď. Životopis zasielajte na email: [email protected]
5153006 ŠkolníkŠtátna správaškolníkdrobné údržbárske práce, vrátnik
9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobePoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvopracovník v poľnohospodárskej prvovýrobepráce pri pestovaní rastlinných produktov a pomocné práce na poli, chov zvierat, práce, riadenie a údržba poľnohospodárskych strojov a vozidiel, sezónne práce podľa potreby.
3119002 Technik, kontrolór v železničnej dopraveDopravazámočník ŽKVČítanie a používanie technických podkladov. Vyhľadávanie porúch a stanovenie technológie opravy. Realizácia bežných stredných a generálnych opráv strojov, zariadení a ŽKV. evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce.
8312001 Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)DopravaŽelezničiar - vedúci posunuStavanie dopravnej cesty pre posun. Riadenie a vykonávanie posunu v pridelenom obvode vrátane obvodu ŽSR. Obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín.
7233008 Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojovDopravaDefektoskopistaVykonávanie defektoskopických kontrol konštrukčných častí a dielov ŽKV a UTZ jednoúčelovou alebo univerzálnou meracou technikou podľa platných technologických postupov a inštrukcií
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeneuvedenáPredajca/kyňa jazykových a pracovných pobytovaktívny predaj programov v zahraničí (au-pair, W&T, jazykové pobyty) spolu s profesionálnym zákazníckym servom\r\nvýber programu na mieru, motivácia klienta, konzultácie\r\nspolupráca na marketingovej podpore programov\r\npredaj iných cestovných služieb (napr. cestovné poistenie, autobusové lístky a pod.)\r\npracovná doba Po - Pia od 9 – 18 hod.
7522002 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkovneuvedenástolárnábytkový stolár, stavebný stolár, pomocný stolár
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutímSociálne službyopatrovateľkaopatrovateľské úkony
3322000 Obchodný zástupcaObchod, marketing a reklamareferent predajaKomunikácia so zákazníkmi, s dodávateľmi,architektamo vypracovanie cenových ponúk, prezentácia výrobkov, administrácia web stránky
2359001 Pedagogický asistentneuvedenáasistent učiteľapomoc učiteľovi
4224002 Hotelový recepčnýUbytovanie, cestovný ruch a hazardhotelová recepčnákomunikácia v cudzom jazyku,fakturácia,registračná pokladňa,administratíva
2411002 Špecialista účtovníkManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaúčtovníkvedenie podvojného účtovníctva a miezd
8322004 Vodič sanitného motorového vozidlaZdravotníctvoVodičVodič
8342001 Operátor stavebných strojovStavebníctvostrojník - bagristaVýkopové práce vykonávané bagrom.
8332001 Vodič nákladného motorového vozidlaStavebníctvoVodič nákladného vozidla - osemkola vyklápačOdvoz zeminy zo stavby na skládku.
2512001 Systémový programátorIT a telekomunikáciecloud specialistcloud specialist
7223001 Nastavovač CNC strojovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Obsluha CNC strojovpríprava stroja a náradia pre výrobu\r\nkontrola a nastavenie stroja\r\nnastavenie korekcií podľa výkresovej dokumentácie\r\noptická kontrola počas procesu spracovania\r\npravidelné meranie výrobných kusov klasickými meracími prístrojmi\r\nzodpovednosť za kvalitu vyrobených dielov
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)Gastronómiakuchárvarenie čínskych jedál
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)neuvedenáBrigádnik na oddelení zákaznickeho servisupomocné administratívne práce
2359003 Špeciálny pedagógVýchova, vzdelávanie a športškolský špeciálny pedagogvykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
3324000 Obchodný sprostredkovateľGastronómiasprostredkovateľ stravovaniasprostredkovanie stravovania, predaj stravných lístov
5222000 Vedúci obchodnej prevádzkyObchod, marketing a reklamaVedúca prevádzkyAdministratíva
7512001 PekárGastronómiapekárvýroba cesta, spracovanie na bagety a koláče, výroba a plnenie koláčov,\r\npečenie bagiet a koláčov
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)Gastronómiakuchárpríprava zmesí do sendvičov, krájanie mäsových výrobkov, krájanie zeleniny, pečenie palaciniek,
5131001 Čašník, servírkaneuvedenáčašníkčašník
2149020 Technický špecialista v logistikeElektrotechnikalogistik výrobysledovanie materiálu v informačnom systéme,komunikácia s výrobným oddelením ohľadom \r\nzabezpečenia potrebného množstva materiálu, komunikácia s referentkou nákupu,...
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)Samosprávaodborný referent obecného úradu - mzdová účtovníčka- vykonávanie samostatnej odbornej práce na úseku personálnom\r\n- vykonávanie mzdovej agendy\r\n\r\n
2411010 Kontrolór obce, samosprávneho krajaSamosprávaHlavný kontrolór obce- vykonáva kontrolu plnenia úloh obce\r\n- kontroluje ako jednotlivé oddelenia plnia úlohy vyplývajúce z právnej úpravy a tohto organizačného \r\n poriadku\r\n- kontroluje ako úrad zabezpečuje písomnú agendu obce\r\n- kontroluje ako úrad vykonáva VZN, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu\r\n- upozorňuje na nedostatky a porušovanie platných noriem v činnosti úradu\r\n- na požiadanie OZ a starostu obce zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce\r\n- vykonáva kontrolu vnútorných vecí obce v súlade so zákonom 369/90 Zb. o obecnom zriadení v \r\n znení neskorších zmien a doplnkov\r\n- kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce\r\n- kontroluje nakladanie s obec. majetkom\r\n
1213001 Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiuneuvedenáManažér rozvoja obchodu vo farmaceutickej firmekomunikácia s kľúčovými odberateľmi - lekármi, nemocnicami, distribúcia kozmetických a liečebných produktov
3322000 Obchodný zástupcaneuvedenáobchodný reprezentant vo farmaceutickej firmepredaj farmaceutických produktov a liečiv
7222001 Strojný zámočník (okrem banského)neuvedenázámočníkvýroba kontajnerov
7212002 Zvárač kovovneuvedenázváračvýroba kontajnerov
9329005 Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobeDrevospracujúci priemyselrobotník drevospracujúcej výrobyObsluha peletizačnej linky na výrobu drevených peliet
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)neuvedenáKuchárKuchár v školskej jedálni
9112000 UpratovačkaneuvedenáUpratovačkaUpratovanie v základnej škole
5131001 Čašník, servírkaneuvedenáčašník/čkaObsluha zákazníkov kaviarne, účtovanie. Obsluha terminálu TIPOS.
5153003 ÚdržbárHospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZPúdržbárbežná údržba v administratívnej budove,
2341001 Učiteľ základnej umeleckej školyneuvedenáučiteľ ZUŠKEYBOARD
9112000 Upratovačkaneuvedenáupratovačkaupratovanie prevádzky
7234000 Opravár bicyklov a podobných vozidielObchod, marketing a reklamaOpravár bicyklovMontáž,servis bicyklov
2261001 Zubný lekár bez špecializácieZdravotníctvoZubný lekárčinnosť zubného lekára
7512001 PekárPotravinárstvopekárVýroba pekárskych výrobkov
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutímSociálne službyopatrovateľkaposkytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov
2421015 Špecialista procesu verejného obstarávanianeuvedenáManažér pre verejné obstarávanieVŠ II. stupeň, odbor vzdelania: ekonomické alebo právnické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: preukázateľnosť certifikovaných dokumentov (postupy, činnosti alebo prostriedky) od Úradu pre verejné obstarávanie, min. 2 ročná preukázateľná prax s verejným obstarávaním tovarov a služieb financovaných z verejných zdrojov štátny rozpočet a EŠIF; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý;
5245000 Pracovník čerpacej staniceObchod, marketing a reklamaObsluha čerpacej stanice pokladníkPráca s pokladňou, preberanie tovaru, vykladanie tovaru, udržiavanie čistoty predajne, komunikácia so zákazníkmi
7122001 PodlahárStavebníctvoPodlahár, parketárPríprava podkladu, nivelizácia, pokládka parkiet, montáž športového povrchu, montáž detských ihrísk, montáž interiérových dverí.
9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobePotravinárstvodeličDelič hotových pekárenských výrobkov na pridelené linky.
3432001 Interiérový dizajnérDrevospracujúci priemyselinteriérový dizajner / dizajnérkaNavrhovanie interiérov, kreslenie a tvorba výrobných výkresov
8322002 Vodič dodávkyPoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvovodič - pomocný pracovník v laboratóriu - udržbár- vodič vozidla do 3,5 t zvoznej linky materiálu pre laboratórium, údržbárske práce pre laboratórium
1221001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)neuvedenáPrezident/COO-Operativny riaditelFirma zaoberajuca sa organizovanim konferencii
1324003 Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)Dopravavedúci tecchnického odboru divízie AutobusyHlavný riadiaci pracovník technického úseku divízie, riadi všetky činnosti spojené s údržbou a opravami autobusov a zodpovedá za činnosti na technických prevádzkach s cieľom zabezpečenia pohotovosti vozidlového parku
8322004 Vodič sanitného motorového vozidlaZdravotníctvopomocný pracovník v zdavotníctve (nekvalifikovaný sanitár)- V rámci svojich kompetencií vykonávate základnú hygienickú starostlivosť o pacienta, úpravu lôžka pacienta a prevenciu dekubitov, v spolupráci s ošetrujúcim personálom.\r\n- Sprevádzate chorých na vyšetrenia, ošetrenia, prípadne pri preložení na iné oddelenie.\r\n- V prípade dovozu ťažko chorého pacienta na príjem alebo na vyšetrenie pomáhate dopraviť pacienta na oddelenie.\r\n- Vykonávate úpravu tela zomrelého, dezinfekciu všetkých pomôcok po zomrelom a po úprave tela zomrelého udržiava poriadok v miestnostiach na to určených. \r\n- Zabezpečujete obchôdzku po všetkých oddeleniach, pracoviskách, donášate čistiace potreby, zdravotný materiál, lieky, kyslíkové bomby, destilovanú vodu, infúzne roztoky a pod.\r\n- Vykonávate ostatné telesne namáhavé práce na oddelení, napr. nakladanie pacientov na vozík, nakladanie pacientov do sanitky, prenášanie nevládnych a chorých.\r\n- Podľa povahy pracoviska a jeho potrieb plníte ďalšie pracovné úlohy, ktorými vás poverí vedúca sestra a službukonajúca sestra oddelenia.\r\n- Vykonávate odvoz a dovoz pacientov na operačný výkon, operácie a pôrody.\r\n- Odnášate biologický materiál a prinášate výsledky vyšetrení.\r\n- Infúzne fľaše odnášate na určené miesto.\r\n- Z pôrodníckej sály pravidelne zabezpečujete odnášanie placenty po pôrode.\r\n- Pri výkone svojho povolania dodržiavate bezpečnostné, hygienické a protiepidemiologické opatrenia, zistené závady na pracovisku hlásite vedúcej sestre.\r\n- Vyvážate zomrelých z oddelení, ste zodpovedný za dodržiavanie hygienických zásad po manipulácii so zomrelým – osprchujete sa a prezlečiete.\r\n- Udržiava pitevňu v čistom stave podľa hygienických štandardov. \r\n- Zásadne nepodávate informácie o zdravotnom stave pacientov. \r\n
7114001 Železiar v stavebníctveStavebníctvoViazač železaHľadáme viazačov železa
5223006 Predavač a aranžér kvetovObchod, marketing a reklamapredavačkaviazanie,aranžovanie kvetov
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Logistika, skladovanie a poštové službyskladnikPríjem tovaru, výdaj tovaru, manipulácia s tovarom, rozvoz tovaru, kontrola tovaru, udržiavanie poriadku v sklade a podobne
7231001 Automechanik osobných motorových vozidielPredaj a servis motorových vozidielmechanik dráhových vozidieloprava dráhových vozidiel, motorových vozidiel
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamapredavač železiarsky tovarpredaj tovaru v predajni so železiarskym tovarom
5112004 Revízor vo verejnej osobnej dopraveDopravastrášnik vo verejnej dopraveaktýfna hliadka v pohcybujúcom sa verejnom dopravnom prostrjedku s platným cestovním lístkom
3112002 Stavebný rozpočtár, kalkulantneuvedenározpočtárstavebné rozpočty na opravu kanalizácie
7231001 Automechanik osobných motorových vozidielPredaj a servis motorových vozidielautomechanikoprava MV
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)GastronómiakucharKuchar v jedalni
7533001 Šička odevnej a technickej konfekcieTextilná a odevná výrobaŠičkaŠitie pracovných odevov
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)výrobný operátorpríprava dielov do paketov na tepelnom spracovaní, manipulačné a obslužné práce vo výrobnom procese
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkZdravotníctvoadministratívný pracovník v zdravotníctveadministratíva
8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo)neuvedenátraktoristatraktorista
5246002 Pracovník výdaja jedlaneuvedenápracovník bufetu vydávanie jedál a nápojov v bufete
5153002 Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektovKultúra, umenie, TV a vydavateľstvoSprávca objektov inde neuvedenýVýdaj pracovného náradia a materiálu, kontrola objektu, uzamykanie objektu
7231001 Automechanik osobných motorových vozidielneuvedenáautomechanik, autoelektrikároprava a údržba motorových vozidiel
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)neuvedenápracovnik strážnej bezpečnostnej službystráženie objektu v nepretržitej prevádzke , nutný Preukaz odbornej spôsobilosti, práca na smeny, nepretržitá prevádzka
8322002 Vodič dodávkyGastronómiarozvozca jedalrozvoz jedal po predchádzajúcej telefonickej objednavke
5153003 ÚdržbárChemická výroba a farmáciaúdržbárservis a údržba strojov
3221001 Ambulantná sestraZdravotníctvozdravotná sestrapráca na detskej ambulancii - pohotovosť
1342999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedenýZdravotníctvoVedúci samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja- koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení krízovej pripravenosti zdravotníctva so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie kraja\r\n- koordinačná činnosť zdravotníctva kraja v jeho príprave na obranu, krízové situácie a na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase bezpečnosti a v období krízovej situácie\r\n- kontrolná a metodická činnosť v príprave zdravotníctva kraja na krízové situácie a v plnení opatrení hospodárskej mobilizácie
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadovneuvedenápracovníčka vo výkupe kovovpreberanie kovového odpadu a vyplácanie
9333001 Manipulačný pracovník, nosičneuvedenárobotník v lodnej dopraverobotník na riečnom trajekte
8143002 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papieraCelulózo-papierenský priemyselVyroba obalov s papiera Lepenia, rezanie, ukladanie a odoberanie papierovych vyrobkov
1120002 Výkonný riaditeľneuvedenákonateľka spoločnostiekonomika, administratíva
3343000 Odborný administratívny asistentneuvedenáreferent, asistent starostuadministratíva
7515002 Kvalitár potravín a nápojovneuvedenáoperátor kvalityslužby
3115999 Strojársky technik inde neuvedenýneuvedenátechnikkovovýroba - dvere, okná
5222000 Vedúci obchodnej prevádzkyneuvedenávedúcivedúci
7133001 Kvalifikovaný čistič staviebneuvedenáchemický čističčistiace práce, čistenie klimatizácií
3324000 Obchodný sprostredkovateľneuvedenámanazer kontaktu s klientomdohadovanie zmluv s dodavatelmi tovaru
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobeneuvedenávýroba interiérov pre automobilový priemyselspracovanie kože na doplnky do áut
3343000 Odborný administratívny asistentneuvedenáasistentkatelefonovanie,dohadovanie schôdzok
3343000 Odborný administratívny asistentneuvedenáasistentka konateľa firmymarketing, administratíva
8219999 Iný montážny pracovník inde neuvedenýneuvedenápracovníčka vo výrobe ochranných pomôcokvýroba ochranných pomôcok
1349004 Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiekneuvedenáVedúca oddelenia HaZZvedúca
8141000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumyneuvedenáRobotník v SlzVýroba gumy\r\n
1221002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketinguneuvedenáManager -riaditel firmyManager -riaditel firmy Vyroba reklamnych predmetov\' potlac triciek\' krajcirstvo\r\n
2422004 Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činnostíneuvedenáodborný referentprospekcia trhu\r\nzahraničný obchod
1412999 Riadiaci pracovník (manažér) reštauračného zariadenia inde neuvedenýneuvedenámajiteľka cukrárenská výroba\r\nriešenie objednávok, účtovníctvo
3122012 Majster (supervízor) v strojárskej výrobeneuvedenávedúci oddelenia v strojárskej dielniadministratíva
2422004 Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činnostíneuvedenáodborný referentprospekcia trhu\r\noblasť zahraničný obchod
3122001 Majster (supervízor) v potravinárskej výrobeneuvedenávedúci oddeleniavedúci výroby v solivare
2132002 Špecialista v živočíšnej výrobeneuvedenáVedúci živočíšnej výrobyživočíchar na roľníckom družstve
9329007 Pomocný pracovník v polygrafickej výrobePolygrafiapracovník pri obsluhe čističky PVC prepraviekobsluha čistiaceho stroja, nakladanie a vykladanie PVC prepraviek
4416000 Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojovneuvedenáštudijný referentštudijný referent
4323999 Administratívny pracovník v doprave inde neuvedenýneuvedenáadministratívna pracovníčka v dopraveprijímanie objednávok,korešpondencia,ostatné administr.práce
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkneuvedenáreferentka na mestskom úradeorganizácia práce, telefóny, pošta
3119021 Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácineuvedenáadministratívna pracovníčka BOZPspracovávanie dát a osobných výkazov
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadeníneuvedenávedúci mechanizácie na družstvemechanizátor
5153003 Údržbárneuvedenáúdržbár Oprava,odstraňovanie porúch na technologickom zariadení chemickej výroby
4120000 SekretárkaKultúra, umenie, TV a vydavateľstvosekretárkasekretárska a čiastočne personálna agenda
5246001 Predavač rýchleho občerstveniaPotravinárstvovýrobca kebabuVýroba a predaj kebabu
7522001 Stolár, výrobca nábytkuneuvedenáStolar,nabytkarStolarske a nabytkarske prace
3313003 Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávokneuvedenáAnalytik pohľadávokSpracovanie zákazníckych platebnazákladebank.detailov a prijatých detailov od zákazníka a spracovanie platieb a zákazníckych faktúr. Kontrola a riešenie rozdielov medzi prijatou platbou a vystevenou faktúrou.Monitorovanie a analyzovanie pohľadávok so zákazníkom. Príprava aktuálneho prehladu stavu nezaplatených zákazníckych faktúr.
2431007 Produktový špecialistaneuvedenáŠpecialista tvorby katalóguaktualituje obsah katalógu tak,aby slnal štandardy obsahu katalógu firmy. Spolupráca s výrobcami, identifikuje a rieši kontaktné bariéry. Riešenie špecifických problémov dodávateľov. Podpora spúšťania nových zákazníkov prostredníctvom analýzy položiek a manipuláce s údajmi. Identifikuje pewbiwhjúce príležitosti na efektívnejšie metódy aktualizácie obsahu.
2353002 Lektor jazykaVýchova, vzdelávanie a športškolstvoučiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk
3119018 Skladový majster (vedúci skladu)Logistika, skladovanie a poštové službyZmenový vedúci expedície- organizácia a kontrola práce zamestnancov v chladiarenskom a mraziarenskom expedičnom sklade, zabezpečenie plynulého chodu práce na pracovnej zmene\r\n- regulovanie procesu pri príjme tovaru - zodpovednosť za uskladnenie\r\n- regulovanie procesu pri príprave nakládok a expedovaní - zodpovednosť za dodržanie časového harmonogramu, zodpovednosť za úplnosť, vedenie príslušnej evidencie\r\n- dodržiavanie poriadku, hygieny a sanitácie, kontrola skladových teplôt\r\n- vykonávanie inventúr\r\n- príjem tovaru\r\n- zodpovednosť za riešenie vzniknutých prekážok\r\n
3119018 Skladový majster (vedúci skladu)Logistika, skladovanie a poštové službyZmenový vedúci expedície- organizácia a kontrola práce zamestnancov v chladiarenskom a mraziarenskom expedičnom sklade, zabezpečenie plynulého chodu práce na pracovnej zmene\r\n- regulovanie procesu pri príjme tovaru - zodpovednosť za uskladnenie\r\n- regulovanie procesu pri príprave nakládok a expedovaní - zodpovednosť za dodržanie časového harmonogramu, zodpovednosť za úplnosť, vedenie príslušnej evidencie\r\n- dodržiavanie poriadku, hygieny a sanitácie, kontrola skladových teplôt\r\n- vykonávanie inventúr\r\n- príjem tovaru\r\n- zodpovednosť za riešenie vzniknutých prekážok
1114004 Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fonduneuvedenágdfgsdfgsdgsdfgsdg
0110001 Generál – náčelník generálneho štábuneuvedenáffff
3122008 Majster (supervízor) v chemickej výrobeneuvedenáZmenová majsterka Zmenová majsterka pri kontrole kvality
1412002 Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baruneuvedenáMajiteľPohostinstvo majiteľ
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)neuvedenáReferentReferent zákaznícky servis
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkneuvedenáadministratívny pracovníkÚradník v krajskom policajnom zbore, administratíva
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastovneuvedenáRobotníčka pri výrobe obalových materiálovVýroba obalových fólií, obsluha stroja na ich výrobu
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkneuvedenáAdministratívna pracovníčka v stavebnej firmeAdministratívna pracovníčka v stavebnej firme, administratíva
3119019 Technik hospodárskej správy a údržby majetkuneuvedenátechnický pracovníktechnický pracovník
2635016 Pracovný terapeutneuvedenáPracovný terapeutPracovný terapeut
2141026 Špecialista riadenia polygrafickej výrobyneuvedenávedúci oddeleniavedúci oddelenia v tlačiarni
3119009 Dispečer v logistike a poštových službáchneuvedenáVedúci vyťažovacieho strediska nákladných áutVedúci vyťažovacieho strediska nákladných áut
2221001 Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgieneuvedenázdravotná sestraZdravotná sestra na internom oddelení
3332004 Kultúrno-osvetový pracovníkneuvedenáReferentka kultúryadministratívne práce
4131001 Stenotypista, zapisovateľneuvedenáreferentkazapisovanie priebehu policajného vyšetrovania
6114000 Pestovateľ rôznorodých plodínneuvedenáživnostník - pestovanie plodínpestovanie plodín - poľnohospodárstvo, lesníctvo
7233008 Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojovneuvedenátraťový robotníktraťový robotník
8171003 Strojník zariadenia na výrobu papieraneuvedenázoraďovačzoraďovač
3115999 Strojársky technik inde neuvedenýneuvedenátechnikmontáž zdravotníckych prístrojov
3122015 Majster v mechanickej dielnineuvedenávedúci autodielneoprava áut
3113999 Elektrotechnik a energetik inde neuvedenýneuvedenátechnikvýroba elektrosúčiastok
1344999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedenýSociálne službyvedúci centra podpory profesionálnych rodičov, soc. prac.vedúci odd. prof. náhr. rodičov
5153003 Údržbárneuvedenákostolníkkostolník v rímsko-katolíckom kostole
3332002 Organizátor vzdelávacích aktivítneuvedenáreferentZabezpečovanie odborných školení, seminárov, školenie nových zamestnancov
1344999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedenýneuvedenáriaditeľriaditeľ Rómskeho centra
1324008 Riadiaci pracovník (manažér) v logistikeneuvedenámanažérka firmyriadenie expedície vo firme, prijímanie faktúr
3343000 Odborný administratívny asistentneuvedenáasistentka manažéra oddeleniaTelefonáty, maily, organizácia prace
3343000 Odborný administratívny asistentneuvedenáasistent asset manažmentuOrganizácia, koordinačná činnosť, komunikácia s interným aj externým prostredím,schvaľovanie faktúr
9622000 Pomocný pracovník údržby budov a areálovUbytovanie, cestovný ruch a hazardPomocné práce, upratoivaniepomocné práce
8113002 VŕtačStavebníctvostavebný robotníkpracovné činnosti pri vrtných súpravách, injektáží, pilóty
7512002 CukrárGastronómiapredavačka cukrárenských výrobkov a cukrárkapečenie a predaj cukrárenských výrobkov
9312999 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb inde neuvedenýStavebníctvopomocný robotníkdrobné opravy malej mechanizácie, strojov a zariadení\r\n-čistenie a údržba veľkej mechanizácie\r\n-udržiavanie poriadku a čistoty v strojnej ohrade areálu \r\n-vŕtanie otvorov do kotevných plastových hrncov\r\n-pomocné práce pri výrobe lanových kotiev\r\n
2529003 Špecialista klientskej podpory a prevádzky informačných a komunikačných technológiíIT a telekomunikácieIT Support Specialist / Špecialista IT PodporyPodporuje kontrolu BT/IT riešení. Spravuje a koordinuje obchod, IT a pripravuje biznis plány. Riadi projekty v oblasti financií a účtovníctva. Optimalizuje financie, vedienie účtovníctva a obchodné procesy.
2359001 Pedagogický asistentVýchova, vzdelávanie a športpedagogický asistentzákladné školstvo
7212002 Zvárač kovovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)zváračvykonávanie zváračských prác, zváranie podľa certifikátu ISO 9606-1 v metóde 135 (EN 287-1)pri opravách a výrobe železničných koľajových vozidiel
7233008 Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)zámočník koľajových vozidiel provádění zámečnických prací, provádění paličských prací dle zkoušky ČSN 05 0705 ZP 311-2 1.1, nebo ZP 81 1.1 při opravách a výrobě železničních kolejových vozidel
2359001 Pedagogický asistentVýchova, vzdelávanie a športpedagogický asistent ŠVVPVýchovno-vzdelávacia činnosť vykonávana pedag. zamestnancom, ktorým je pedag. asistent ZŠ.\r\nÚzka spolupráca s pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, šk. psychológom a žiakom so špeciálnymi výchovno- vudelávacimi potrebami
2149020 Technický špecialista v logistikeIT a telekomunikácieSenior Manažér pre EMEA (EMEA = Európa, stredný východ a Afrika) Parts ManažmentRiadi nasledovné oblasti pre región Európy, stredného východu a Afriky - plánovanie a inventarizácia dielov, manažment naplnenia a zásob, manažment skladovania a logistiky, vrátenia a opravy jednotlivých dielov, fakturácia a náklady a taktiež komunikácia s internými a externými tímami naprieč rôznymi trhmi a krajinami v rámci regiónu Európy, stredného východu a Afriky.
9112000 Upratovačkaneuvedenáupratovacie prácevykonávanie čistiacich a upratovacích prác v priestoroch objednávateľa
8322001 Vodič osobného motorového vozidlaneuvedenášoférrozvoz jedla
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)Výchova, vzdelávanie a športmzdárkaplatové dekréty, mzdy, štatistiky, uzávierky
1342999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedenýZdravotníctvoVedúci odboru pre styk so zdravotnými poisťovňami a štatistikyDobrý deň, sme zdravotnícke zariadenie kde máme odbor spolupracujúci so zdravotnými poisťovňami, úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zároveň robia rôzne štatistické výkazy.\r\nVedúcemu odboru takéhoto oddelenia neviem priradiť správne číslo aby mi ju v štvrťročnom výkaze ťahalo medzi vedúcich a riadiacich zamestnancov.\r\nĎakujem.
1342999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedenýZdravotníctvoVedúci samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctvaPri našej FNsP pôsobí samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva PSK.\r\nAké číslo mu mám priradiť aby mi ho ťahalo do okruhu vedúcich a riadiacich zamestnancov v štatistickom výkaze.\r\nĎakujem.
5246001 Predavač rýchleho občerstveniaGastronómiaPredavač rýchleho občerstveniaPredavač rýchleho občerstvenia
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamaPredavačka -KlenotyPredavačka -klenoty
1345004 Riaditeľ školySamosprávariaditeľ riaditeľ materskej školy
9112000 UpratovačkaRemeslá a osobné službyupratovačkaupratovacie, čistiace práce
1345004 Riaditeľ školyneuvedenáriaditeľka materskej školyriaditeľka materskej školy
5131001 Čašník, servírkaGastronómiačašníkobsluha zákazníkov
8322001 Vodič osobného motorového vozidlaGastronómiaRanč stará teheleňŠofér na rozvoz DM a obedov
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamapredavackapredavačka bytoveho textilu . krajčirka
2412001 Finančný poradcaBankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a realityfinančný manažérFinančný manažér, finančné poradenstvo,
5169999 Iný pracovník v osobných službách inde neuvedenýRemeslá a osobné službyMarshal golfoveho ihriska- dohľad nad dodržiavaním pravidiel golfu a golfovej etikety\r\n- komunikácia s hráčmi golfu priamo na ihrisku\r\n- dohľad nad bezpečnosťou hráčov\r\n- základná starostlivosť o ihrisko
8332005 Vodič kamiónuDopravavodič MKDvedenie kamiona v medzinárodnej kamionovej doprave
7412002 AutoelektrikárElektrotechnikaAutoelektrikár Autoelektrikar oprava elektiky v automobiloch
4321001 Pracovník v sklade (skladník)neuvedenáskladníkpráca v sklade
5141000 KaderníkPersonalistika, administratíva a služby zákazníkomKaderníkKadernícke služby
3343000 Odborný administratívny asistentBankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a realityasistentadministratívne práce
6210003 Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobeLesné hospodárstvopracovník v lesesadenie stromčekov
8343999 Operátor žeriavu, zdvíhacieho a podobného zariadenia inde neuvedenýOdpadové hospodárstvo a životné prostredieStrojníkPráca na kolesovej prekladacej technike určenej na manipuláciu s kovovým odpadom
2411002 Špecialista účtovníkManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaučtovníkmzdy , učtovníctvo
8332001 Vodič nákladného motorového vozidlaDopravaVodič MKDVodič nákladného vozidla
5153003 Údržbárneuvedenáúdržbár - šoférHľadám šoféra na dodávku, zároveň údržbára do záhradníctva.
3332003 Organizátor spoločenských podujatíKultúra, umenie, TV a vydavateľstvoManažér spoločenských, kultúrnych a športových podujatímanažment, organizovanie a realizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, agenda, administratíva. evidencia
5131001 Čašník, servírkaGastronómiaČašníkObsluha v stravovacom zariadení
5131001 Čašník, servírkaGastronómiaČašníčkaObsluha v gastro zariadení
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)GastronómiaKuchárKuchár v talianskej reštaurácií - práca s cestom, výroba cestovín,grilovanie mäsa, príprava omáčok a talianskych dezertov
9112000 UpratovačkaVýchova, vzdelávanie a športupratovačkaupratovacie práce, umývanie podláh, sociálnych zariadení, okien, utieranie prachu, vysávanie kobercov, kontrola a čistenie školského dvora, kontrola a úprava pieskovísk
9112000 UpratovačkaVýchova, vzdelávanie a športupratovačkaupratovacie práce, umývanie podláh, sociálnych zariadení, okien, utieranie prachu, vysávanie kobercov, kontrola a čistenie školského dvora, kontrola a úprava pieskovísk
2411002 Špecialista účtovníkManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaúčtovníčkaspracovanie účtovnej agendy jednoduchého aj podvojného účtovníctva , DPH, daňové priznania\r\nspracovanie mzdovej agendy
7223003 Obrábač kovovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)CNC frézar- obsluha CNC fréz a sústruhov \r\n- práca s technickou dokumentáciou \r\n- výroba komponentov skúšobných modulov\r\n- ručné spracovanie a strojové obrábanie plastov\r\n
9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobeneuvedenáPomocné práce v poľnohospodárstve Pomocné práce pri starostlivosť o zvieratá ( hovädzí dobytok ,... )\r\nČistenie a upratovanie priestorov\r\n\r\n
6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôzneuvedenáOšetrovateľ hovädzieho dobytka ošetrovanie hovädzieho dobytka
8342001 Operátor stavebných strojovStavebníctvobágeristapráca s JCB
7231007 Mechanik pneuservisuDopravapracovník pneuservisufyzická práca pri prezúvaní pneumatík na automobiloch
5153006 Školníkneuvedenáúrdžbárúdržba zariadení v budove školy
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamaPredavačka, Pekáreň na Rožku, PiešťanyPredaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
3339004 Sprostredkovateľ predaja reklamného priestoruneuvedenátechnik - realizátor reklamylepenie reklamných pútačov\r\nosádzanie billboardov\r\ntechnicko - organizačné zabezpečenie eventov
2267000 Špecialista v optometriiZdravotníctvooptometristaMeranie zraku
2212045 OftalmológZdravotníctvoOčný lekárMeranie zraku
7223001 Nastavovač CNC strojovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Obsluha na ohraňovací lis TruBend 3170Obsluha na ohraňovací lis TruBend 3170
5153001 Správca historických pamiatokneuvedenáManažér múzejnej činnosti železničnej dopravyDobrý deň, posielam opis pracovných činností. Názov zamestnania ešte nie je celkom vyšpecifikovaný. Prosím Vás o nasmerovanie ohľadom čísla SK ISCO-08.\r\n\r\nOpis pracovných činností:\r\n- oprava a údržba predmetov zo zbierkového fondu vrátane pomocného múzejného materiálu\r\n-zabezpečenie funkcie certifikovaného reštaurátora, vrátane metodického vedenia reštaurátorskej činnosti dielne MDC\r\n-zabezpečenie zbierkotvorných aktivít\r\n-zabezpečovanie vhodného uloženia predmetov a artefaktov zo zbierok (najmä dohľad nad uložením predmetov, starostlivosť o predmety v depozitároch)\r\n-odborná evidencia a revízia zbierkových predmetov\r\n-komplexná správa knižného fondu vrátane zabezpečovania knižničného servisu pre verejnosť\r\n-komplexná správa archívneho fondu vrátane zabezpečovania archívneho servisu pre verejnosť\r\n-zabezpečenie určených činností v systéme ESEZ 4G (Slovenské národné múzeum)\r\n-údržba areálov, údržba oplotenia a údržba koľajísk, výroba vybavenia pre areály\r\n-drobné opravy a údržba budov, opravy a údržba vybavenia pracoviska\r\n-opravy a údržba cestných motorových a koľajových vozidiel\r\n-príprava pracoviska a areálu na prezentačné činnosti (sezónna prevádzka pre verejnosť)\r\n-príprava a realizácia podujatí MDC (najmä príprava a distribúcia propagačných materiálov, príprava expozícií na podujatie, dohľad nad návštevníkmi podujatia vrátane sprevádzania, výkon činností súvisiacich s podujatím)\r\n-materiálové zabezpečenie pracoviska a vybavovanie základných potrieb pracoviska (služby, stavebné práce)\r\n-vedecko-výskumná činnosť pracoviska – najmä príprava odborných a popularizačných článkov a príspevkov\r\n-posun vozidiel v rámci areálov pracovísk.\r\n\r\nZároveň Vás chcem pekne poprosiť o informáciu, mali by sme požiadavku ohľadom zavedenia nových samostatných SK ISCO-08 čísiel na niektoré špecifické funkcie, aký je prosím postup?\r\n\r\nĎakujem veľmi pekne\r\n\r\nS pozdravom\r\n \r\nSojková Lucia\r\nŽSR Odbor organizácie a riadenia GR ŽSR\r\nKlemensova 8, 813 61 Bratislava\r\nt. č. 02/2029 4135\r\n\r\n\r\n\r\n
8332005 Vodič kamiónuneuvedenáVodič Vodič kamionu
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budovStavebníctvopomocník pomocník v stavebnej skupine
4226000 Recepčný (okrem hotelového)Gastronómiaasistentka na recepciiubytovanie hostí
7543006 Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobePolygrafiavýstupná kontrola v polygrafiimedzioperačná a výstupná kontrola etikiet
9112000 UpratovačkaRemeslá a osobné službyUpratovačka Upratovanie a čistenie
3322000 Obchodný zástupcaObchod, marketing a reklamaObchodný manažérRozvoj obchodnej činnosti spoločnosti\r\nUdržiavanie vzťahov s existujúcimi klientmi\r\nKontaktovanie nových klientov\r\nRokovania so zákazníkmi
2433004 Špecialista predaja motorových vozidielPredaj a servis motorových vozidielTechnická podpora predaja- vypracovávanie technických podkladov k manipulačnej technike ,cenových ponúk a kalkulácií\r\n- podpora predajcov\r\n- každodenná komunikácia s predajcami\r\n- práca s CRM systémom\r\n- zabezpečovanie produktových školení pre predajcov
2522002 Správca sietePredaj a servis motorových vozidielIT podpora- údržba firemných počítačových sietí a zálohovanie dát\r\n- údržba a úprava webových stránok spoločnosti\r\n- spolupráca s dodávateľmi informačných systémov pri údržbe a rozvoji
9112000 Upratovačkaneuvedenáupratovačkaupratovanie
9112000 Upratovačkaneuvedenáupratovačkaupratovačka
2412004 Finančný agentBankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a realityGenerali Poisťovňa, a.s.viazaný finančný agent
9333004 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)StavebníctvoPomocný skladníkPríjem a výdaj tovaru
8157000 Operátor zariadenia v práčovni a čistiarnineuvedenápracovník pračovnepranie a žehlenie pradla a odevov
8219004 Montážny pracovník vo výrobe nábytkuDrevospracujúci priemyselstolár montážnikmontáž nábytku
3313007 Asistent daňového poradcuneuvedenáasistent daňového poradcuí daňové poradenstvo
2411007 Daňový špecialistaneuvedenádaňový poradcadaňové poradenstvo
9112000 UpratovačkaRemeslá a osobné službyupratovačkaupratovanie
3313004 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaúčtovník juniorúčtovnícke práce
2423001 Špecialista ľudských zdrojov (generalista)Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaperonalistavedenie personalistiky
2411001 Hlavný účtovníkManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikavedúci účtovníkkontrola úščtovníctva
5153002 Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektovneuvedenásprávca objektu starostlivosť o budovu, motorové vozidlá, kosenie,
2411002 Špecialista účtovníkneuvedenáúčtovník seniorúčtovnícke práce
2431001 Marketingový špecialistaneuvedenámarketing manažérmarketing
3343000 Odborný administratívny asistentneuvedenáasistent riaditeľaadministratíva
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkneuvedenáadministratívny referentadministratíva
2342001 Učiteľ v materskej školeVýchova, vzdelávanie a športučiteľ predprimárneho vzdelávaniavýchova a vzdelávanie v materskej škole
7522001 Stolár, výrobca nábytkuDrevospracujúci priemyselstolárObsluha drevoobrábacích strojov,technická gramotnosť,manuálna zručnosť
3119009 Dispečer v logistike a poštových službáchDopravaDispečerNáplň práce, právomoci a zodpovednosti\r\n-Koordinácia vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy\r\n-Spracovanie agendy súvisiacej s prepravou, koordinácia a kontrola plnenia objednávok\r\n-Administrácia a kontrola aktuálnosti dokladov a certifikátov a zadávanie dát do systému, evidencia údajov o vykonaných jazdách.\r\n-Operatívne riešenie zmien a reklamácií\r\n-Riadenie a koordinácia práce vodičov, stanovovanie optimálnych trás vozidiel a harmonogramu nakladania a vykladania prepravovaného tovaru\r\n-Monitorovanie polohy prepravných vozidiel, komunikácia s vodičmi
8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadeníStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)pracovník vo výrobe transformátorových komponentovmeranie, obsluha jednoduchých strojov, skladanie, manipulácia
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutímSociálne službyopatrovateľkaPomoc pri úkonoch sebaobsluhy,(hygieny, stravovania, obliekania)
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)Obchod, marketing a reklamapracovník infolinkykomunikácia so zákazníkom
2144003 Strojársky špecialista konštruktér, projektantneuvedenáProjektant technologických zariadení- návrhy potrubných trás a kotviacich prvkov v jednom zo systémov PDMS, SmartPlant3D, AcadPlant3D, \r\n- konzultácie s oddelením pevnostných a tepelno-dilatačných výpočtov potrubných trás a FEM - ROHR2, Caesar II, \r\n- spracovávanie projektovej dokumentácie, \r\n- spracovávanie častí projektov \r\n- zvolení kandidáti sa budú aktívne podieľať na projektoch na domácom a zahraničnom trhu a spolupracovať s ostatnými pobočkami v Českej republike, Nemecku a Anglicku. \r\n- uchádzači sa budú na projektovaní podieľať z priestorov v Dubnici nad Váhom prípadne vykonávať koordinačné činnosti medzi pobočkami.
3112002 Stavebný rozpočtár, kalkulantneuvedenápomocný cenárnaceňovanie plastových výrobkov do stavebníctva za pomoci programu KLAES
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)Dopravaučtovníčkasoracovanie miezd
5132000 Barmanneuvedenábarmankaobsluha v kaviarni
5132000 Barmanneuvedenábarmankaobsluha v kaviarni
7126001 InštalatérStavebníctvoelektrikár, vodárElektroinštalačné a vodárenské práce na stavbách - rodinné domy, byty, bytové spoločenstvá, obchodné prevádzky, priemysel.
3122012 Majster (supervízor) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)majster zvarovneriadenie prác na zvarovni
3122012 Majster (supervízor) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)majster obrobneriadenie prác na obrobni
7543012 Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)OTK - pracovník výstupnej kontrolykontrola hotových výrobkov před expedíciou
5249003 Pracovník expedície tovaruStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)expedičný pracovníkbalenie hotových výrobkov a ich príprava na expedíciu
7223003 Obrábač kovovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)obrábač kovov - pilčíkPílenie materiálu na pílke
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeEnergetika, plyn a elektrinapredavačkaveľkoobchod s tepelnou technikou zameraný na predaj kotlov,radiátorov a príslušenstva vodárenského-plynárenského-kúrenárského
7115001 TesárDrevospracujúci priemyseltesárstavba drevozrubov
2212042 DermatovenerológZdravotníctvokožný lekárlekár kožnej ambulancie
5249003 Pracovník expedície tovaruObchod, marketing a reklamapracovník logistikyobjednávanie a expedícia náhradných dielov
5211001 Predavač v novinovom stánkuObchod, marketing a reklamapredavačka v novinovom stánkupredaj tlače a doplnkového sortimentu
4226000 Recepčný (okrem hotelového)Zdravotníctvorecepčná na stomatologickej ambulanciipráca so stomatologickým programom, objednávky materialov, komunikácia s ľudmi, štatistika
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)neuvedenábezpečnostný pracovník strážnej službyochrana objektov bezpečnostným pracovníkom strážnej služby
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamapredavačka šperkovPredaj šperkov a módnych doplnkov značka Monde D´Alexandra, práca za registračnou pokladňou, terminálom, udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku.
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamapredavačka šperkovPredaj šperkov a módnych doplnkov značky MondeD´Alexandra,práca za registračnou pokladňou a terminálom, udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku.
9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobePotravinárstvopomocník v potravinarskej prevádzkepomocné práce v potravinárskej prevádzke
7322000 Tlačiar, operátor tlačeneuvedenátlačiarobsluha tlačiarenského stroja
7322000 Tlačiar, operátor tlačeneuvedenátlačiarobsluha tlačiarenského stroja
7512003 CukrovinkárPotravinárstvoVyroba a predaj kupelných oblátokPecenie, balenie a predaj kupelných oblátok
8219999 Iný montážny pracovník inde neuvedenýneuvedenáPrijmeme montážneho pracovníka - súpomocné montážne práce, nákup materiálov, \r\nrozvoz zamestnancov.\r\n
2264001 Fyzioterapeut bez špecializácieSociálne službyfyzioterapeutfyzioterapeut
2642006 SpravodajcaKultúra, umenie, TV a vydavateľstvoredaktor zahraničného spravodajstvakorektúra textov správ prekladaných zo slovenského do anglického jazyka
2341002 Učiteľ základnej školyVýchova, vzdelávanie a športučiteľ II. stupňa ZŠUčiteľ matematiky, prípadne fyziky v kombinácií s akýmkoľvek aprobačným predmetom
8157000 Operátor zariadenia v práčovni a čistiarniSociálne službypracovník v práčovniPracovník v práčovni v zariadení pre seniorov
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutímSociálne službyopatrovateľkaopatrovanie osôb v zariadení pre seniorov
2142008 Stavebný špecialista výstavby mostovDopravaDiadnostik mostov• Vykonávanie komplexných revíznych a diagnostických činnosti na nosných konštrukciách a spodných stavbách oceľových, oceľobetónových, železobetónových, predpätých a tehlových železničných mostov a mostom podobných konštrukcií.\r\n\r\n• Vykonávanie nedeštruktívnych kontrol a skúšok metódami NDT na oceľových železničných mostoch a mostom podobných konštrukcií s II. kvalifikačným stupňom zamestnanca pre príslušnú metódu NDT.\r\n\r\n• Vykonávanie revíznych a diagnostických činnosti vo výške a nad voľnou hĺbkou\r\n\r\n• Meranie geometrických charakteristík železničných mostov a mostom podobných konštrukcií.\r\n\r\n• Vyhodnocovanie meraní a skúšok, prijatie okamžitých opatrení na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej prevádzky. \r\n\r\n• Samostatne vedenie agendy revíznej a diagnostickej činnosti.\r\n\r\n• Samostatná kontrola a preberanie prác v rámci okamžitej údržby na železničných mostoch a mostom podobných konštrukcií.\r\n\r\n• Súčinnosť s metrologickými laboratóriami a vyššími metrologickými orgánmi, vedenie dokumentácie o kalibrovaných meradlách.\r\n
9112000 UpratovačkaŠtátna správaupratovačkabežné upratovacie práce
5311001 Opatrovateľ detí v zariadeniachVýchova, vzdelávanie a športasistentka v materskej školeposkytovať pomoc integrovanému dieťaťu
8157000 Operátor zariadenia v práčovni a čistiarnineuvedenápračkapranie, žehlenie
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)neuvedenákuchárPríprava všetkých jedál
9329002 Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobeneuvedenápomocný robotník pri úprave,oprave, výrobe výrobkov z tech.textílií, fólií a sietíOprava, úprav a výroba výrobkov atyp.rozmerov z tech.textílií, fólií a sietí\r\n\r\ntechnické textílie = PVC, PES, PE materiály, autoplachty)
2142004 StavbyvedúciStavebníctvohlavný stavbyvedúcikomplexné riadenie stavebných prác, realizácie stavebných prác veľkého rozsahu,realizáciu stavby podľa projektovej, rozpočtovej, technickej a výrobnej dokumentácie, v súlade s právnymi, technickými normami a technologickými predpismi a podľa podmienok stavebného povolenia, vedenie podriadených zamestnancov, vlastnenie oprávnenia spôsobilosti SKSI pre - napr.pre inžinierske stavby, mosty, geotechniku a pod.
3343000 Odborný administratívny asistentStavebníctvoadminstrtívna a technická referentkaadministratívne práce pre vedúceho oddelenia, ovládanie technickej dokumentácie - študovanie, čítanie a následné pomocné práce pre prípravu výroby, ceny a kalkulácie pre stavebné práce
2141001 Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobeVeda a výskumvýskumný pracovníkvýskumná činnosť
2342001 Učiteľ v materskej školeŠtátna správa2342000 - Učiteľ v predškolskom zariadeníVýchovno-vzdelávacia činnosť v predškolskom veku
5249003 Pracovník expedície tovaruLogistika, skladovanie a poštové službyAdministrátor vývozu a predaja- príjem, spracovanie, vybavovanie a fakturácia objednávok\r\n- vytváranie cenových ponúk a komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi (tuzemskí aj zahraniční) \r\n- vystavovanie dodacích listov, faktúr a exportných dokumentov\r\n- komunikácia so skladom a príprava príslušnej exportnej dokumentácie \r\n- objednávanie prepráv a komunikácia s dopravcami a colným oddelením
8322002 Vodič dodávkyneuvedenávodič pracovník čistenia kobercov v pračovnirozvoz prádla a čistenie kobercov
5153002 Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektovneuvedenátechnik pre správu domovzabezpečovanie komplexnej starostlivosti o bytový a nebytový fond
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)Výchova, vzdelávanie a športkuchárPríprava jedál
5132000 BarmanGastronómiavýčapníčkapráca vo výčape
7422003 Mechanik počítačových sietíIT a telekomunikácieit pracovníkoprava a zriadenie internetových sieti
7322000 Tlačiar, operátor tlačeneuvedenáSieťotlačiar, tampotlačiarPríprava sieťok na tlač, potlač predmetov a textilu, obsluha sieťotlačiarenských strojov
7532005 Modelár obuvi a kožiarskych výrobkovObuvníctvo a spracovanie kožemodelár obuvníckych kopýtmodelárska činnosť zahŕňa ručné opracovanie obuvníckeho kopyta z PVC materiálu pilníkmi a rašpľami do požadovaného tvaru za pomoci obuvníckych šablón. Obsluha CNC fréz služiacich na vytočenie modelov pre výrobu kopýt. Vyrezávanie šablón na špecifických strojoch.
7523000 Nastavovač a operátor drevoobrábacieho strojaDrevospracujúci priemyselOperátor na výrobnej linkeObsluha linky
3112006 Stavebný projektantStavebníctvostavebný projektantprojekčná činnosť v oblasti pozemných stavieb
5131001 Čašník, servírkaneuvedenáČašníčka Obsluha zákazníkov plus výpomoc v kuchyni
7222001 Strojný zámočník (okrem banského)neuvedenázámočníctvo, klampiarstvoklampiarske a zámočnícke práce
2635001 Sociálny pracovníkSociálne službysociálny pracovníkzabezpečenie voľnočasových aktivít prijímateľov sociálnej služby\r\ntvorba individuálnych plánov\r\nsociálne poradenstvo\r\nindividuálna sociálna práca s klienntom
9112000 UpratovačkaTextilná a odevná výrobaupratovačkaupratovanie v rizikovom pracovisku
7126001 InštalatérStavebníctvovodármontáž vodovodných a kanalizačných rozvodov
7126001 InštalatérStavebníctvoKúrenármontáž kúrenárskych rozvodov
9313001 KopáčStavebníctvoRobotník v stavebníctveručné výkopové práce
2411011 Špecialista podnikový ekonómManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaekonómka podvojné a jednoduché účtovníctvo
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutímSociálne službyzdravotná sestra, opatrovateľka, ergoterapiazamestnanci DSS
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiaPomocná sila v kuchyni pizérGastronómia
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiaPomocná sila v kuchyni pizérpomocné práce kuchyňa,výroba pize
5169002 Animátor voľného časuneuvedenámanažér voľnéo času, Leisure manager- Zaisťovanie a realizácia voľno časových aktivít (kultúra, šport, rehabilitácie, prezentácie)- pôsobnosť celý svet\r\n- Znalosť lyžovania, plávania, bicyklovania, vzťah k poľovníctvu a kurz fyzioterapie-výhoda\r\n- Zaisťovanie všetkých firemných akcií\r\n- Zaisťovanie charitatívnych akcií\r\n- Zaisťovanie rôznych spoločenských akcií\r\n- Správa webových stránok\r\n- Rôznorodá činnosť, kde budete komunikovať naprieč celou firmou \r\n
9411000 Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstveniaGastronómiavýrobca bagietvýroba bagiet s daných surovín - občerstvenie na čerpacej stanici
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)Chemická výroba a farmácia člen vlastnej ochranyOchrana objektov zamestnávateľa
3352006 Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkovSamosprávareferent pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyzabezpečenie komplexného spracúvania agendy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daňového konania (spracúvanie oznámení, žiadostí a odvolaní, vyrubovanie poplatku, vydávanie výziev, vydávanie rozhodnutí).\r\nevidencia zmien v počte osôb u jednotlivých poplatníkov a aktualizácia platby pre ďalšie účtovné obdobie, najmä v súvislosti so zmenou trvalého pobytu úmrtím občanov a narodením detí.\r\nzabezpečovanie riadneho a včasného postúpenia vykonateľných a nesplnených rozhodnutí na vymáhanie.\r\nzabezpečovanie výkonu miestneho zisťovania súvisiaceho s agendou poplatku\r\nzabezpečovanie podkladov na vyrúbenie poplatku, t. j. trvalé pobyty osôb adresy nehnuteľností počty zberných nádob a pod.\r\npodieľanie sa na príprave všeobecne záväzného nariadenia súvisiaceho s agendou poplatku.\r\nspracúvanie podkladov, databáz a prehľadov súvisiacich s agendou poplatku.\r\n
8344000 Operátor vysokozdvižného vozíkaLogistika, skladovanie a poštové službyskladníkobsluha vysokozdvižného vozíka
7112002 MurárStavebníctvoMurárStavbár
5419999 Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedenýSamosprávaoperátor kamerového systémuzamestnanec v chránenej dielni prostredníctvom kamier sleduje diane na verejnom priestranstve mesta, dohliada na dodržiavnia BPCP, verejného poriadku, ochranu majetku osôb a mesta, oznamuje zistenia príslušníkom mestskej polície a pod.
9112000 UpratovačkaKultúra, umenie, TV a vydavateľstvoupratovačkaupratovanie kultúrneho zariadenie
2142004 StavbyvedúciStavebníctvoVedúci pracovník realizácie zákaziekriadi a kontroluje montáž jednotlivých zákaziek \r\n
1323003 Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctveStavebníctvomanažér pre technický rozvojorganizuje a zabezpečuje technický rozvoj spoločnosti\r\nsleduje technologické novinky\r\nzabezpečuje inováciu technologického zariadenia\r\n\r\n
7111000 Stavebný montážnik jednoduchých staviebStavebníctvoMontážny pracovníkvykonávanie montáže prefabrikovaných prvkov v súlade s projektovou dokumentáciou\r\nvykonávanie realizácie montážnych spojov prefabrikovaných prvkov podkládky betonárskej výstuže\r\nvykonávanie zálievky a betonáže stropov\r\nvyspravovanie výrobkov prefabrikovanej betónovej konštrukcie\r\nviazanie a zavesovanie bremien a ich uloženie
2142004 StavbyvedúciStavebníctvoStavebný technik realizácie staviebzabezpečuje realizáciu jednotlivých zákaziek, riadi dopravu a montáž zákaziek\r\nvyhodnocuje plnenie, monitoruje termíny, vybavuje zákazky\r\npripravuje podklady pre fakturáciu za prevedené výkony a služby na stavbách
2142004 StavbyvedúciStavebníctvotechnický pracovník prípravy výrobyvypracovávanie výrobných dokumentácií v spolupráci s projektami, zabezpečovanie dielenskej dokumentácie, úprava dokumentácie pred výrobou\r\nzabezpečovanie a vypracovávanie podkladov pre THN\r\n
2142005 Stavebný dozorStavebníctvoDispečer skládky odpadovzabezpečovanie ukladania odpadov na skládku v súlade s projektom\r\nvykonávanie evidencie odpadov, kontrola dovezeného odpadu na skládku\r\nvypisovanie dokladov o príjme odpadov a spracovávanie podkladov pre fakturáciu
2142004 StavbyvedúciStavebníctvoVedúci dopravyoperatívne riadenie a koordinácia dopravnej činnosti spoločnosti, realizácia výkonov dopravy\r\nzabezpečenie maximálneho využitia dopravnej techniky a mechanizmov pre úsek obchodu a realizácie a oddelenie štrkovne\r\nvybavovanie dopravných povolení, rozhodnutí, korešpondencie s poisťovňami\r\nvedenie agendy poistných udalostí \r\nvedenie evidencie nákladných a osobných automobilov a ostatných dopravných mechanizmov
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiakuchár, pomocná silaSamostatný kuchár s vodičským preukazom, pomocná sila do kuchyne
7123003 Montér suchých staviebStavebníctvoStavebné práceMontáž sadrokartonov
1324008 Riadiaci pracovník (manažér) v logistikeneuvedenáNTL Logistikriaditeľ\r\nekonomický úsek\r\nprijímanie objednávok\r\nkontrola výrobkov,\r\nbalenie a expedovanie k zákazníkom\r\n
1343999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí inde neuvedenýSociálne službyštatutár v sociálnych službáchštatutárny zástupca neziskovej organizácie v sociálnych službách
1321012 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Koordinátor riešiteľských tímov v strojárskej výrobe- Vedenie tímov na riešenie interných a externých problémov\r\n- Spolupráca pri návrhoch nápravných opatrení a opatrení na zlepšenie\r\n- Zápis úloh z riešit. porád do akčných plánov\r\n- Kontrola účinnosti zavedených opatrení\r\n- Vedenie tímov FMEA\r\n- Zohľadnenie požiadaviek na kvalitu od externých aj interných zákazníkov\r\n- Spolupráca pri riešení kvalitatívnych problémov\r\n- Spracovanie a vyhodnotenie interných chýb \r\n- Spolupráca pri vypracovaní opatrení k \r\n nezhodám zo zák. návštev a auditov\r\n- Pravidelné reportovanie priamemu nadriadenému\r\n- Navrhovanie opatrení pre neustále zlepšovanie systému kvality a podnikových procesov\r\n- Iné úlohy podľa požiadavky manažéra kvality\r\n\r\n
2144007 Strojársky špecialista riadenia výrobyStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)Zástupca vedúceho výroby- Organizácia práce zmien a majstrov\r\n- Zadávanie pracovnýhc úloh \r\n- Implementácia nových projektov \r\n- Kontrola stavu a zabezpečenia výrobného procesu\r\n- Vyhodnocovanie parametrov výroby\r\n- Otimalizácia a zlepšovanie výrobných procesov\r\n- Podielanie sa na znižovaní prestojov a nadčasov operatívny zásahmi do výroby\r\n- Napĺňanie požiadaviek zákazníka\r\n- Súčinnosť pri analýze chýb montáže a stanovenie nápravných opatrení\r\n- Overovanie účinnosti nápravných opatrení\r\n- Komunikácia s ostatnými oddeleniami podniku\r\n\r\n
9333001 Manipulačný pracovník, nosičOdpadové hospodárstvo a životné prostrediezávozníknakládka druhotných surovín
3115004 Strojársky technik v oblasti údržbyneuvedenáprípravár - montážnik v sieťotlačovej výrobe- rezanie, sekanie, splitovanie, kaširovanie\r\n- obsluha strojových zariadení používaných pri sieťotlači\r\n- obsluha sekacích a tvarniacich strojov za tepla aj za studena\r\n- zalievanie samolepiek živicou
8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadeníneuvedenáOperátor výroby ( v sieťotlači )- jednoduché tlačiarenské práca\r\n- obsluha jednoduchých strojových zariadení používaných pri sieťotlači\r\n- skladanie, balenie, počítanie, príprava tovaru pre expedíciu\r\n- vizuálna kontrola sieťotlače (samolepky )\r\n- upozornenie na viditeľné chyby tlačiara\r\n
7321001 Grafik prípravy tlačeneuvedenáoperátor plotrov ( v sieťotlači )- obsluha rezacieho plotra na predrez a výrez fólie\r\n- spracovanie jednoduchej grafiky k sieťotlači a spracovanie predlôh určených na výrez alebo predrez
2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialistaHospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZPZástupca informatika Cieľové zameranie činnosti v rámci pracovnej náplne /po zaškolení/ - \r\n- Konfigurácie, inštalácie a správa pracovných staníc,\r\n- Administrácia file Servera, MS Exchange servera, terminálového servera a terminálových klientov RDP,\r\n- Analýza a testovanie SW riešení,\r\n- Správa lokálnej siete,\r\n- Návrhy systémových riešení, inštalácie, implementácie a komplexná administrácia operačného systému a programových produktov,\r\n- Poskytovanie technických konzultácií, poskytovanie odborných rád a konzultácie v oblasti IT,\r\n- Komplexná správa, podpora informačných systémov,\r\n- Spolupráca pri tvorbe prevádzkových postupov a smerníc,\r\n- Ladenie, zabezpečovanie zálohovania a archivácie dát,\r\n- Komplexná správa programového vybavenia SOFTIP, update, zálohovanie, správa databáz\r\n- Vývoj skriptov na automatizáciu spracovania dát,\r\n- Programovanie v jazyku Delphi\r\n
9412000 Pomocník v kuchyniPotravinárstvopomocná sila v kuchynipomocné práce pri príprave jedál, odoberanie tanierov, umývanie,
3113007 Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetikeŠtátna správatechnikkontrolovanie tepelných a klimatizačných režimov v budove.
9112000 UpratovačkaEnergetika, plyn a elektrinaupratovačkaupratovanie
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamaasistentka predajapriamy predaj zákazníkovi, práca za registračnou pokladňou a terminálom, preberanie tovaru, udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamaasistentka predajapriamy predaj zákazníkovi, práca za registračnou pokladňou a terminálom, preberanie tovaru, udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
9121004 Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenieneuvedenáPracovník čistiarnePranie,žehlenie
7531001 Krajčír (okrem umeleckého)neuvedenákrajčírkašitie odevov
9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobePotravinárstvopracovník v potravinárskej výrobeobsluha strojov
5246002 Pracovník výdaja jedlaPotravinárstvokuchár-kuchárkapríprava, varenie, pečenie a finálne podanie jedlá v jedálni
9412000 Pomocník v kuchyniPotravinárstvopomocná kuchárka, upratovačkapomocné práce pri príprave jedál a upratovanie kuchyne
7413003 Elektromontér trakčnej sieteDopravaElektromechanik- vykonávanie práce pri periodických prehliadkach v plánovanej údržbe a \r\n opravách elektrických častí koľajových vozidiel,\r\n- odstraňovanie prevádzkových závad v silových obvodoch, ovládacích \r\n obvodoch koľajových vozidiel,\r\n- vykonávanie opráv trakčného reťazca elektrického vykurovania, \r\n- vykonávanie prác pri údržbe a opravách železničných dráhových vozidiel s\r\n- komplexné nastavenie elektronických systémov.
5153006 ŠkolníkŠtátna správaškolník udržbárOtváranie a zatváranie budovy mš upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy kosenie , odpratávanie snehu, hrabanie lístia, drobná údržbárska práca.\r\nŠkolnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov, oprava zámkov, jednoduché inštalatérske práce.
7215000 Montér lán a zdvíhacích zariadeníStavebníctvovýťahárúdržba a servis výťahu, stavba výťahu
7215000 Montér lán a zdvíhacích zariadeníStavebníctvovýťaháropravy a servis výťahu
3423999 Inštruktor, cvičiteľ športových rekreačných aktivít inde neuvedenýVýchova, vzdelávanie a športInštruktor potápania Graduovaný na stupni stredoškolského vzdelania. Získava tretiu potápačskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v potápaní v rámci krajín EU a noriem STN/EN 14413 – 1 až 2, 14153 – 1 až 3, 14467. \r\n\r\nAbsolvent III. stupňa – „Inštruktor tréner“ (Instructor Trainer), je špecializovaný odborník v potápaní, ktorý má zodpovedajúce penzum teoretických poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú na základe poverenia riadiť školenie a doškoľovanie inštruktorov nižších kvalifikačných stupňov. Metodicky usmerňuje ich činnosť a podieľa sa na príprave odborných seminárov a inštrukčno-metodických zamestnaní. Môže byť delegovaný do skúšobnej komisie pri skúškach na inštruktorské kvalifikácie. \r\n
7323001 Technik dokončovacieho spracovania (knihár)Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvoknihároprava kníh
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamaasistentka predajaPriamy predaj zákazníkovi, práca s registračnou pokladňou, udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
4212003 Krupiér v kasíneUbytovanie, cestovný ruch a hazardkrupierkrupier
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)neuvedenáMzdový a personálny špecialistazabezpečenie všetkých mzdový činností, pracovnoprávnych náležitostí, podpora manažérom v oblasti miezd a personalistiky
7223002 Nastavovač priemyselných robotovneuvedenáTrenčianske múzeum v TrenčíneProsím o zatriedenie KOV: Stredné odborné učilište strojárske,Dubnica nad Váhom,\r\nštudijný odbor: 01-3 mechanička nastavovačka\r\nzameranie: 01-32-4 obrábacie stroje a linky\r\nrok ukončenia: 1992\r\n\r\nĎakujem.\r\nOd 01/2019 mi nejde program na zatriedenie KOV....\r\nProvazníková Z.
4321001 Pracovník v sklade (skladník)neuvedenáskladníkskladník v sklade stavebného materiálu- manipulácia, nakládka, vykládka
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)Gastronómiavyučený kuchár\r\n príprava stravy pre žiakov I., II. stupňa ZŠ a zamestnancov ZŠ
5329001 SanitárSociálne službyzdravotný asistentPoskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami občana v zariadení sociálnych služieb
3119018 Skladový majster (vedúci skladu)Potravinárstvoskladnik MTZ• organizácie a riadenia činnosť skladu MTZ ,hotových výrobkov, vykládku, nakládku, materiál MTZ a zásob HV\r\n• dodávky tovaru do skladu tak, aby bol dodržaný celý sortiment výrobkov\r\n• výdaja tovaru podľa vystavených dodacích listov\r\n• vedenia evidencie SAP a evidencie o pohybe materiálov v sklade MTZ a HV a o stave zásob\r\n• mesačnej uzávierky skladovaného tovaru, inventúry zásob MTZ a HV\r\n• preberať povinnosti iného pracovníka v prípade jeho zastupovania na úseku v plnom rozsahu\r\n• udržiavania prevádzkových priestorov v stave zodpovedajúcom potravinovému kódexu SR a HACCP\r\n• riadneho a včasného dodržiavania obehu dokladov, najmä za ich úplnosť a kompletnosť\r\n• spisovej a archívnej služby týkajúcej sa činnosti skladu MTZ\r\n• kontrola množstva prijatého tovaru podľa dodacích listov a v prípade zistenia nedostatkov
4226000 Recepčný (okrem hotelového)Výchova, vzdelávanie a športrecepčná vo fitness centrumfitness centrum
2411003 AudítorManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaadministratívny pracovníkaudítor\r\ndaňový poradca\r\núčtovník\r\nfakturant
3119023 Servisný technik v autoserviseDopravaprijímací technikpríjem a spracovanie objednávok na opravu a údržbu motorových vozidiel
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)Personalistika, administratíva a služby zákazníkomklientska podpora uzivatelov v ruskom jazykuadministrativny a manazersky druh prace
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)Personalistika, administratíva a služby zákazníkomklientska podpora uzivatelov v ruskom jazyku, administratívny a manazersky druh prace Prekladanie komunikácie medzi užívateľmi a lekármi s anglickým a ruským jazykom a aj administratívne spracovávanie požiadaviek klientov. Viac informácii neviem. Toto bolo v pracovnej zmluve.
2151011 Špecialista energetik technického a technologického rozvojaHospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZPŠpecialista technického úseku pre oblasť energiíRiadenie vzťahov s dodávateľmi energií\r\nRozpočítavanie spotreby jednotlivých druhov energií v objektoch\r\nAnalytické práce v oblasti spotreby energií\r\nTechnicko - administratívne práce v oblastí revízií v objektoch
9329014 Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobeHutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvoPomocné práce - čistenie výpalkovpomocné práce- čistenie výpalkov\r\n
2149020 Technický špecialista v logistikeLogistika, skladovanie a poštové službyŠpecialista balenia- Zakladanie dát pre obalové kontá s dodávateľmi ako aj so zákazníkmi v SAP systéme, ich kontrola\r\n- Spolupráca s oddelením skladového hospodárstva pri kontrole správnosti vedených záznamov\r\n- Sledovanie plánu výroby, analýza požiadaviek na balenie\r\n- Koordinácia a riadenie kritických dodávok obalov, spolupráca s centrálnou logistikou TRW\r\n- Návrh balenia pre nové výrobné programy\r\n
1324008 Riadiaci pracovník (manažér) v logistikeLogistika, skladovanie a poštové službyVedúci logistiky- Riadenie oddelenia logistiky \r\n- Zabezpečuje komunikáciu výsledkov a organizačných otázok v rámci podniku\r\n- Zabezpečuje neustále zlepšovanie logistických prosov, materiálov, tokov, produktivity\r\n- Príprava podkladov k tvorbe OP plánov, reportov nadriadenému a manažmentu\r\n- Zodpovedá za plnenie požiadaviek k zákazníkom oddelenia logistiky a zabezpečenie stavu materiálu v systéme\r\n
2423002 Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojovneuvedenáLíder spoločnosti pre integrovaný systém a neustále zlepšovanie- Zabezpečenie a zodpovednosť za zlepšovacie workshopy \r\n- Znalost Lean nastrojov a ich pouzivanie v praxi \r\n- Vypracovanie plánu zlepšovania spoločnosti s Lidrom IMS & CIS \r\n- Meranie výkonnosti zlepšovacích návrhov prostredníctvom tímov \r\n- Identifikácia a podpora aktivít znižovania nákladov \r\n
2423002 Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojovPersonalistika, administratíva a služby zákazníkomŠpecialista firemnej komunikácie - Lekárske prehliadky pre zamestnancov / komunikácia a spolupráca so zmluvným lekárom, organizácia a vedenie LP, monitoring a archivácia výsledkov \r\n- Aktívna spolupráca so ZF Slovensko / veltrhy práce, spolupráca - budovanie vzťahov \r\n- Plánovanie a organizácia exkurzií - všetky úrovne škol / ZŠ,SŠ,VŠ, spolupráca a podpora - Zodpovednosť za propagačné materiály a ich umiestnenie, inzercia v médiách a na verejných plochách \r\n
2423002 Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojovneuvedenáPredák - Rozdelenie, organizácia a rotácia pracovníkov výroby podľa požiadaviek výrobného plánu \r\n - zastupovanie počas krátkej neprítomnosti operátora na linke (pitný režim, toaleta, pohovor a iné) \r\n - Kontrola stavu overenia a nastavenia strojov a zariadení, riešenie a odstraňovanie základných porúch \r\n - Kontrola dennej dochádzky v systéme VEGA,uzatváranie a odsúhlasenie na konci mesiaca \r\n
2411011 Špecialista podnikový ekonómVýchova, vzdelávanie a športekonomkaDobrý deň, prosím Vás neviem sa prihlásiť niekam som si založila ten kód a neviem ho nájsť\r\nmohli by ste mi pomôcť Ďakujem Gandžalová
3115001 Strojársky technológ (okrem zvárania)Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)technický pracovník ostatná inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
2144002 Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)technický pracovník ostatná inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
5249999 Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedenýneuvedenáplnič, servisný technik potravinových automatov a profesionálnych kávovarovobsluha s servis nápojových a tovarových automatov - čistenie automatu, plnenie surovín, nastavenie automatu, nastavenie receptúry nápojov, inštalácie, opravy a servis nápojovej techniky, opravy a servis profesionálnych kávovarov, práca na dielni, v teréne - u klienta
3221001 Ambulantná sestraZdravotníctvoZdravotná sestra v kardiologickej ambulanciiOdber krvi
7126001 Inštalatérneuvedenáopravár, inštalatér výhrevných zariadení Oprava plynových kotlov, sporákov,výhrevných telies a ich inštalácia
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkVýchova, vzdelávanie a športadministratívny pracovníkadministratívne práce, vedenie pokladne
1412004 Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovanianeuvedenávedúca školskej jedálneriadi činnosť školskej jedálne
4212005 Pracovník herneneuvedenástály dohľad v hernizabezpečuje pre osoby prítomné v herni dostupný komfort
3139005 Dispečer v teplárniEnergetika, plyn a elektrinaDispečerRiadenie dispečingu
4120000 SekretárkaPersonalistika, administratíva a služby zákazníkomsekretárkaOsobný asistent riaditeľa
8332005 Vodič kamiónuDopravavodičvodič
3332004 Kultúrno-osvetový pracovníkKultúra, umenie, TV a vydavateľstvomanažér/ka pre kultúrno-výchovnú činnosťorganizovanie kultúrno-výchovných podujatí v oblasti záujmovej činnosti, sociálnej prevencii, enviromentálnej výchove, astronómií, dokumentácia podujatí - foto, video
4321001 Pracovník v sklade (skladník)ZdravotníctvoSkladnik - šofér kat. BSkladnik - šofer
5249003 Pracovník expedície tovaruPotravinárstvoexpedientbalenie a príprava chleba a pečiva na export
3352006 Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkovSamosprávareferentspráva daní a poplatkov v obci
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkStavebníctvoAdministratívny pracovníkPráca s PC, administratívne práce
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiapomocná sila v kuchyniprípravné práce na varenie, umývanie riadu, udržiavanie čistoty v kuchyni
7223003 Obrábač kovovStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)pracovník na CNC strojipracovník pracujúci na CNC stroji
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikárneuvedenáelektrikár Elektrikárske práce
2261001 Zubný lekár bez špecializácieZdravotníctvostomatológvykonávanie stomatologickej praxe, záchova a protetika chrupu
2359003 Špeciálny pedagógVýchova, vzdelávanie a športškolský špeciálny pedagógvýchovnovzdelávacia činnosť s integrovanými žiakmi
7533001 Šička odevnej a technickej konfekcieneuvedenášičkašitie odevov na zákazku
5131001 Čašník, servírkaGastronómiačašníkobsluha v reštaurácii
3122002 Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobeneuvedenáVeduci pracovník na šijacej dielniVednie kolektivu čiže 15 ludí.Riadenie výroby na prevádzke ,rozdelenie práce podľa objednávok.
5153003 ÚdržbárŠtátna správakurič, údržbár pre obeckúrenie a údržba budov, verejnej zelene, strojov
7112002 MurárStavebníctvomurarmurovanie,zakladanie stavby,vyspravky omietok,omietanie,zateplovanie
2411008 Špecialista v oblasti rozpočtuSamosprávareferent oddelnia rozpočtu a účtovníctvaVykonávanie odbornej špecializovanej práce v oblasti financovania, rozpočtu a účtovníctva vo verejnej správe
7124000 IzolatérneuvedenáAplikátor izolačnej peny Aplikovanie izolacie
9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctvePoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvozávlahárobsluha závlahových zariadení - používa sa pri pestovaní trávnych kobercov na veľkých plochách
3332004 Kultúrno-osvetový pracovníkSamosprávakultúrny referentSamostatná činnosť v oblasti pamiatkovej starostlivosti: \r\n• evidencia a ochrana kultúrnych pamiatok\r\nSamostatná kontrolná činnosť v oblasti kultúry:\r\n• organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci,\r\n• rezervovanie zasadačky alebo celého kultúrneho domu,\r\n• odovzdávanie a preberanie kultúrneho domu,\r\n• chod budovy kultúrneho domy,\r\n• hlásenie v miestnom rozhlase,\r\n• vypracúvanie analýz, projektov, hodnotení v oblasti kultúry,\r\n• vedenie obecných novín, knižnice a kroniky,\r\n• archivovanie fotografií a dokumentov z diania obce,\r\n• aktualizovanie informácií na obecnej nástenke a internetovej stránke.\r\n
8322001 Vodič osobného motorového vozidlaGastronómiajedalenmodonáška jedál
1345004 Riaditeľ školySamosprávariaditeľ materskej školy riaditeľ materskej školy \r\n
5131001 Čašník, servírkaneuvedenáčašníkobsluha hostí
2212010 PneumoftizeológZdravotníctvoPneumoftizeológLekár
2433999 Špecialista predaja produktov a služieb (okrem informačných a komunikačných technológií) inde neuvedenýObchod, marketing a reklamaodborný predajca v interiérovom štúdiuPrezentáciu výrobkov v interiérovom štúdiu - parkety, dvere, tapety, podlahy\r\nKomunikácia so zákazníkmi\r\nKomunikácia s architektami,\r\nkomunikácia s dodávateľmi\r\nvypracovanie cenových ponuk\r\nspracovanie cenníkov\r\nnavrh riešení pre zákazníka\r\nstarostlivosť o interiérové štúdio /čistota, aktualizácia prezentovaných vzoriek/\r\nNavrhovanie reklamy pre štúdio
1321012 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)manažér výrobyzabezpečenie a riadenie výroby na CNC obrábacích strojoch
2411011 Špecialista podnikový ekonómSamosprávaekonóm-účtovníkekonomická agenda, vedenie účtoníctva
9621002 Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)neuvedenáhotelový zriaditenecpozícia bellboy , tj. hotelový zriadenec, ktorý asistuje hosťovi s batožinou, čiastočne vykonáva tzv. vallet parking ( vyparkovanie a zaparkovanie auta), pomoc s ťažkými bremenami, starostlivosť o okolie hotela a i.
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeGastronómiapredavač v obchodnej prevádzke predaj zákuskov, príprava kávy, predaj cez pult zákazníkom
4226000 Recepčný (okrem hotelového)Výchova, vzdelávanie a športrecepciaPráca s PC, práca s registračnou pokladnicou, kontrolná činnosť\r\nPráca na smeny
9112000 UpratovačkaVýchova, vzdelávanie a športupratovačkaupratovanie spoločných priestorov v ŠD, služby turistickej ubytovne
9112000 Upratovačkaneuvedenáupratovačkačistiace a upratovacie práce
9112000 UpratovačkaVýchova, vzdelávanie a športUpratovačkaZametanie a umývanie priestorov, čistenie WC
3521003 ZvukárKultúra, umenie, TV a vydavateľstvozvukárnastavuje a obsluhuje zariadenie súvisiace s ozvučením divadelných predstavení
8322001 Vodič osobného motorového vozidlaGastronómiarozvoz jedlaDOVOZ PIZZE A JEDAL
1321012 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)vedúci výroby v strojárskom priemysleoraganizácia výroby, riadenie výroby, plánovanie , sledovanie produktivity
2422013 Strategický nákupcaIT a telekomunikácieRegionalny manazer obstaravaniaMa na starosti vyber najvhodnejsich dodavatelov pre spolocnost za prideleny region. Dojednava pre spolocnost najlepsie ceny a sluzby za pridelenu oblast a region.
8172006 Operátor stroja na rezanie drevaDrevospracujúci priemyseloperátor drevárskej výrobyoprávnenie na VZV\r\nmanipulácia s guľatinou\r\nporez guľatiny\r\npilčícky preukaz výhodou
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamadokladač tovaru,pokladník\r\ndokladanie tovaru zo skladu na predajňu, práca s pokladňou
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)Ubytovanie, cestovný ruch a hazardKuchárSamostatný kuchár
2422006 Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadokŠtátna správareferent územného plánovania a stavebného úraduvýkon štátnej správy v oblasti územného konania a stavebného poriadku;\r\nspráva a rozhodovacia činnosť na úseku stavebného poriadku\r\nrozhodovanie na úseku štátnej stavebnej správy
2320003 Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školyVýchova, vzdelávanie a športučiteľ odborných predmetov- murárvzdelávanie žiakov odborných predmetov v učebnom odbore murár
5322001 Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréneSociálne službyopatrovatľ/kaopatrovateľ v domácom prostredí klienta
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Obchod, marketing a reklamaskladnikvydavanie a chystanie stavebneho materialu
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Obchod, marketing a reklamaskladnikvydavanie a chystanie stavebneho materialu\r\n
7119002 LešenárStavebníctvoLesenarZakladanie lešení s prihliadnutím na nosnosť podkladu.\r\nMontovanie lešení pozdĺž fasád budov.\r\nOsádzanie ochranných zábradlí, ochranných sietí, rebríkov, podláh a zarážok brániacich pádu predmetov z lešenia.\r\nZodpovedanie za správne založenie, ukotvenie a zmontovanie lešenia.\r\nDemontovanie lešení a ochranných sietí po ukončení stavebných prác.
3359023 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstvaSamosprávaOdborný referent oddelenia správy výkonu škôl a školských zariadení samosprávneho krajaMetodické usmerňovanie a riadenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, manažovanie procesu výberových konaní na riaditeľov stredných škôl, ako aj vybavovanie žiadostí škôl.
2431001 Marketingový špecialistaSamosprávaOdborný referent marketingu a propagácieStarostlivosť, rozvoj, komunikácia a správa sociálnych médií, príprava obsahu, tvorba stratégie a realizácia online kampaní na sociálnych sieťach, monitoring trendov, prieskum trhu a mapovanie konkurencie v online prostredí.
3343000 Odborný administratívny asistentSamosprávaAsistent predsedu samosprávneho krajaKoordinácia a metodická činnosť v oblasti koncepčnej a analytickej práce nevyhnutnej pre rozhodovanie o technicko - ekonomických otázkach v kompetencii vyššieho územného celku, ako aj organizačno - technické zabezpečovanie podujatí v spolupráci s odborom komunikácie.
3359025 Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácieSamosprávaodborný referent samosprávy dopravnej politikyVypracováva stanoviská k rôznym stupňom projektovej dokumentácie pre potreby územného a stavebného konania, vyjadrenia k napojeniu spevnených plôch a účelových komunikácií na pozemné komunikácie II. a III. triedy vo vlastníctve samosprávneho kraja, rieši požiadavky zo strany občanov a zástupcov miest a obcí samosprávneho kraja na úseku ciest II. a III. triedy vo vlastníctve samosprávneho kraja, plní povinnosti v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyplývajúce z vlastníctva ciest II. a III. triedy.
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budovneuvedenápomocne stavebne pracepomocne stavebne prace
7234000 Opravár bicyklov a podobných vozidielObchod, marketing a reklamaMECHANIKservis bicyklov, diagnostika a poradenstvo zákazníkom
7421003 Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadeníEnergetika, plyn a elektrinaúdržba meracej a regulačnej technikyúdržba meracej a regulačnej techniky, obsluha kotolní
2330001 Učiteľ strednej odbornej školyZdravotníctvoučiteľvyučba všeobecno-vzdelavacich predmetov
3359999 Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedenýneuvedenáreferent pokladne, podateľne, evidencie budovvedenie pokladničnej agendy - príjem platieb (poplatkov za komunálny odpad, miestne dane a iné),\r\nvedenie pokladničnej knihy, evidencie cenín, súpisných čísiel, evidencie budov,\r\nzastupovanie podateľne v čase neprítomnosti
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)GastronómiaKuchárKuchár\r\nPríprava jedál
3116005 Laborant pitných a odpadových vôdVodné hospodárstvo a vodárenstvolaborant vzorkárodber a dovoz vzoriek pitných a odpadových vôd
3116005 Laborant pitných a odpadových vôdVodné hospodárstvo a vodárenstvolaborant vzorkárodber a dovoz vzoriek pitných a odpadových vôd
2423001 Špecialista ľudských zdrojov (generalista)Sociálne službyOdborný referent personálnej práce a miezd- zabezpečuje špecializované odborné činnosti v oblasti personálnej a mzdovej evidencie v systéme WinPam,\r\n- zabezpečuje a zodpovedá za činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru zamestnancov, vrátane nahlasovania zamestnancov na príslušné úrady,\r\n- zabezpečuje a zodpovedá za odborné vedenie agendy osobných spisov a jednotnej evidencie zamestnancov,\r\n- zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov pri uzatváraní pracovných právnych vzťahov, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a príkazných zmlúv,\r\n- vedie evidenciu zamestnancov s úpravou pracovnej doby a evidenciu zamestnancov zamestnaných na kratší pracovný čas,\r\n- zabezpečuje kompletnú mzdovú agendu vrátane realizácie zrážok z miezd zamestnancov a vypracovanie podkladov pre výpočet dávok nemocenského poistenia pre Sociálnu poisťovňu,\r\n- vykonáva ročné zúčtovanie dane za zamestnanca,\r\n- vyhotovuje evidenčné listy dôchodkového poistenia,\r\n
2635001 Sociálny pracovníkSociálne službysociálna pracovníčkavykonávanie sociálnej práce a poradenstva v zariadení sociálnych služieb
4224002 Hotelový recepčnýGastronómiarecepčná hotelaubytovanie klientov
8159001 Operátor stroja na výrobu technického textiluneuvedenávýroba autoplachiet, výrobky z technických textíliívýroba autoplachiet a výrobkov z technických textílií pomocou teplovzdušnej pištole
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovnícistrážnikstrážnik v kasíne
2341001 Učiteľ základnej umeleckej školyneuvedenáučiteľ hudobného odboruvýučba hry na hudobnom nástroji - klávesové nástroje
2341002 Učiteľ základnej školyVýchova, vzdelávanie a športUčiteľ slovenského jazyka a literatúryUčiteľ slovenského jazyka a literatúry pre nižšie stredné vzdelávanie.\r\nTriedny učiteľ.
7231001 Automechanik osobných motorových vozidielStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)automechanikoprava aut
8332005 Vodič kamiónuneuvedenávodič MKDVodič MKDv EU
9112000 Upratovačkaneuvedenáupratovačkaupratovanie
9613001 Pracovník na čistenie verejných priestranstievneuvedenákosičručné kosenie trávy s krovinorezom
9622000 Pomocný pracovník údržby budov a areálovneuvedenáľadárpomocné práce pri úprave ľadu na zimnom štadióne
9112000 Upratovačkaneuvedenádenná upratovačkaDoplnanie hygieny , bezne prevadzkove cinnosti v priestoroch zamestnavatela ( doplnanie kavy, caju, umyvanie mikrovlniek, kavovarov, umyvanie stolov a pod )
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiapomocná sila v kuchynivarenie v kuchyni
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikárStavebníctvoelektrikárelektroinštalačné práce na stavbách
2221001 Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgieZdravotníctvozdravotná sestrazdravotná sestra
2423001 Špecialista ľudských zdrojov (generalista)Sociálne službypersonalistika a mzdySpracovanie personálnej a mzdovej agendy.
9112000 UpratovačkaZdravotníctvoupratovačkaupratovačka/pomocnica, upratuje, čistí, dezinfikuje dialyzačnú sálu, upravuje lôžko pacienta
2341002 Učiteľ základnej školyVýchova, vzdelávanie a športučiteľvzdelávanie
7543013 Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, testerTechnické a manuálne prierezové zamestnaniavystupná kontrolakontrola výrobkov- vzhlad, uplnosť, kompletnosť balení, balenie tovaru, objednávanie dopravy, podpora skladu a evidencie materiálov a výrobkov
5153003 ÚdržbárSamosprávatechnický pracovník obceúdržba technických zariadení v správe obce\r\nodpisy vodomerov, plynomerov, elektromerov v obecných budovách\r\nmanuálne a inštalatérske práce\r\nsezónne práce
2264001 Fyzioterapeut bez špecializácieZdravotníctvofyzioterapeutošetrovateľská rehabiltrácia v domácom prostredí
7112002 MurárStavebníctvomurármurárske práce
5223006 Predavač a aranžér kvetovObchod, marketing a reklamapredavač kvetov,aranžerPredáva rezane kvety
7422001 Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT)neuvedenápomocný servistý technikpomocné servisné práce pri inštalácii drôtových a bezdrôtových sietí
2411002 Špecialista účtovníkVýchova, vzdelávanie a športúčtovníčkaspracovanie účtovníctva rozpočtových organizácii, ovládanie programu ISPIN
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutímSociálne službyopatrovateľkaopatrovanie osôb v dôchodkovom veku v zriadení pre seniorov s pobytovou formou
1114003 Vedúci predstaviteľ združeniaLesné hospodárstvoPrezident Združenia obecných lesov SRŠtatutár združenia, riadenie združenia, vedenie, organizovanie a koordinácia činností, usmerňovanie legislatívnych procesov,spolupráca s inštitúciami podobného zamerania
5131001 Čašník, servírkaGastronómiaReštaruácia čašníci, kuchári
7112002 MurárStavebníctvoMurárRekonštrukcia nehnutelnosti
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeStavebníctvopredavač priemyselného tovarupredaj tovaru, práca s PC, pokladňou, manipulácia s tovarom
8344000 Operátor vysokozdvižného vozíkaneuvedenáVodič vysokozdvižného vozíkaVykladanie a nakladanie železa
7532005 Modelár obuvi a kožiarskych výrobkovRemeslá a osobné službyNávrhár a modelárnavrhnuť a vypracovať výrobok z kože
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkStavebníctvoadministratívny pracovníkfakturácia, administr. a kancel. práce, vedenie pokladne, podklady pre účtovníctvo
3252002 Odborný pracovník v oblasti zdravotného poisteniaZdravotníctvoreferent pre styk so zdravotnými poisťovňami a zákazníkmispolupráca so zdravotnými poisťovňami, zabezpečovanie a kalkulovanie sériových pomôcok, zabezpečovanie a kontrola prevádzky parkoviska, vybavovanie poštových zásielok
8322001 Vodič osobného motorového vozidlaGastronómiarozvozca jedálrozvoz jedál
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeneuvedenápredavačka - skladníčkapredaj tovaru, preberanie tovaru
8159001 Operátor stroja na výrobu technického textiluneuvedenávyroba autoplachietvyroba autoplachiet, reklamnych plachiet, stanov, stankov, predelovacich stien, pristreskov
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)administratívnotechnická pracovníčkapráca s vnútropodnikovým informačným systémom, fakturácia, objednávanie materiálov,
5412001 Príslušník obecnej, mestskej polícieOzbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníciveliteľ MsPdohľad a kontrola nad dodržiavaním príslušných všeobecne záväzných a interných právnych predpisov zo strany príslušníkov Mestskej polície zaradených do pracovnej zmeny.
6113002 Záhradník a pestovateľ kvetov, floristaneuvedenázáhradníkzahradnícke, poľnohospodárske činnosti, upratovacie a čistiace práce
1412004 Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovaniaSamosprávavedúca školeskej jedálnevedúca školskej jedálne
3332004 Kultúrno-osvetový pracovníkSamosprávaOdborný referent v oblasti kultúry a športu samosprávneho krajaOrganizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných samosprávnym krajom a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zastupovanie v športových výboroch a výboroch na podporu mládežníckych aktivít na úrovni kraja i Slovenska, spolupráca s občianskymi združeniami a subjektami na úseku športu a mládeže.
2422007 Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchuManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaJunior destinačný manažér tvorba, realizácia a koordinácia aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou,\r\nstimulácia a riadenie rozvojových procesov a projektov v prospech cestovného ruchu riešeného okresu,\r\npráca na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ zameraných na podporu cestovného ruchu,\r\nkomunikácia a spolupráca s členmi OOCR HZ a HŠ za Vranovský okres pri príprave projektov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v danom území,\r\nprezentácia predmetného územia na domácom i zahraničnom trhu, \r\npodpora súčasných a tvorba nových produktov CR a s tým súvisiace aktivity.\r\n
1349006 Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívuKultúra, umenie, TV a vydavateľstvovedúca/vedúci knižnice– navrhovanie a riadenie knižničných a informačných služieb a systémov špeciálnej knižnice so zreteľom na uspokojovanie potrieb jej používateľov;\r\n– praktická realizácia akvizičnej stratégie špeciálnej knižnice: výber a nákup knižničných materiálov do fondu, akvizícia a sprístupňovanie e-dokumentov, katalogizácia a klasifikácia knižničných materiálov – spracovanie v systéme ARL, digitalizácia zbierok a budovanie digitálnej knižnice;\r\n– vytváranie a udržiavanie databáz pre potreby špeciálnej knižnice a jej používateľov; \r\n– poskytovanie referenčných služieb a vybavovanie žiadostí o MVS a MMVS;\r\n– priebežné sledovanie a zavádzanie najnovších trendov v informačnej profesii a súvisiacich technológiách, metodologické usmerňovanie bibliografických prác, spracovanie citačných a scientometrických analýz, perspektívne príprava projektov z oblasti informačných služieb;\r\n– vyhodnocovanie knižničných služieb a systémov a meranie ich výkonnosti;\r\n– zabezpečovanie informačného vzdelávania používateľov špeciálnej knižnice a zvyšovanie ich informačnej gramotnosti.\r\n
4321001 Pracovník v sklade (skladník)neuvedenáskladníkpráce v sklade
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeneuvedenápredavackaprijem a výdaj tovaru
7126001 InštalatérStavebníctvokurenár vodársemenárske a vodoinštalatérske práce
3412001 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutímSociálne službypraktická sestrazabezpečenie ošetrovateľskej star\r\nostlivosti
3257002 Inšpektor životného prostrediaOdpadové hospodárstvo a životné prostredieinšpektor verejného poriadkusleduje čistotu verejných priestranstiev,navrhuje opatrenia,vykonáva kontrolu detských ihrísk a nahlasuje nedostatky,kontroluje práce z pohľadu zimnej i letnej údržby, sleduje vznik čiernych skládok.
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeIT a telekomunikáciepredajcapráca na predajni Slovak Telekom, komunikácia so zákazníkom, predaj služieb operátora
4226000 Recepčný (okrem hotelového)Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikarecepčna + sekretariatpraca recepcnej + sekretarske prace
7531001 Krajčír (okrem umeleckého)Textilná a odevná výrobakrajčírkšitie spodného pradla
3321001 Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služiebBankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a realitypoistovnictvostyk s klientom, dojednavanie poistnych zmluv, starostlivost o klientov
3119019 Technik hospodárskej správy a údržby majetkuDopravaSamostatný referent hospodárskej správy -Koordinovanie a metodické usmerňovanie práce na úseku hospodárskej správy – pracovníkov hospodárskej správy na závodoch \r\n-Zabezpečovanie a koordinácia činností spojených s poskytovaním služieb medzi dodávateľskými firmami\r\n-Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní vzdelávania \r\n-Vykonávanie revízií, odborných skúšok, , odborných prehliadok a kontroly objektov, zariadení, spotrebičov a revíznych opráv, ich evidencia\r\n-Vypracovania smerníc, prevádzkových predpisov a návodov na obsluhu\r\n-Zabezpečovanie úloh BOZP a PO\r\n-Zabezpečovanie a koordinovanie Pracovno-zdravotnej služby \r\n-Zabezpečovanie úloh stanovených osobitnými predpismi v oblasti CO- zabezpečovanie styku a spolupráce s príslušnými štátnymi orgánmi a organizáciami\r\n-Zabezpečovanie koordinácie činností spojených s poskytovaním SBS a kontrolné činnosti\r\n-Spolupráca s orgánmi životného prostredia, vypracovávanie podkladov pre orgány životného prostredia \r\n-Zabezpečovanie správy majetku a komplexné zabezpečovanie agendy správy majetku zamestnávateľa – napr. evidencia a pasporty budov, zaraďovanie, vyraďovanie, inventarizácia atď\r\n\r\n-Zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, služieb,\r\n-Kalkulácie predpokladaných nákladov\r\n-Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených s hospodárskou prevádzkou zásobovanie skladu tovarom, evidencia , výdaj, príjem materiálu, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov a vyhotovovanie podkladov skladového hospodárstva, upratovanie, mesačné uzávierky skladového hospodárstva\r\n-Kontrola a overovanie faktúr\r\n -Správa registratúry – zabezpečovanie evidovania ochrany registratúrnych záznamov, ako aj zabezpečenie ich vyradenia\r\n\r\n
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikárRemeslá a osobné službyElektrikarKomplexne elektroinstalacie
2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)SamosprávaOdborný referent - projektový manažérPríprava projektových zámerov, vytváranie opisu predmetu zákazky k verejnému obstarávaniu, vysporiadavanie pozemkov, súčinnosť pri vypracovávaní projektových dokumentácií, vykonávanie úkonov pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach, súčinnosť pre stavebný a autorský dozor, administrácia a implementácia projektov.
2359001 Pedagogický asistentneuvedenáPedagogický asistentPedagogická asistencia žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími výsledkami
9412000 Pomocník v kuchynineuvedenápomocná sila v kuchyniumývanie riadu, čistenie zeleniny, pomocné prace
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Obchod, marketing a reklamaskladnikprijímanie tovaru, vydávanie tovaru, vývoz tovaru, evidencia tovaru
7533001 Šička odevnej a technickej konfekcieTextilná a odevná výrobašičkašitie spodného pradla
1113005 Prednosta mestského, miestneho a obecného úraduSamosprávaČlen komisie Zastupiteľstva samosprávneho krajaNáplňou práce členov komisií (neposlancov) Zastupiteľstva samosprávneho kraja je vypracúvať stanoviská, iniciatívne návrhy a podnety na riešenie v rámci poradnej a iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené. Zasadnutia sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac.
2421014 Špecialista kontroly verejného obstarávaniaSamosprávaManažér kontroly verejného obstarávaniaVykonávanie odborných činností súvisiacich s výkonom činností SO pre IROP v operačnom programe 2014-2020 v zmysle Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgánom.
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeGastronómiacukráreňpredaj sortimentu v cukrárni
9122000 Umývač a prípravár motorových vozidielneuvedenáUmyvaren Ručné umývanie aut
2359006 Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanieVýchova, vzdelávanie a športUčiteľ profesijného rozvojaOpis pracovných činností je rovnaký ako pri 2359006 Učiteľa pre kontinuálne vzdelávanie, ale od 01.09.2019 sa zmenil zákon a táto pozícia má nový názov. Keďže máme potvrdenia o zamestnaní na tieto vaše čísla chceme sa informovať či budete vytvárať aj nové číslo pre túto pozíciu, ak nie budeme si musieť číslo stanoviť sami a tým vám to potom pri zaslanej štatistike nebude korešpondovať.
9329015 Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobeStavebníctvopomocný pracovník pri montáži klimatizačných zariadenípomocné práce pri montáži - osádzaní klimatizačných zariadení. Vŕtanie do steny, pripevňovanie konzoly, osádzanie kabeláže a rúrok, asistencia majstrovi, vonkajšia a vnútorná úprava stien po montáži, začisťovacie práce a upratanie po montáži.
2359001 Pedagogický asistentVýchova, vzdelávanie a športasistent učiteľapomoc pre učiteľa základnej školy
5311001 Opatrovateľ detí v zariadeniachVýchova, vzdelávanie a športVychovávateľka v detských jasliach- starostlivosť, výchova a vzdelávanie detí vo veku 1 - 3 roky\r\n- rozvíjanie rozumových, rečových, pohybových, pracovných, hudobných a výtvarných schopností dieťaťa, ako aj kultúrno-hygienických návykov\r\n- cieľ: dosiahnuť zdravý vývoj dieťaťa primeraný jeho veku a individuálnym schopnostiam
7124000 Izolatérneuvedenápomocník na aplikáciu fúkanej izolácieZatepľujeme domy a stavby formou fúkanej izolácie, najmä väzníkové krovy v domoch typu bungalov, ďalej pultové strechy, drevodomy, novostavby, nízkoenergetické a pasívne domy, dvojplášťové ploché strechy, poľnohospodárske budovy, trámové stropy, dutiny šikmých striech a všade tam, kde je komplikovaný prístup s klasickou izoláciou.
2423001 Špecialista ľudských zdrojov (generalista)neuvedenáPersonálny manažér práca v oblasti personalistiky
1113005 Prednosta mestského, miestneho a obecného úraduSamosprávaodborný administratívny pracovníkReferent pre mestské zastupiteľtvo, sťažností a petícií
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiaPOMOCNA SILA DO KUCHYNELUPANIE ZEMIAKIV A VAJEC
7231001 Automechanik osobných motorových vozidielneuvedenáautomechanikOPRAVA MOTOROVýCH VOZIDIEL
2342001 Učiteľ v materskej školeVýchova, vzdelávanie a športučiteľ v materskej školeučiteľ v materskej škole
9112000 UpratovačkaneuvedenáM & CLEANING Čistiace a pomocné práce no
5141000 KaderníkRemeslá a osobné službykadernikkadernictvo
3359007 Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektovSamosprávaExpert/špecialista nízkouhlíkovej stratégie samosprávneho krajaVypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území v oblasti tepelnej energetiky. Samostatné riešenie najkomplexnejších a najzložitejších úloh, zaoberanie sa aplikáciou vedeckých koncepcií a teórií, realizovanie výskumu, vývoj koncepcií, teória operatívnych metód, vypracovávanie analýz, príprava vedeckých prác a správ, vykonávanie odborného dohľadu nad pomocnými pracovníkmi.
1213001 Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiuSamosprávaOdborný koordinátor nízkouhlíkovej stratégie samosprávneho krajaRiadiaci pracovník, ktorý plánuje, riadi, koordinuje a hodnotí celkovú činnosť organizačnej zložky a podriadených pracovníkov, ktorí majú pod sebou ešte ďalšiu úroveň podriadených pracovníkov. Hlavnou aktivitou je koordinácia vypracovania regionálnej nízkouhlíkovej stratégie.
2320001 Majster odbornej výchovyVýchova, vzdelávanie a športMajster odborného výcviku- murárvzdelávanie
2359005 Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)Výchova, vzdelávanie a športvychovávateľvychovávateľ v centre voľného času
5230001 Hlavný pokladník v obchodnej prevádzkeSamosprávareferent hlavnej pokladnespracovanie kompletnej pokladničnej agendy v elektronickej a listinnej forme - príjem výdaj v pokladni, vzťah s bankou, zastupovanie v osvedčovacej agende a vydávanie rybárskych lístkov
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadeníPoľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvoúdržbároprava a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
2211001 Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)Zdravotníctvovšeobecný lekár pre deti a dorastvedenie súkromnej ambulancie pre deti a dorast - zdravotná starostlivosť o novorodencov, ostatné deti a dorast\r\n,
2211001 Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)ZdravotníctvoDetská ambulancia LOKCA II. s. r. o.všeobecný lekár pre deti a dorast v súkromnej ambulancii - zdravotná starostlivosť o zverených pacientov, návštevy novorodencov v domácnosti, vedenie súkromnej ambulancie
9112000 UpratovačkaPredaj a servis motorových vozidielupratovačkaupratovanie
8342001 Operátor stavebných strojovOdpadové hospodárstvo a životné prostrediestrojník kompostárnenakladanie, kompostovanie, evidencia, využívanie JCB, traktora.
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutímSociálne službyopatrovateľ starších ľudí v zariadeníposkytovanie odborných obslužných činností
3221001 Ambulantná sestraSociálne službyzdravotná sestrapodávanie liekov v zariadení pre seniorov\r\nobjednávanie liekov\r\nspolupráca s lekármi\r\ntriedenie liekov\r\npreberanie liekov z lekárne\r\nevidencia zdravotníckych pomôcok\r\n
9412000 Pomocník v kuchyniGastronómiaPokladnik,pomocná sila do kuchynepokladnik-praca s kasou,pomocna sila v kuchyni: praca v kuchyni,pomocné práce,umývanie riadov
5246001 Predavač rýchleho občerstveniaObchod, marketing a reklamaPracovník bufetupráca za obslužným pultom, na pokladni v Treska Bare\r\nmanipulácia s tovarom (preberanie, uskladnenie, dokladanie, aranžovanie)\r\nobsluha zákazníkov, komunikácia, poradenstvo\r\noznačovanie tovaru cenovkou\r\ninventúra tovaru\r\nevidencia a spracovanie dokladov\r\n
2631002 Ekonomický analytik, prognostikManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaexpert konzultant• expertná činnosť v oblasti sociálneho dialógu v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu (NP PKSD),\r\n• konzultácie k uskutočňovaným analytickým výstupom a podujatiam,\r\n• formulácia a poskytovanie odborných stanovísk,\r\n• zabezpečovanie spätnej väzby z členskej základne,\r\n• akti?vna u?c?ast? na odborny?ch podujatiach, konferencia?ch, workshopoch a semina?roch,\r\n
2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialistaIT a telekomunikácieIT process ownerVedenie dokumentácie end-to-end ESB procesov, riadenie komunikácie medzi ESB tímom a tímami na strane zákazníka, dokumentovanie funkčných špecifikácií, riadenie UAT testov
2619002 Notársky koncipientneuvedenánotársky kandidát- zapisovanie na pojednávaní, pri iných úkonoch notára, odosielanie spisov, odosielanie pošty, vedenie evidenčných pomôcok, pokladne, vykonávanie spisovej manipulácie, vyhotovovanie notárskych písomností podľa Notárskeho poriadku, kancelárskeho poriadku, obsluha telefónu, internetu, e-mailovej schránky, a ostatného zariadenia notárskej kancelárie,\r\n- samostatné podávanie informácií, vybavovanie dožiadaní, spisovanie žiadosti účastníkov a vykonanie notárskych úkonov, zhromažďovanie materiálov potrebných na spísanie notárskych zápisníc a iných písomností, vyberanie odmeny notára a náhrady hotových výdavkov,\r\n- prijímanie podaní, žiadosť, spisov a poštových zásielok, prinášanie poštových zásielok, ováranie poštových zásielok, rozdeľovanie pošty,\r\n- spisovanie úradných záznamov, zápisníc o predbežnom vyšetrení, podpisovanie listín v súlade s § 25 Kancelárskeho poriadku pre notárov,\r\n- osvedčovanie správnosti odpisov, \r\n- vykonávanie hospodársko-finančnej, účtovnej a pokladničnej služby,\r\n- pravidelné zálohovanie dát programu notár\r\n- vyžiadanie výpisu z Obchodného registra a práca s programom NOTAR www.webnotar.sk\r\n- osvedčenie pravosti podpisu\r\n- uloženie listín do NCRLs\r\n- príprava dedičských rozhodnutí \r\n- vykonávanie ďalších činností podľa Notárskeho poriadku ( zák. č. 323/1992 Zb.) \r\n
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)neuvedenáučtovníkúčtovanie zamestnaneckých účtov
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadovOdpadové hospodárstvo a životné prostrediepracovník dotrieďovacieho dvora, strojníkobsluhuje lis, manipuluje s nádobami na odpad, vykonáva triedenie separovaného odpadu, vrecovanie odpadu, nakladá balíky, manipuluje s balíkmi.
3221001 Ambulantná sestraZdravotníctvozdravotna sestraambulantna zdravotna sestra
5131001 Čašník, servírkaGastronómiačašníkobjednávanie jedál, vynášanie jedál, ramovanie
4415001 Pracovník správy registratúrySamosprávareferentReferentka v kancelácii prvého kontaktu, ktorá má v náplni práce registratúru, kultúru,
3412005 Odborný pracovník v oblasti sociálnych služiebSociálne službyoborný konzultantOdborný konzultant zabezpečuje odborné konzultácie pre zapojené ZSS pri tvorbe transformačných plánov v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti klientov.\r\nOdborný konzultant spolupracuje s jedným alebo viacerými ZSS a poskytuje konzultácie v danej oblasti podľa potrieb konkrétneho ZSS. \r\nPredpokladaný rozsah poskytnutých konzultácii je priemerne 10,5 hodín mesačne/zariadenie. Konzultácie je možné poskytovať tak osobne ako i prostredníctvom elektronickej a telefonickej formy. \r\n\r\n
3153999 Letecký pilot a pomocný technik inde neuvedenýneuvedenáPilot dronov (UAV) a ich servis / úprava a konštrukcia UAV lietanie s UAV, obsluha riadiacich sw, plánovanie letov, starostlivosť o techniku a pod.\r\n- konštrukcia a úprava dronov, aplikácia rôznych snímačov, výmena gimbalov, testovanie, konštrukčné riešenia, sw riešenia a pod.
9112000 Upratovačkaneuvedenáupratovačkaupratovanie
1321012 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)obchodno-technický manažeér\r\n\r\nriadenie úseku technológie,úseku dopravy a expedícia výrobkov odberateľom \r\n
7213002 Autokarosárneuvedenáautoopravár - karosároprava karoserie áut
7213002 Autokarosárneuvedenáautoopravár - karosároprava karoserie áut
9112000 UpratovačkaVýchova, vzdelávanie a športupratovačkaupratovanie
5151001 Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadeniaSociálne službyhospodár a stravovacia PREVáDZKASPRáVA MAJETKU, DODáVATEľSKO ODBERATEľSKé ZMLUVY, RIADENIE STRAVOVACIEHO ZARIADENIA
9334000 Dokladač tovaruPotravinárstvobrigádnikdokladanie tovaru
3422002 Športový rozhodcaVýchova, vzdelávanie a športČasomeračObsluha zariadení na meranie časov pri športovej činnosti podľa pravidiel daného športu\r\nKomunikacia s PcC\r\nVytváranie štartových a výsledkových listín na základe získaných a spracovaných údajov.
3221001 Ambulantná sestraZdravotníctvosestra na očnej ambulanciipráca na 1 smenu- 8 hod.denne na očnej ambulancii
5153002 Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektovneuvedenávedúci technicko - prevádzkového oddeleniariadenie zamestnancov a organizácia práce oddelenia,správa a údržba budov a techniky,riadenie auto prevádzky,komunikácia s odbornými útvarmi mesta Prešov,komunikácia s nájomcami, refakturácia energií
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)neuvedenástrážnikochrana objektu
9412000 Pomocník v kuchynineuvedenápomocná sila v školskej jedálniumývanie riadov\r\nprípravné práce v kuchyni\r\nčistenie zeleniny\r\nnastieranie
1412001 Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácieGastronómiaFloor managerspolupráca pri zisťovaní finančných nákladov na pokrmy, pri kalkuláciách a tvorbe cien pokrmov, pri zostavovaní jedálneho lístka a menu, pri objednávaní, preberaní, kontrolovaní a skladovaní potravinárskych surovín a polotovarov,\r\n• spolupráca pri starostlivosti o kuchynský riad a vybavenie,\r\n• preberanie surovín zo skladu, sledovanie množstva,\r\n• prvotné spracovanie surovín,\r\n• príprava pokrmov podľa receptúr (vrátane potrebných výpočtov množstva jednotlivých surovín),\r\n• príprava pokrmov studenej kuchyne a príprava múčnikov,\r\n• úprava pokrmov pred podávaním - príprava a úprava pokrmov pre spoločenské akcie - príprava a úprava pokrmov pre diétne stravovanie,\r\n• zostavovanie vlastných receptúr pre nové druhy pokrmov,\r\n• dbať, aby sa podávané jedlá udržiavali v predpísanej teplote,\r\n• dodržiavanie predpísanej gramáže jedla po tepelnej úprave,\r\n• umývanie a odkladanie použitého inventáru,\r\nStrana 2 z 13\r\n• umývanie a údržba použitých strojov a zariadení,\r\n• zabezpečovanie čistoty v sklade so surovinami a nádobami, v umyvárni a vo výrobni,\r\n• realizácia inventúr\r\n• v prípade potreby bude na príkaz konateľa spoločnosti prevádzať aj iný druh práce, v rámci svojho\r\npracovného zaradenia, ako je dohodnutý v tejto náplni práce.\r\n
2341002 Učiteľ základnej školyVýchova, vzdelávanie a športučiteľ/učiteľkavýchova a vzdelávanie
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobeStrojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)lisiarje to delič materiálu - lisiar, v strojárskej výrobe, ktorý strihá plechy
8172005 Operátor strojov pri výrobe aglomerovaných materiálov na báze drevaneuvedenáobsluha trieskovacieho alebo pieskovacieho strojaprosim o doplnenie isco pri revizii.\r\n
3119017 Revízny technikHospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZPRevízny technik hasiacich prístrojov a hydrantovKontrola funkčnosti has. prístrojov
3115001 Strojársky technológ (okrem zvárania)Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)strojárenský technologstrojárenské technologické postupy výroby
2211002 Všeobecný lekár pre dospelýchZdravotníctvoodborný lekárlekár na odbornej ambulancii
3359022 Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblastiSamosprávaodborný referent odboru sociálnych vecí samosprávneho krajaSamostatná odborná činnosť spojená s poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
2422007 Špecialista pre tvorbu koncepcií a propagácie cestovného ruchuSamosprávaodborný referent odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia samosprávneho krajaVybavovanie agendy v oblasti cestovného ruchu, administratívne práce spojené so spracovávaním a vyhodnocovaním údajov získavaných v rámci rôznych prieskumov organizovaných odborom, evidencia a vedenie databáz informácií v oblasti cestovného ruchu, marketingové práce v oblasti cestovného ruchu, vypracovávanie podkladov do základných programových dokumentov ako aj monitoringov a pod., účasť na veľtrhoch, výstavách a iných podujatiach podľa požiadaviek zamestnávateľa.
8331001 Vodič autobusuDopravavodič autobusupreprava osôb
5132000 BarmanGastronómiabarman/ čašníkZamestnanec bude vykonávať obdidve funkcie.
8332005 Vodič kamiónuDopravavodic MKDvodič nakladnej kamionovej dopravy
1221001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)Obchod, marketing a reklamaObchodný námestník Riadenie obchodných činností v oblasti prenájmu nehnuteľností
3253001 Komunitný pracovníkSamosprávaterénny sociálny pracovníkzastupovanie klientov pred súdom, sociálne poradenstvo, spracovanie žiadosti klienta voči štátu
7231004 Mechanik a opravár motocyklovVýchova, vzdelávanie a športobsluha motokárobsluha motokár, údržba motokár, komunikácia so zákazníkom,
4321001 Pracovník v sklade (skladník)Obchod, marketing a reklamapredavač, skladníkPríjem a výdaj tovaru, práca so zákazníkom, spracovanie objednávky
8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastovTechnické a manuálne prierezové zamestnaniaoperátor výrobyvýroba a spracovanie plastových výrobkov
2221007 Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstveZdravotníctvosestra špecialistkaošetrovateľstvo v domácom prostredí.
3323001 Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanieneuvedenákomisionovač\r\nzásobovač linky \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
3359007 Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektovSamosprávaodborný referent - Referát dotácii, grantov a občianskej participácieOrganizačne a administratívne zabezpečuje realizáciu dotačnej politiky samosprávneho kraja (najmä prípravu výziev na schválenie zastupiteľstvu, zverejňovanie výziev, administratívnu kontrola žiadostí o dotácie a granty, predkladanie žiadostí rozhodovacím orgánom, administráciu zmlúv so schválenými žiadateľmi, vyúčtovanie, zverejňovanie schválených žiadostí).\r\nVytvára a vedie databázu základných informácií o poskytnutých dotáciách a grantoch z rozpočtu samosprávneho kraja, pripravuje podklady a stanoviská k žiadostiam neziskových mimovládnych organizácií, plní ďalšie činnosti podľa pokynu nadriadeného.
2412001 Finančný poradcaBankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a realityfinančný poradcapoisťovacie a bankové produkty
5153003 ÚdržbárGastronómiaúdržbárúdržba hotela , drobný nákup tovaru, rozvoz denného menu
5151001 Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadeniaGastronómiaúdržbár hotelaúdržba na hoteli a rozvoz denného menu
2411002 Špecialista účtovníkManažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaObec Čataj, Obecný úradekonómka, účtovníčka verejnej správy, spracovanie mzdovej agendy, majetku obce
7512002 CukrárPotravinárstvocukrárkavýroba cukrárenských výrobkov
5246002 Pracovník výdaja jedlaGastronómiarozvozca jedáldonáška a rozvoz jedla motorovým vozidlom na základe objednávky zákazníka
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikárSklárstvo, keramická výroba, výroba stavebných a žiaruvzdorných materiálovelektrikárelektroinštalačné práce
2142004 StavbyvedúciStavebníctvostavby vedúciorganizovanie a kontrolovanie prác na stavenisku
1322001 Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysleŤažba a úprava surovín, geológiavedúci kameňolomuorganizácia riadenie chodu výroby
3322000 Obchodný zástupcaStavebníctvoobchodný zástupcaobchodné činnosti v oblasti predaja betónu,štrkov a kameniva
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)neuvedenávypeňovač rúrjedná sa o výrobu predizolovaného potrubia, kde sa medzi železnú rúru a plášť vypenuje penou
4110000 Všeobecný administratívny pracovníkPersonalistika, administratíva a služby zákazníkomasistentadministrativne práce
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budovneuvedenástavebný robotníkpráca na stavbe
2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)neuvedenáProjektový manažér pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógucelkové riadenie projektu - plánovanie, organizovanie, riadenie, koordinácia a kontrola všetkých aktivít projektu
7316003 Rytec kameňa (gravírovanie)neuvedenáKamenovýrobaručné gravírovanie písma, vyberanie písma z fólií, lepenie fólie na pomníky a následné zlatenie, striebrenie písma a ornamentov na pomníkoch
8172006 Operátor stroja na rezanie drevaneuvedenáObsluhauhlovej pilyObsluha uhlovej pily
9313002 Pomocný pracovník na stavbe budovStavebníctvopomocné stavebné prácePomocné stavebné práce na stavbách
3257001 Inšpektor hygienyŠtátna správainšpektor, odborný radcaSamostatná inšpekčná a kontrolná činnosť\r\nv odbore štátnej služby: 2.10 Pôdohospodárstvo\r\norganizačný útvar: odbor hygieny potravín a úradnej kontroly potravín\r\norganizačný podútvar: oddelenie potravín a surovín živočíšného pôvodu\r\nv zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a ďalších súvisiacich právnych predpisov, č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 372/1993 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vykonávajúcich predpisov k uvedeným zákonom, znalosť súvisiacich právnych aktov EÚ. Analytická činnosť pri vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie, tvorba opatrení, vrátane vydávania rozhodnutí, prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí.
3324000 Obchodný sprostredkovateľObchod, marketing a reklamaobchodnikprevoz tovaru,naskladnenie,vyskladnenie tovaru,nakup materialu
8219004 Montážny pracovník vo výrobe nábytkuDrevospracujúci priemyselVýroba nábytku /stolárstvo/1. Montážník nábytku\r\n2. Asistent majiteľa
2221014 Sestra bez špecializácieneuvedenásestrasamostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti PSS v ZSS
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)neuvedenákuchárZabezpečovanie stravovacej prevádzky zvereného úseku proviantných činností. Zodpovednosť za kvalitu a množstvo pripravovaných pokrmov, dodržiavanie presne stanovených technologických postupov prípravy jedál podľa receptúr v spoločnom a reštauračnom stravovaní, dodržiavanie zásad HACCP, zostavovanie jedálnych lístkov, normovanie potravín podľa jedálnych lístkov.
5120000 Kuchár (okrem šéfkuchára)PotravinárstvokuchárZabezpečovanie stravovacej prevádzky zvereného úseku proviantných činností. Zodpovednosť za kvalitu a množstvo pripravovaných pokrmov, dodržiavanie presne stanovených technologických postupov prípravy jedál podľa receptúr v spoločnom a reštauračnom stravovaní, dodržiavanie zásad HACCP, zostavovanie jedálnych lístkov, normovanie potravín podľa jedálnych lístkov.
8112001 Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastovŤažba a úprava surovín, geológiaobsluha linky drtiča kameňapomocné práce pri linke drtiča kameňa, štrku
4321001 Pracovník v sklade (skladník)neuvedenáskladník vodičpráca v sklade stavebnín, rozvoz tovaru
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadeníneuvedenáOpravár poľnohospodárskych strojov a obsluha poľnohospodárskych strojovoprava poľnohosp.strojov a obsluha poľnohosp.strojov
9112000 UpratovačkaneuvedenáupratovačkaUpratovanie spoločných priestorov v bytových domoch
5412001 Príslušník obecnej, mestskej polícieneuvedenáPríslušník mestskej polícieVýkon činností vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
8322002 Vodič dodávkyStavebníctvovodič dodávkyzásobovanie stavebným materiálom stavby
2330001 Učiteľ strednej odbornej školyVýchova, vzdelávanie a športučiteľvyučovanie žiakov
5151001 Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenianeuvedenápenzionprevadzkár
5223001 Predavač v obchodnej prevádzkeObchod, marketing a reklamaodborný predajca1. obsluha zákazníkov - osobne na predajni, telefonicky, e-mailom\r\n2. administratívne práce spojené s objednávaním tovaru pre zákazníkov\r\n3. poradenstvo v showroome dekoratívnych materiálov pre výrobu nábytku\r\n4. technické poradenstvo k predávanému tovaru\r\n5. práca s hotovosťou a evidencia pokladne
2431001 Marketingový špecialistaObchod, marketing a reklamacustomer success and marketing manager analýza trhu a jeho trendov v rámci digitálneho zdravia a inovácií, rozvíjanie novej marketingovej stratégie, manažovanie marketingových aktivít, najmä podpora klientov (partnerov) pri integrovani služieb zamestnávateľa a ich úspešného nasadenia na trh
3119020 Technik vozového parkuDopravatechnik údržby - majsterzabezpečovanie údržby a technického stavu vozidiel v oblasti cestnej dopravy,zabezpečovanie prác v oblasti opravárenských činností, nákup a evidencia náhradných dielov, koordinovanie tímu údržby,prideľovanie úloh mechanikom
2611010 Špecialista v oblasti medzinárodného právaneuvedenáOdborník/odborníčka na európsku legislatívu• monitoring materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len „NP PKSD“)\r\n• vykonávanie právnych analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich s európskou legislatívou\r\n• príprava legislatívnych materiálov\r\n• aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch, seminároch, pripomienkových a rozporových konaniach\r\n• zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy\r\n• pravidelná komunikácia s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy\r\n• právna podpora činnosti APZ a poskytovanie poradenstva a konzultácie na požiadanie členských zväzov pre účely dosiahnutia cieľov NP PKSD\r\n• právna podpora odborných komisií APZ\r\n• iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov\r\n• činnosti budú vykonávané v rámci projektu NP PKSD na pracovnej pozícii (Expert na dennej báze – Legislatívec)\r\n• podmienkou je preukázaná skúsenosť s európskou legislatívou\r\n
2341002 Učiteľ základnej školyVýchova, vzdelávanie a športučiteľ základnej školy učiteľ základnej školy s funkciou riaditeľa
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.